merkenrecht

MERKENRECHT

Bescherming van uw merktekens

Waarom is een merk belangrijk?

 

Als ondernemer bouw je jouw volledige loopbaan aan je goede naam en faam. Via jouw handelsnaam of productnaam identificeer je jezelf op de markt, onderscheid je jezelf van je concurrenten en bind je de klanten aan jouw onderneming.

 

Omdat het uitbouwen van jouw commerciële naam, logo, enz. heel wat commerciële en financiële inspanningen vergt, is het belangrijk om deze zaken juridisch te beschermen. Je wil immers vermijden dat iemand anders zomaar gaat meeliften op jouw goede naam. 

logo.png

De meest optimale bescherming van jouw commerciële naam of logo, verkrijg je door een merkregistratie aan te vragen. Met een geregistreerd merk kan je derden juridisch verhinderen om een identieke of gelijkaardige naam of logo te gaan gebruiken voor dezelfde of soortgelijke producten of diensten. 

Bovendien is een merk tien jaar geldig en onbeperkt hernieuwbaar, zodat je jouw merk in de praktijk levenslang kan beschermen

Welke merken bestaan er? 

 

De meest voorkomende types van merken zijn de volgende:

 • Woordmerk: een merkteken dat enkel uit platte tekst bestaat zonder enig visueel element. Dit kan een enkelvoudig woord zijn, een woordcombinatie, een slogan, enzovoort.

 

 • Beeldmerk: een merkteken met grafische elementen. Dit is bijvoorbeeld een logo, maar ook woorden met visuele elementen of een speciaal lettertype.

 

 • Vormmerk / 3D-merk: een merkteken dat enkel bestaat uit de vorm van een product of de vorm van de verpakking ervan.

 

 • Positiemerk: een merkteken dat bestaat uit de specifieke wijze waarop het merk op het product wordt geplaatst of aangebracht. Voorbeeld: de plaatsing van een grafisch teken op de zijkant van een sportschoen.

 

 • Patroonmerk: een merkteken dat enkel bestaat uit een reeks bestanddelen die zich regelmatig herhalen.

 

 • Kleurmerk: een merkteken dat enkel bestaat uit één kleur of een kleurencombinatie.

 

Hoe kan Mr. Franklin u helpen?

 

Registratie van uw merk:

 

Mr. Franklin helpt u graag verder bij de registratie van zowel Uniemerken bij het EUIPO, als Beneluxmerken bij het BOIP. Hierbij gaan wij als volgt te werk:

1) Merkonderzoek: onderzoek absolute gronden - classificatie - nieuwheidsonderzoek

Niet ieder symbool komt in aanmerking voor merkregistratie. Het teken moet uw goederen of diensten onderscheiden van deze van uw concurrenten. De consument moet uw merkteken als zodanig kunnen herkennen. Verder mag uw teken niet gewoon beschrijven wat u verkoopt. Is dit wel zo, dan zal uw merkaanvraag geweigerd worden. Wij onderzoeken of uw voorgestelde teken op absolute gronden juridisch volstaat om merkbescherming te verkrijgen.

Verder moet een merkteken gekoppeld zijn aan een beschrijving van de goederen en/of de diensten die u met uw merk wil vermarkten. Deze oefening wordt ook wel de classificatie genoemd. Mr. Franklin is gespecialiseerd in het opstellen van classificaties op maat.

Tot slot voeren wij een nieuwheidsonderzoek uit. Hierbij screenen we het merkenregister op identieke of soortgelijke merken die reeds in het verleden zijn geregistreerd en die voor potentiële discussies kunnen zorgen. Wij maken hiervan een risico-analyse op, zodat u met kennis van zaken kan beslissen of u verdergaat met de registratie, dan wel kiest voor een eventuele rebranding om eventuele discussies te vermijden.

2) Uitvoering van het merkdepot

Na ons merkonderzoek dienen wij met uw akkoord het merkdepot uit en volgen wij de aanvraagprocedure op tot aan de registratie.

 

 

 

 

 

Merkbewaking

Nadat jouw merk geregistreerd is, is het ook van belang om jouw merk te beschermen. Via een abonnementsformule kan je de relevante merkenregisters door ons laten monitoren. Indien een nieuw merk wordt aangevraagd dat gelijkaardig is aan jouw merk, ontvang je van ons een bericht met een korte analyse en advies. Daarna kan je een geïnformeerde keuze maken om al dan niet op te treden. 

 

Verdediging van uw merk

 

Stelt u een inbreuk op uw merk vast? Wordt u zelf aangesproken wegens een beweerde merkinbreuk? Mr. Franklin verleent juridische bijstand bij alle soorten namaakprocedures (stakingsvordering, oppositie- en nietigheidsprocedures, beslag inzake namaak, etc.). Waar mogelijk tracht Mr. Franklin steeds een minnelijke oplossing te onderhandelen.

  

Wat is de kost van een merkregistratie bij Mr. Franklin?

Erelonen voor het merkonderzoek en de uitvoering van het depot (excl. btw):

 • Voor een Beneluxmerk:

  • Merkonderzoek: vanaf 500 euro

  • Merkdepot: 150 euro

 • Voor een Uniemerk:

  • Merkonderzoek: vanaf 750 euro

  • Merkdepot: 150 euro

 • Voor een internationaal merkdepot: offerte op maat

Registratietaks (vrij van btw):

 • Voor een Beneluxmerk (klik hier voor meer info):

  • 244 euro voor één klasse 

  • + 27 euro voor de tweede klasse

  • + 81 euro per extra klasse

 • Voor een Uniemerk (klik hier voor meer info):

  • 850 euro voor één klasse

  • + 50 euro voor de tweede klasse

  • + 150 euro per exra klasse

 • Voor een internationaal merkdepot: taksen afhankelijk van de gekozen landen

Abonnementsformules merkbewaking
 

 • Benelux: 150 euro (excl. btw) per jaar 

 • EU: 250 euro (excl. btw) per jaar

 • Internationaal: offerte op maat

CONTACTEER ONS

Voor meer informatie omtrent onze diensten kan u ons steeds vrijblijvend contacteren.

 

 

Pieter Van Aerschot

+32 476 24 03 48

pieter@misterfranklin.be

MrFranklin.jpg
logo.png