top of page

INTELLECTUELE EIGENDOM

Intellectuele eigendom is niet enkel een mooie prestatie van de menselijke geest, maar ook een onderdeel van jouw vermogen. Elke uitvinding, merknaam, logo of handelsnaam heeft een groot economisch potentieel: het kan jouw vennootschap later (of zelfs nu al) meer opleveren dan oorspronkelijk verwacht. Mr. Franklin legt je graag uit wat intellectuele rechten inhouden en waarom je het intellectuele eigendomsrecht wil verkrijgen.

 

Intellectuele Eigendom

Wat is intellectueel eigendom?

Intellectueel eigendom is eigenlijk een verzamelterm voor alle intellectuele creaties van de mens. Denk bijvoorbeeld aan een merk, een uitvinding, een kunstwerk of een videogame. Deze prestaties van de menselijke geest (zowel de creatieve als de technische delen ervan) genieten bijzondere juridische bescherming.

Wat zijn intellectuele eigendomsrechten?

Intellectuele eigendomsrechten (intellectuele rechten) zijn rechten die verbonden zijn aan industriële, literaire of artistieke creaties. Deze exclusieve rechten bieden bescherming aan immateriële creaties van de menselijke geest. De bescherming kan enkel worden geboden aan creaties die aan de gestelde beschermingsvoorwaarden voldoen.

Juridisch advies over intellectuele eigendom nodig?

 

Mr. Franklin begeleidt zijn partners om hun intellectueel eigendom optimaal te beschermen en te verdedigen in geval van een inbreuk. Onze experts hebben bijzondere ervaring in alle aspecten van het intellectueel eigendomsrecht. Ontdek de voordelen van handhaving van jouw intellectuele eigendomsrechten.

Een bedrijf dat economisch sterk wil groeien, moet zich absoluut indekken tegen de mogelijke juridische problemen. Neem daarom contact op met onze experts: Mr. Franklin neemt graag de juridische zorgen van jouw onderneming op zich.

Er rust auteursrecht op software, muziek, foto's, teksten en grafische ontwerpen. Mr. Franklin kan u bijstaan bij de bescherming, overdracht en fiscale optimalisatie van uw auteursrechten.

Via de registratie van een merk kan u een logo, een commerciële benaming van uw product, een handelsnaam, enzovoort, juridisch beschermen tegen het commerciële gebruik ervan door anderen. 

Bescherm uw tekening, model van een prototype of 3D-ontwerp. Mr. Franklin kan u bijstaan bij de registratie en verdediging van uw modellen- en tekeningenportefeuille.

Geoctrooieerde uitvindingen vormen dikwijls de meest waardevolle assets van een onderneming, zodat een sterke juridische ondersteuning bij het contracteren rond octrooien en het verdedigen van uw uitvindingen tegen inbreuken zoals namaak geen overbodige luxe is. 

Anker 1

IP vanuit fiscaal oogpunt

 

Door de juiste aanpak van intellectuele eigendomsrechten kan je ook genieten van bepaalde fiscale voordelen. Er valt bijvoorbeeld te denken aan fiscale optimalisatie van auteursrechten (lees ook meer over de gunstige belastingtarieven bij auteursrechten door op de link te klikken). Zo zijn er nog talrijke andere mogelijkheden om jouw intellectuele eigendom zowel fiscaal als juridisch te optimaliseren.

Welke intellectuele eigendomsrechten zijn er?

 

Op de dag van vandaag bestaan er tal van verschillende rechten die verbonden zijn aan intellectueel eigendom. We lichten een aantal van de meest bekende intellectuele rechten kort toe.

Auteursrechten in ruime zin

 

Een groot verschil tussen de auteursrechten en diverse andere rechten, zoals het merkenrecht en het octrooirecht, is dat het auteursrecht verkregen wordt zonder dat men bepaalde formaliteiten moet vervullen. Dit wil echter niet zeggen dat de auteur helemaal niets moet ondernemen om zijn auteursrechten proactief te doen gelden.

Het auteursrecht in ruime zin omvat het auteursrecht in de strikte zin van het woord, het recht betreffende de bescherming van databanken en het recht betreffende de bescherming van computerprogramma’s. Ook zitten de zogenaamde ‘naburige rechten’ in het auteursrecht vervat.

Auteursrecht in de strikte zin

 

Het auteursrecht is een intellectueel eigendomsrecht dat “werken van letterkunde of kunst” beschermt. Dit mag heel ruim gelezen worden: in feite beschermt het recht van de auteur ieder werk dat vervat is in een concrete en originele vorm.

Het recht van de auteur beschermt dus geen loutere ideeën of principes. Een bepaald idee of een bepaalde methode kan pas auteursrechtelijk beschermd worden als het een concrete vormgeving (uitdrukkingswijze) heeft verkregen. Daarnaast moet het werk origineel zijn. Dit wil zeggen dat het een eigen intellectuele schepping moet zijn, hetgeen moet blijken uit de vrije en creatieve keuzes die de auteur heeft gemaakt bij het creëren van zijn werk, waardoor het werk zijn persoonlijke stempel draagt.

Wij bekijken graag samen met jou de verschillende manieren om jouw creatief product auteursrechtelijk te beschermen

Naburige rechten

Naburige rechten beschermen intellectuele prestaties die niet auteursrechtelijk beschermd kunnen worden. Door deze rechten worden voornamelijk 4 grote groepen geviseerd: de uitvoerende kunstenaars, de producenten van fonogrammen, de producenten van eerste vastleggingen van films en de omroeporganisaties.

Recht betreffende de bescherming van databanken

Recht betreffende de bescherming van databanken maakt ook deel uit van het auteursrecht in de ruime zin van het woord. Klik op de link voor meer info rond de databanken en juridische protectie ervan in Europa.

Industriële intellectuele eigendomsrechten

 

Het industriële eigendomsrecht omvat rechtsregels die de bescherming van industrieel bruikbare intellectuele creaties waarborgen. Meestal gaat het om bepaalde industriële uitvindingen, maar een handelsnaam is bijvoorbeeld ook een vorm van intellectuele eigendom.

In tegenstelling tot het recht van de auteur gelden de industriële eigendomsrechten pas na de succesvolle registratie ervan.

Tekeningen- en modellenrecht

 

Wil je het uiterlijk van een product laten beschermen (bijvoorbeeld de vorm van een toestel of kledingstuk), dan kan je dit doen door een tekening of model te deponeren. Pas na effectieve registratie verkrijg je het exclusief modelrecht op de geregistreerde vorm. 

De registratie kan gebeuren in de Benelux, in de Europese Unie en ook daarbuiten. Lees meer over het tekeningen- en modellenrecht op deze pagina.

Merkenrecht

 

Het merkenrecht is een geheel aan wetgeving rond het ontstaan en het beschermen van je merk (denk daarbij aan een merknaam, een logo enzovoort). Bij Mr. Franklin hebben we een bijzondere expertise opgebouwd in het registreren, opvolgen en verdedigen van jouw merk. 

Door de inschrijving in het merkenregister krijg je een merkrecht dat verbonden is aan het geregistreerd merk. Elk merk wordt daarbij gekoppeld aan de specifieke producten of diensten die de onderneming op de markt brengt. Als merkhouder kan je concurrenten verbieden om een identieke of gelijkaardige naam of logo te gaan gebruiken voor dezelfde of soortgelijke producten en diensten.

Jouw merk registreren is dus een noodzakelijke stap om je als onderneming tegen de mogelijke inbreuken op jouw intellectuele eigendom in te dekken. 

Octrooirecht

 

Een octrooi is een tijdelijk exclusief recht dat aan de titularis van een uitvinding toegekend wordt. De houder van een octrooi kan aan iedereen de exploitatie van zijn uitvinding verbieden. Het gaat dus feitelijk om een verbodsrecht. Iedereen die een inbreuk pleegt door jouw uitvinding zonder jouw toestemming te gebruiken kan dan ook aansprakelijk worden gesteld. 

Wil je jouw uitvinding beschermen, dan kan je kiezen tussen het aanvragen van een Belgisch octrooi, een Europees octrooi of een internationale PCT-aanvraag. Een Belgisch octrooi wordt, zoals de naam het doet vermoeden, enkel in België beschermd. Een Europees octrooi wordt verleend door het Europees Octrooibureau (EOB) en kan, naar keuze van de aanvrager, als een bundel van nationale octrooien worden gevalideerd in de diverse lidstaten bij het Europees Octrooiverdrag. Een PCT-aanvraag laat tot slot toe om ook buiten Europa octrooibescherming te verkrijgen. Meer informatie over de procedure van octrooiaanvraag vind je op de officiële website van de EOB en van het WIPO.

Andere rechten met betrekking tot intellectueel eigendom

 

Er bestaan ook andere intellectuele rechten, zoals bijvoorbeeld het kwekersrecht of de bescherming van benamingen van oorsprong. Voor vragen rond deze intellectuele rechten en alle andere juridische kwesties rond intellectueel eigendom kan je ons altijd vrijblijvend contacteren. We staan jou en jouw onderneming graag met raad en daad bij, zodat het juridisch aspect van het ondernemen in orde is en blijft.

logo.png
Anker 2
Anker 3
Anker 4
logo.png

CONTACTEER

ONS

Voor meer informatie omtrent onze diensten kan u ons steeds vrijblijvend contacteren.

Bij Mr. Franklin hanteren we een pragmatische en duidelijke aanpak, tegen vaste prijzen. Bij het behandelen van juridische aspecten wordt er steeds rekening gehouden met jouw persoonlijke visie als ondernemer. Reeds 250+ ondernemingen gingen je u voor: op deze pagina van onze website lees je over hun ervaringen met betrekking tot onze dienstverlening. 

Neem hier contact met ons op.

 

Pieter Van Aerschot

+32 476 24 03 48

pieter@misterfranklin.be

MrFranklin.jpg
bottom of page