top of page
merkenrecht

MERKENRECHT

Wat houdt merkenrecht in

 

Merkenrecht is een onderdeel van het intellectueel eigendomsrecht. Het is een geheel aan wetgeving rond het ontstaan en de bescherming van merken. Dit zijn tekens die gebruikt worden om producten of diensten van een onderneming te onderscheiden van deze van andere ondernemingen (denk daarbij aan een merknaam, een logo enzovoort).

Wie is Mr. Franklin

 

Mr. Franklin is een advocatenkantoor met een bijzondere expertise in het merkenrecht. Wij bieden een snelle service waarbij persoonlijke aanpak op maat centraal staat. 

Anker 1

Waarom zijn merken belangrijk?

Als ondernemer bouw je jouw volledige loopbaan aan je goede naam en faam. Via jouw handelsnaam of productnaam identificeer je jezelf op de markt, onderscheid je jezelf van je concurrenten en bind je de klanten aan jouw onderneming. 
 
Omdat het uitbouwen van jouw commerciële naam, logo, enz. heel wat commerciële en financiële inspanningen vergt, is het belangrijk om je intellectuele eigendom juridisch te beschermen. Je wil immers vermijden dat iemand anders zomaar gaat meeliften op jouw goede naam. Ook aan de handhaving van jouw intellectuele eigendomsrechten zijn heel wat voordelen verbonden.

Hoe kan mijn naam of logo beschermd worden

De meest optimale bescherming van jouw handelsnaam of logo verkrijg je door je merk te registreren

Wat houdt merkregistratie in?

Door de inschrijving in het merkenregister, krijg je een merkrecht dat verbonden is aan het geregistreerd merk. Als merkhouder kan je derden verbieden om een identieke of gelijkaardige naam of logo te gaan gebruiken voor dezelfde of soortgelijke producten en diensten.

Een merk kan nationaal/regionaal beschermd worden, op het niveau van de Benelux, de Europese Unie of internationaal.

Hoe lang blijft merkregistratie geldig?

Na registratie is een merk tien jaar geldig en onbeperkt hernieuwbaar. In praktijk kan je dus levenslang een geregistreerd merk beschermen.

logo.png

Welke merken bestaan er?

De meest voorkomende types van merken zijn de volgende:

Woordmerk

Een woordmerk is een merk dat enkel uit platte tekst zonder enig visueel element bestaat. Dit kan een enkelvoudig woord zijn, een woordcombinatie, enzovoort. 

Beeldmerk

In tegenstelling tot het woordmerk bevat een beeldmerk grafische elementen. Dit kan bijvoorbeeld een logo zijn, maar ook woorden met visuele elementen of een speciaal lettertype.

Vormmerk / 3D-merk

Er kan ook merkregistratie aangevraagd worden voor een merkteken dat enkel bestaat uit de vorm van een product of de vorm van de verpakking ervan. Denk bijvoorbeeld aan de vorm van de Coca-Cola flesjes. Het merkenrecht schrijft hier wel een aantal beperkingen voor.

 

 

Positiemerk

Positiemerken zijn merken die bestaan uit de specifieke wijze waarop het merk op het product wordt geplaatst of aangebracht. Bijvoorbeeld de plaatsing van een grafisch teken op de zijkant van een sportschoen.

Patroonmerk

Een merk dat enkel bestaat uit een reeks bestanddelen die zich regelmatig herhalen kan ook door het merkenrecht beschermd worden.

Kleurmerk

Merkregistratie van een merk dat uit één kleur of een kleurencombinatie bestaat is ook mogelijk.​

Hoe verkrijg je een merkrecht?

Een merk registreren brengt bepaalde juridische vraagstukken met zich mee. We lichten in dit artikel een aantal praktische zaken kort toe.

Anker 2

Expert nodig in merkenrecht?​

 

Ben je op zoek naar een expert in merkenrecht? Bij Mr. Franklin zit je op het goede adres!

Contacteer ons of vraag vrijblijvend onze informatiebrochure aan rond merkregistratie

Anker 3

Registratie van je merk

Mr. Franklin helpt je graag verder bij de registratie van zowel Uniemerken bij het EUIPO, als Beneluxmerken bij het BOIP. Hierbij gaan wij als volgt te werk:

Merkonderzoek

Niet ieder symbool komt in aanmerking voor merkregistratie. Het teken moet een onderscheidend vermogen hebben opdat je het kan registreren. Dit wil zeggen dat het teken in staat moet zijn om de producten of diensten afkomstig uit jouw onderneming te onderscheiden van deze van je concurrenten. De consument moet jouw merk als zodanig kunnen herkennen.

Een belangrijke regel in merkenrecht is bijvoorbeeld dat je merk niet gewoon mag beschrijven wat je verkoopt. Is dit wel zo, dan zal jouw merkaanvraag geweigerd worden.

Onderzoek absolute gronden

 

Er bestaat een aantal zogenaamde absolute gronden voor weigering van de registratie van een merk. De merken die deze test niet doorstaan kunnen geen bescherming verkrijgen.

Wij controleren of het door jouw voorgestelde teken op absolute gronden juridisch volstaat om merkbescherming te verkrijgen.

Classificatie

 

Verder moet een merkteken gekoppeld zijn aan een beschrijving van goederen of diensten die je met je merk wil vermarkten. De bescherming van een geregistreerd teken geldt dan ook enkel voor de gekozen producten en/of diensten.

Deze oefening wordt ook wel de classificatie genoemd. Mr. Franklin is gespecialiseerd in het opstellen van classificaties op maat.

De wetgeving biedt daarnaast geen mogelijkheid om na de registratie van je merk extra goederen of diensten aan het merk toe te voegen. De keuze die je vòòr het deponeren van het merk maakt is dus definitief. Classificatie wordt daarom best op voorhand grondig voorbereid zodat je de beschermingsomvang van je merk goed kan inschatten.

Nieuwheidsonderzoek

Tot slot voeren wij een nieuwheidsonderzoek uit. Dit is nodig om de beschikbaarheid van het door jou gekozen merk te controleren.

Hierbij screenen we het merkenregister op de gelijkaardige merken die reeds zijn geregistreerd. Een identiek of soortgelijk merk kan namelijk voor potentiële discussies zorgen. Wij maken hiervan een risico-analyse op, zodat je met kennis van zaken kan beslissen of je verder gaat met de inschrijving.

Indien je voor een rebranding kiest om eventuele discussies te vermijden, kan je ook op onze juridische bijstand rekenen.

Uitvoering van het depot

​Na ons grondig merkonderzoek dienen wij met jouw toestemming het merkdepot in en volgen wij de aanvraagprocedure op de voet tot jouw merk geregistreerd is.

OVERZICHT ERELONEN EN TAKSEN

Erelonen voor het merkonderzoek en de uitvoering van het depot (excl. btw):

·       Voor een Beneluxmerk: 

o   Merkonderzoek: vanaf 500 euro 

o   Merkdepot: 150 euro

·       Voor een Uniemerk: 

o   Merkonderzoek: vanaf 900 euro 

o   Merkdepot: 150 euro

·       Voor een internationaal merkdepot: offerte op maat

Registratietaks (vrij van btw):

·       Voor een Beneluxmerk: 

o   244 euro voor één klasse 

o   + 27 euro voor de tweede klasse 

o   + 81 euro per extra klasse

·       Voor een Uniemerk: 

o   850 euro voor één klasse 

o   + 50 euro voor de tweede klasse 

o   + 150 euro per exra klasse

·       Voor een internationaal merkdepot: taksen afhankelijk van de gekozen landen

Abonnementsformules merkbewaking
 

  • Benelux: 150 euro (excl. btw) per jaar 

  • EU: 250 euro (excl. btw) per jaar

  • Internationaal: offerte op maat

Merkbewaking

Nadat jouw merk geregistreerd is, blijft het belangrijk om jouw merkrechten te bewaken.

Merkopvolging door Mr. Franklin

Via onze abonnementsformule kan je elk relevant merkenregister door ons laten monitoren eenmaal jouw merk ingeschreven is.

 

 

 

Indien een nieuw merk wordt aangevraagd dat gelijkaardig is aan jouw merk, ontvang je van ons een bericht met een korte analyse en advies. Daarna kan je een geïnformeerde keuze maken om al dan niet op te treden.

Verdediging van jouw merk

Stel je een inbreuk op je merk vast? Of word je zelf aangesproken wegens een beweerde merkinbreuk? Mr. Franklin verleent juridische bijstand bij deze en alle andere soorten procedures rond intellectuele eigendom (stakingsvordering, oppositie- en nietigheidsprocedures, beslag inzake namaak, etc.). Waar mogelijk tracht Mr. Franklin steeds een minnelijke oplossing te onderhandelen.

Anker 4
shutterstock_1538166857.jpg
Anker 5

Specialist in merkenrecht nodig?

Neem vrijblijvend contact op met één van onze experts merkenrecht:

- merkonderzoek en registratie tegen vaste prijzen
- bijstand door een gespecialiseerd advocaten
- snelle service en persoonlijke aanpak
- ruime expertise

OOK ZIJ DEDEN EEN BEROEP OP MR. FRANKLIN

logo.png

Mr. Franklin is voor ons, als onderneming in software, het ideale juridische aanspreekpunt. We werden al meermaals perfect bijgestaan bij contractuele en GDPR-gerelateerde uitdagingen. Hun no-nonsense aanpak en communicatie zorgt ervoor dat ik Mr. Franklin warm aanbeveel.

Alex Vandevelde / QuantaCorp

Untitled_edited.png

Mr. Franklin geeft altijd kwalitatief werk voor een duidelijke prijs.

Alain Carels / Carbofisc

Untitled_edited.png
bottom of page