top of page
business-woman-is-auditing-2021-09-05-18-25-08-utc-min.jpg

MERKEN & REGISTRATIE

De registratie van jouw merk(en) is een onontbeerlijke stap indien je bepaalde producten of diensten langdurig onder dit merk wil vermarkten. Daarbij moet een bepaalde gereglementeerde procedure gevolgd worden. Mr. Franklin licht in deze blogpost graag de verschillende stappen van merk(en)-registratie toe. 

Waarom is de registratie van merken nodig? 

 

Als ondernemer bouw je jouw volledige loopbaan aan je goede naam en faam. Via je merkteken of merknaam identificeer je jouw goederen of diensten op de markt, onderscheid je jezelf van je concurrenten en bind je de klanten aan jouw onderneming. Jouw merk vormt dus een groot deel van je imago en heeft een grote impact op de reputatie van jouw onderneming. 

 

Het is daarom ook belangrijk om je intellectuele eigendom juridisch te beschermen. Je wil immers vermijden dat iemand anders zomaar gaat meeliften op jouw goede naam. Bovendien kan een merk als onderdeel van jouw financieel vermogen ook bepaalde economische voordelen opleveren.

 

Mr. Franklin is gespecialiseerd in intellectuele eigendomsrechten en helpt je graag om jouw merk juridisch waterdicht te maken. Meer info rond het optimaliseren van jouw intellectuele creaties vind je in onze volgende blogpost over merkenrecht.

Waarom kiezen voor merkexperts van Mr. Franklin?

 

Mr. Franklin is een advocatenkantoor met een bijzondere expertise in het merkenrecht. Tevens willen we dicht bij onze klanten staan, zodat we hun business beter begrijpen en hen proactief kunnen bijstaan. Daarbij blijft de transparantie over de kosten onze prioriteit: Mr. Franklin werkt zoveel mogelijk met vaste tarieven en abonnementsformules zodat je niet voor verrassingen komt te staan.


Wij bieden een snelle service waarbij persoonlijke aanpak en bereikbaarheid centraal staan.Wil je een persoonlijk advies op maat over het juridisch aspect van jouw merk en de registratiemogelijkheden? Aarzel dan niet om Mr. Franklin te contacteren.

Anker 1
Anker 2

Hoe verloopt merkregistratie?

 

Zodra een teken alle kenmerken van een geldig merk heeft, kan je een aanvraag tot merkregistratie indienen. Succesvolle merkregistratie verleent aan de houder het exclusieve eigendomsrecht op het geregistreerd merk. Dit exclusief recht verkrijg je, in tegenstelling tot auteursrecht, niet automatisch door het louter gebruik van het merk.

 

Registratie in het merkenregister is bijgevolg nodig als je jouw merk beschermd wil houden.

Hoe vraag ik merkrecht aan?

 

Een aanvraag tot merkregistratie kan je richten tot: 

  • het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom

  • het Bureau van voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie 

  • of het Internationaal Bureau voor de Intellectuele Eigendom (World Intellectual Property Organization).

Waar wordt een geregistreerd merk beschermd? 

 

Een internationaal merk wordt, zoals het woord zelf het doet vermoeden, internationaal beschermd. Wanneer de merkregistratie daarentegen voor de officiële instantie van Benelux doorlopen wordt, zal het merk enkel in het Benelux-merkenregister gedeponeerd worden. In dat geval zal dit merk dan ook enkel in de Benelux-landen bescherming verkrijgen.

Aanvraag Benelux-merk

 

De aanvraag van merkregistratie doe je bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE).

Aanvraag Uniemerk

 

Een Uniemerk wordt, zoals de naam het doet vermoeden, beschermd in alle landen van de Europese Unie. Voor ondernemingen die in verschillende lidstaten opereren kan dit dus handig zijn. De registratie van een Uniemerk moet aangevraagd worden bij het Bureau van voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie. Er wordt dan voor alle EU-lidstaten tegelijkertijd onderzocht of jouw merk aan alle wettelijke voorschriften voldoet en dus geldig geregistreerd kan worden.

Internationale merkregistratie

 

Internationale merken genieten, zoals de naam het doet vermoeden, internationale bescherming. Aanvraag van internationale registratie moet gedaan worden via het nationaal bureau waar een basisaanvraag of basisregistratie werd ingediend. Het oorspronkelijke, nationale bureau stuurt vervolgens de internationale aanvraag door naar de World Intellectual Property Organization te Genève.

 

Om het merk internationaal te registreren, duidt de houder van het merk in zijn aanvraag de landen aan waar hij de bescherming van dit merk wil verkrijgen. Vervolgens worden de merkaanvragen in de betrokken landen beoordeeld volgens het nationale merkenrecht, en verkrijgt de merkhouder via een internationale inschrijving in werkelijkheid een bundel aan nationale merken in de betrokken landen. Er wordt dus, althans op vlak van bescherming, geen onderscheid gemaakt tussen een merk dat in een bepaald land beschermd wordt op basis van een internationale inschrijving en een merk dat in dat land rechtstreeks werd gedeponeerd via een nationale merkaanvraag.

Recht van voorrang

 

Bij een aanvraag van een Benelux-merk kan je een beroep doen op het recht van voorrang. Dit prioriteitsrecht wordt toegekend aan de eerste aanvrager van een bepaald merk. Indien je gedurende 6 maanden na jouw initiële aanvraag van een merk (zoals een Benelux-merk) in een ander niet-Benelux land hetzelfde merk zal laten registreren, dan wordt de registratie in dat ander land gekoppeld aan de datum van jouw initiële merk Benelux-aanvraag.

 

Dit recht van voorrang geldt enkel in landen die aangesloten zijn bij bepaalde verdragen.

Producten en diensten onder het merk

 

Wanneer je een merk deponeert, moet je de producten en diensten aangeven waarvoor je het merk zal gebruiken. Deze oefening wordt classificatie genoemd. De bescherming van een geregistreerd teken geldt dan ook enkel voor de gekozen producten en/of diensten. 

 

Let op: de wetgeving biedt geen mogelijkheid om na de registratie van je merk extra producten of diensten aan het merk toe te voegen. Wanneer je de goederen of diensten aangeeft waarvoor je het merk gebruikt is deze keuze eenmalig en definitief. Wat wel is toegelaten, is het beperken van de classificatie. Zijn de producten en diensten waarmee je het merk wil verbinden onduidelijk of niet nauwkeurig omschreven, dan zullen merkenbureaus de registratie weigeren! 

 

De classificatie wordt daarom best op voorhand grondig voorbereid zodat je de beschermingsomvang van je merk goed kan inschatten. 

 

Mr. Franklin verleent je graag juridisch bijstand bij twijfel aan geldigheid van je (mogelijke) merkteken of merknaam. Onze expertise en ervaring verhogen jouw kansen op een succesvolle merkregistratie. 

 

Leer meer over onze advocaten die gespecialiseerd zijn in merkenrecht.

Vereisten om een merk te kunnen registreren

 

Onderscheidend vermogen

 

Een merkteken of een merknaam moet ervoor kunnen zorgen dat de consument de producten of diensten afkomstig van een bepaald bedrijf kan onderscheiden van de soortgelijke producten op de markt. Jouw merk moet onderscheidend genoeg zijn zodat het publiek het met producten of diensten van jouw onderneming kan associëren.

Duidelijke weergave

 

Een merk moet nauwkeurig en duidelijk weergegeven kunnen worden. Bij een beeldmerk, een woordmerk of een merk dat uitsluitend bestaat uit de vorm van een product of de verpakking (denk onder andere aan de bekende Coca-Cola flesjes) zal dat meer vanzelfsprekend zijn dan bijvoorbeeld bij een merk dat geluiden bevat. 

 

Voor meer informatie rond verschillende soorten merken en ermee verbonden complicaties verwijzen je graag naar dit artikel van Mr. Franklin.

Beschikbaarheid

 

Je kan alleen maar een merk registreren als dat merk beschikbaar is. Mr. Franklin kan voor jou nagaan of dat het geval is. Dit noemt men ‘nieuwheidsonderzoek’. Hierbij wordt gecontroleerd of het door jouw gekozen teken al dan niet ingenomen is door een andere merkhouder. Dit onderzoek is nodig om de beschikbaarheid van het door jou gekozen merk te verifiëren.

Toelaatbaarheid

 

Een merk moet ook toelaatbaar zijn. Juridisch gezien wil dit zeggen dat het door jouw onderneming gebruikt teken niet in strijd mag zijn met openbare orde of de goede moraal. Je kan bijvoorbeeld geen merknaam registreren die racistische uitdrukkingen bevat.

​Merkbewaking

 

Nadat jouw merk geregistreerd is, blijft het belangrijk om jouw merkrechten te bewaken.

Merkopvolging door Mr. Franklin

 

Via onze abonnementsformule kan je elk relevant merkenregister door ons laten monitoren eenmaal jouw merk ingeschreven is. Indien een nieuw merk wordt aangevraagd dat gelijkaardig is aan jouw merk, ontvang je van ons een bericht met een korte analyse en advies. Daarna kan je een geïnformeerde keuze maken om al dan niet op te treden.

Anker 3
logo.png
Anker 4
shutterstock_1538166857.jpg

CONTACTEER ONS!

OOK ZIJ DEDEN EEN BEROEP OP MR. FRANKLIN

logo.png

Mr. Franklin levert ons een prima ondersteuning op vlak van juridische IT bijstand, GDPR, eigendomsrecht en financiële geschillen. Gedrevenheid, snelheid, passie voor het vak, correctheid zijn slechts enkele kernwoorden die Mr. Franklin & hun team typeren. 

Xavier Goegebeur / Link Optimizer

Untitled_edited.png

Mr. Franklin geeft altijd kwalitatief werk voor een duidelijke prijs.

Alain Carels / Carbofisc

Untitled_edited.png
bottom of page