shutterstock_1841252461.jpg

ISO 27001

Laat u begeleiden door gecertificeerde experten bij een interne ISO27001 audit en implementatie van uw ISMS en bescherm uw data, persoonsgegevens en bedrijfsgeheimen

ISO27001 AUDIT EN IMPLEMENTATIE

 

De ISO27001-norm wordt internationaal aanzien als het kwaliteitscertificaat om aan te tonen dat een onderneming  adequate beveiligingsmaatregelen neemt om data te beschermen.

Mr. Franklin begeleidt ondernemingen in het kader van de ISO27001 certificatie, zowel bij het uitvoeren van de interne audits als voor de implementatie van het ISMS.

1. Wat is ISO 27001? 

 

Informatie en kennis zijn voor veel ondernemingen een van hun belangrijkste bezittingen. Daarom is het nodig om die data goed te beveiligen. De ISO27001 norm is een internationaal erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. Op dit moment is het de snelst groeiende norm, onder meer omdat veel (buitenlandse) ondernemingen deze norm vereisen van hun dienstverleners zoals cloudsoftware. In de norm staat beschreven hoe je als organisatie informatiebeveiliging procesmatig kan inrichten in uw onderneming. Door het behalen van een ISO 27001 certificering kan je aantonen dat je onderneming voldoet aan alle vereisten en dat gepaste maatregelen werden getroffen tegen informatiebeveiligingsrisico’s. 

 

2. Wat zijn de voordelen van ISO 27001? 

 

Extern:

ISO 27001 certificering wordt door ondernemingen steeds vaker vereist van hun dienstverleners. (Potentiële) klanten willen immers voorkomen dat vertrouwelijke
informatie die zij aan de dienstverlener ter beschikking stellen op straat komt te liggen en daarom eisen ze bepaalde garanties. Een ISO 27001 certificaat is het objectieve en onafhankelijke bewijs waarmee je als organisatie aantoont dat je serieus en structureel bezig bent met informatiebeveiliging. Dit versterkt de vertrouwensband met je (potentiële) klanten. Wanneer je in het bezit bent van een ISO 27001 certificaat, versterkt dat tevens je imago. Een certificering biedt dan ook veel commerciële kansen; je onderscheidt jezelf ermee van je concurrentie. 

 

Intern:

Uiteraard is het behalen van een ISO 27001 certificering ook vooral intern een grote meerwaarde voor een onderneming. Het zorgt voor een professionale en gestructureerde aanpak op vlak van databescherming. Het helpt je bij het bepalen van je beleid en procedures en bij het behalen van je informatieveiligheidsdoelstellingen. Je bent in staat om je klanten beter te bedienen. Bovendien voldoe je met een ISO 27001 certificaat voor een groot deel aan de relevante wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging. Tot slot verklein je de kans op datalekken waardoor ook de kans op imagoschade afneemt. 

 

3. Hoelang duurt ISO 27001 certificering? 

 

Het is vooraf erg moeilijk om een precieze planning op te stellen die correct aangeeft hoelang een ISO 27001 certificering precies duurt. De snelheid van implementatie van de norm is namelijk afhankelijk van meerdere factoren.

 

Wanneer je als onderneming reeds veel aandacht besteed hebt aan informatieveiligheid, evenals aan interne processen, procedures en policies, dan gaat het ISO 27001 traject natuurlijk sneller dan wanneer je van nul moet beginnen. Ook de middelen die kunnen vrijgemaakt worden binnen een onderneming, waaronder beschikbare werkuren, spelen een grote rol.

 

Daarnaast scheelt het ook weer als er al andere ISO-normen, zoals de ISO 9001 norm of een GDPR-beleid zijn geïmplementeerd binnen je organisatie waar dan weer verder op gebouwd kan worden. Kortom, hoe meer er al is, des te sneller het ISO 27001 traject doorlopen kan worden. 

 

Op basis van onze ervaring kunnen we een indicatie geven van de doorlooptijd. Voor een ISO 27001 certificeringstraject wordt een minimale doorlooptijd van 5 tot 6 maanden voorzien. Bij grotere organisaties kan dit tot 12 maanden duren. We begeleiden ook veel ondernemingen die de implementatiekost over enkele jaren wensen te spreiden en stellen dan een agenda op maat op.

 

4. Wat is een ISMS? 

ISMS staat voor Information Security Management System, ofwel een managementsysteem voor informatiebeveiliging. Een ISMS sluit aan bij het beleid en de strategie van een onderneming en dient geïntegreerd te worden binnen de huidige processen. Het doel van het ISMS is om de informatie die omgaat in de onderneming beter te beheren en beveiligen. Een ISMS is een continu verbeterproces waarbij een systematische aanpak wordt gehanteerd om gegevens te beheren. 

Een ISMS bestaat uit een complete set aan beheersmaatregelen, processen en procedures met betrekking tot informatiebeveiliging om zo de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van data die omgaat binnen een onderneming te controleren. Het ISMS bevat controles waarmee je de risico’s die voortkomen uit de risicoanalyse en die gerelateerd zijn aan mensen, processen en systemen beheersbaar maakt. 

 

5. Wat is de relatie tussen ISO 27001 en de GDPR? 

ISO 27001 is de norm voor informatiebeveiliging, terwijl de GDPR de bescherming van persoonsgegevens voor ogen heeft. Privacy en informatiebeveiliging gaan uiteraard hand in hand maar toch zijn er verschillen. ISO 27001 is een uitstekende manier om de veiligheid van kennis en informatie te borgen en is een grote hulp bij het opmaken van een DPIA binnen uw onderneming, maar het is niet zo dat wanneer je ISO 27001 gecertificeerd bent, dat je dan ook voldoet aan de GDPR. Daarenboven is de GDPR een wettelijke verplichting, in tegenstelling tot een ISO 27001 certificering. Een ISMS is echter wel een goede aanzet om ook aan de GDPR te voldoen, onder meer door het invoeren van een Privacy Information Management Systeem overeenkomstig ISO27701. 

  

CONTACTEER ONS

Voor meer informatie omtrent onze diensten kan u ons steeds vrijblijvend contacteren.

 

 

Olivier Sustronck

+32 486 27 53 05

olivier@misterfranklin.be

MrFranklin.jpg
logo.png