top of page
business-woman-is-auditing-2021-09-05-18-25-08-utc-min.jpg

ISO 27001
INTERNE AUDIT

ISO 27001 interne audit door Mr. Franklin

 

Tegenwoordig is de beveiliging van informatie een topprioriteit, zowel voor ondernemingen als voor particuliere klanten. Een bedrijf dat meer zekerheid kan bieden op vlak van databescherming, krijgt daarom meer vertrouwen van zakenpartners en onderscheidt zich aanzienlijk van de concurrenten. Het behalen van een internationaal erkend ISO 27001 kwaliteitscertificaat brengt dan ook alleen maar voordelen met zich mee. Mr. Franklin voert graag de ISO 27001 interne audit uit voor jouw onderneming, zodat ook jij van de optimale databescherming kan profiteren.

logo.png

ISO 27001

 

ISO 27001 is een internationaal erkende norm van informatiebeveiliging. Deze wereldwijd erkende standaard van data protection biedt de mogelijkheid aan ondernemingen om de managementsystemen voor informatiebeveiliging (Information Security Management System, oftewel ISMS) procesgericht te organiseren.

Ondernemingen zijn niet verplicht om zich te laten certificeren, maar zo’n ISO 27001 certificaat is als het ware een bewijs van hoogstaande databeveiliging binnen de onderneming. Dit is een van de meest gebruikte manieren om als bedrijf te laten zien dat de gegevens van jouw klanten en zakenpartners veilig zijn binnen jouw onderneming. Een ISO 27001 of een gelijkaardig kwaliteitscertificaat wordt wel steeds vaker vereist in het kader van aanbestedingen.

Voor meer gedetailleerde uitleg over de inhoud van de ISO 27001 norm en de voordelen ervan, verwijzen we je graag naar deze post van Mr. Franklin.

Wie is Mr. Franklin?

 

Mr. Franklin is één van de weinige Belgische kantoren die ondernemingen in het kader van de ISO 27001 certificatie begeleidt. Olivier Sustronck, één van de oprichters van Mr. Franklin, is een gecertificeerde lead auditor en implementer en kan jouw onderneming dus helpen op weg naar het behalen van ISO 27001 certificaat.

Mr. Franklin staat voor een duidelijke en pragmatische aanpak waarbij transparantie over de kosten een topprioriteit is. Tevens houden we altijd rekening met de verzuchtingen van jouw personeel, jouw manier van werken, jouw business-doelstellingen en jouw persoonlijke verwachtingen.

 

ISO 27001 interne audit door Mr. Franklin

 

Een interne audit maakt een noodzakelijk onderdeel uit van de ISO 27001 implementatie. Op basis van de verkregen audit-bevindingen kunnen de werk- en verbeterpunten van het managementsysteem van informatiebeveiliging binnen de onderneming aangepakt worden. De ISO 27001 interne audit geeft belangrijke informatie over de doeltreffendheid van het huidige ISMS en toont aan in hoeverre deze aan de ISO 27001 normeisen voldoet.

In het kader van de interne audit zal het intern auditteam van Mr. Franklin aan de hand van steekproeven en gesprekken met medewerkers beoordelen of er volgens de vooropgestelde werkwijze wordt gewerkt. Bovendien gaan we ook na of aan de genomen beveiligingsmaatregelen verbeteringen werden aangebracht conform de PCDA-techniek.

Anker 1
Anker 2

Waarom kiezen voor gecertificeerde interne auditor van Mr. Franklin?

 

Mr. Franklin staat je graag bij met raad en daad, zowel bij het uitvoeren van de interne audits als bij de de implementatie van het Information Security Management System ISO 27001.​ Daarbij biedt Mr. Franklin ook all-in-one GDPR formules aan: zo verloopt de verwerking van informatiegegevens binnen jouw onderneming juridisch correct van a tot z.

Onze gecertificeerde lead auditor bekijkt graag in een gratis kennismakingsgesprek van 30 minuten wat een interne audit binnen jouw onderneming kan opleveren. Neem vrijblijvend contact op met Mr. Franklin, zodat we een intakegesprek voor jou kunnen boeken.

Voordelen van ISO 27001 certificering

 

ISO 27001 certificering heeft zowel interne als externe voordelen.


Interne voordelen zijn positieve gevolgen die vooral binnen het bedrijf merkbaar zijn. Het gaat onder andere om beperkingen van informatiebeveiligingsrisico’s, zodat de kans op reputatieschade of financiële problemen ten gevolge van cyberincidenten aanzienlijk daalt. Ook zorgt de implementatie van de ISO 27001 norm voor een professionele en gestructureerde aanpak op vlak van informatie- en databescherming. Dit heeft op zijn beurt tot gevolg dat de naleving van specifieke wetgeving rond informatiebeveiliging (denk bijvoorbeeld aan GDPR-normen) ook eenvoudiger verloopt. Bovendien werkt de optimalisatie van dataprocessen ook kostenbesparend, omdat er efficiënter gewerkt kan worden.

Externe voordelen van een ISO 27001 hebben te maken met het positief effect van de ISO 27001 certificering in de relatie tussen jouw bedrijf en haar klanten, leveranciers en zakenpartners. ISO 27001 certificaat toont aan de wereld dat je als onderneming de bescherming van informatiegegevens serieus neemt. Dit onderscheidt je van de concurrenten op de markt en verhoogt aanzienlijk het vertrouwen in je onderneming (en dus ook de commerciële kansen).

Anker 3
logo.png
Anker 4

CONTACTEER ONS!

shutterstock_1538166857.jpg
bottom of page