INTELLECTUELE EIGENDOM

Bescherm je 'intellectuele creaties'

De intellectuele eigendom (IP) van een onderneming vormt dikwijls haar meest waardevolle actiefbestanddeel. Onder IP mag u alle “intellectuele creaties” begrijpen, zoals muziek, films, merken, industriële uitvindingen, designs, software, enzovoort. Mr. Franklin begeleidt haar klanten om hun IP optimaal te beschermen en te verdedigen ingeval van een IP-inbreuk. 

 

Intellectuele Eigendom

AUTEURSRECHT

Er rust auteursrecht op software, muziek, foto's, teksten en grafische ontwerpen. Mr. Franklin kan u bijstaan bij de bescherming, overdracht en fiscale optimalisatie van uw auteursrechten.

MERKENRECHT

Via de registratie van een merk kan u een logo, een commerciële benaming van uw product, een handelsnaam, enzovoort, juridisch beschermen tegen het commerciële gebruik ervan door anderen. 

TEKENINGEN- EN MODELLENRECHT

Bescherm uw tekening, model van een prototype of 3D-ontwerp. Mr. Franklin kan u bijstaan bij de registratie en verdediging van uw modellen- en tekeningenportefeuille.

OCTROOIEN

Geoctrooieerde uitvindingen vormen dikwijls de meest waardevolle assets van een onderneming, zodat een sterke juridische ondersteuning bij het contracteren rond octrooien en het verdedigen van uw uitvindingen tegen inbreuken zoals namaak geen overbodige luxe is. 

CONTACTEER ONS

Voor meer informatie omtrent onze diensten kan u ons steeds vrijblijvend contacteren.

 

 

Pieter Van Aerschot

+32 476 24 03 48

pieter@misterfranklin.be

MrFranklin.jpg
logo.png