top of page

WETTELIJKE INFORMATIE

Mr. Franklin is een besloten vennootschap (BV), met zetel te 8200 Brugge, Lieven Bauwensstraat 20 (hallo@misterfranklin.be). De advocaten binnen het kantoor zijn allen Belgische advocaten, geschikt om hun beroep uit te oefenen onder de titel ‘advocaat’ en lid van de balie van West-Vlaanderen.

 

Ondernemingsnummer: BTW BE0702.924.851

 

Het kantoor Mr. Franklin en alle advocaten die deel uitmaken van het kantoor zijn verzekerd via een collectieve verzekering ‘burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid’, afgesloten door de Orde van Vlaamse Balie, bij Amlin Insurance SE via Vanbreda Risk & Benefits met polisnummer LXX034899.

 

Meer informatie kan u bekomen bij Van Breda Risk & Benefits

 

Plantin & Moretuslei 297
2140 Antwerpen
03/ 217 55 72

 

Het verzekerde bedrag biedt een waarborg van 2.500.000 euro per schadegeval voor het kantoor. De verzekerde activiteiten betreffen de activiteiten eigen aan het beroep van advocaat, als data protection officer, als scheidsrechter in juridische geschillen, taxatie van erelonen, advocaat – bemiddelaar, advocaat – syndicus, lasthebber ad hoc voor rechtspersonen in strafzaken en de meeste gerechtelijke mandaten.

Deontologische regels die van toepassing zijn op onze advocaten kan u terugvinden op de website www.advocaat.be. Bij problemen kan u contact opnemen met de balie van West-Vlaanderen (www.baliewestvlaanderen.be) of de Orde van Vlaamse Balies (www.advocaat.be).

Er is, in de schoot van de Orde van Vlaamse Balies, ook een ombudsdienst beschikbaar. Ligeca is de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur. De ombudsdienst probeert problemen tussen advocaten en hun cliënten op te lossen. Meer info: www.oca.ligeca.be/

bottom of page