top of page

AUTEURSRECHT

logo.png

Iedere maker van een creatief werk wil zijn intellectuele eigendom graag beschermen tegen namaak of het gebruik ervan zonder toestemming. Deze bescherming van jouw origineel werk wordt door het auteursrecht geregeld.

Wat is het auteursrecht

Het auteursrecht is een onderdeel van het intellectueel eigendomsrecht en beschermt jou als auteur tegen namaak, en meer in het algemeen tegen ieder gebruik van jouw werk zonder jouw toestemming. Als auteur kan op die manier bijvoorbeeld verhinderen dat iemand je werk openbaar maakt: daarvoor (en ook voor vele andere handelingen) moet iedereen toestemming vragen.

Naast het auteursrecht in enge zin bestaan er ook naburige rechten. Door de naburige rechten verkrijgen de werken die niet auteursrechtelijk beschermd kunnen worden toch een gelijkaardige vorm van bescherming. In principe is het auteursrecht overdraagbaar naar een andere persoon of instantie.


Door het auteursrecht krijgt de maker exclusieve rechten op zijn creatieve werken. Deze rechten bestaan uit enerzijds vermogensrechten en anderzijds morele rechten.

Vermogensrechten van de auteur

 

De vermogensrechten geven auteurs de mogelijkheid om inkomsten te halen uit de exploitatie van hun creatief werk.

Morele rechten

De morele rechten van de auteur zijn de auteursrechten die verbonden zijn aan zijn eigen persoon. Deze rechten beogen vooral de reputatie van de auteur te beschermen en zijn persoonlijke band die hij met zijn werk heeft.

Wat kan door auteursrecht beschermd worden?

Het auteursrecht is heel ruim. Bijgevolg kunnen allerlei soorten werken beschermd worden.

Denk bijvoorbeeld aan software, videogames, grafisch ontwerp of architecturale plannen. Ook artistieke creaties zoals beeldende kunstwerken, film, foto’s, literatuur en muziek worden auteursrechtelijk beschermd. Zelfs nieuwsartikelen en blogposts kunnen in aanmerking komen voor auteursrecht indien het originele creaties zijn.

 

Ook bij game personages komt het auteursrecht kijken.

Daarentegen beschermt het auteursrecht geen ideeën of gedachten op zich. Het idee kan pas beschermd worden als het een concrete vorm (uitdrukkingswijze) verkrijgt.

Voorwaarden voor auteursrechtelijke bescherming

Bescherming wordt toegekend aan alle mogelijke werken die concreet en origineel zijn. Van originaliteit is sprake als je werk het resultaat is van de vrije en creatieve keuzes van de maker, zodat het werk een persoonlijke stempel draagt.

Hoe claim ik auteursrecht?

Auteursrecht ontstaat automatisch. Het wordt toegekend aan de auteur zodra een werk tot stand is gekomen. Er is met andere woorden geen centraal register zoals bij het merkenrecht of octrooirecht.

Hoe claim ik auteursrecht?

 

Als algemene regel geldt dat de maker van het creatief werk het auteursrecht verkrijgt. Dit geldt ook voor werken gemaakt door meerdere auteurs. Indien er meerdere personen achter de creatie van het werk staan, is iedereen die een creatieve bijdrage heeft geleverd een medeauteur

 

Waarom heb ik auteursrecht nodig?

 

Als auteur kan je je ertegen verzetten dat iemand jouw werk gebruikt zonder jouw toestemming. Indien jouw werk auteursrechtelijk beschermd is, moet jouw toestemming worden gevraagd voor onder andere reproductie of exploitatie van het beschermd werk. Eenieder die gebruik wil maken van een creatie die door auteursrecht beschermd wordt, moet daarvoor de toestemming vragen aan de auteur.

Auteursrecht: hoe kunnen experts van Mr. Franklin je helpen?

Bescherming van uw werken als auteur

​Omdat het auteursrecht zonder registratieformaliteiten ontstaat, ben je nooit volledig zeker of je werk wel voldoet aan de voorwaarden van auteursrechtelijke bescherming. Verder is het auteursrecht dikwijls slechts één van meerdere intellectuele eigendomsrechten die je kan aanwenden om jouw werk optimaal te beschermen. 

Mr. Franklin kan jou hierin adviseren en begeleiden bij de uitwerking van een beschermingsstrategie op maat zodat jouw werk zo optimaal mogelijk beschermd is.

Als auteur heb je een exclusief recht op je creatie. Je kan dus optreden tegen namaak en tegen iedereen die jouw werk gebruikt zonder je toestemming. Stel je een inbreuk vast, dan kunnen we jou bijstaan in de handhaving van jouw intellectuele eigendomsrechten om jouw rechten als auteur te verdedigen.

Auteurscontracten

 

Verder is het belangrijk dat je verstandig contracteert over jouw auteursrechtelijk beschermde werken. Indien je iemand anders de toestemming verleent om jouw werk te gebruiken (licentie) of indien je jouw auteursrechten overdraagt, dan is het belangrijk dat je de voorwaarden hiervan goed afspreekt in een waterdicht auteurscontract of clausule in je algemene voorwaarden. 

Mr. Franklin heeft een bijzondere expertise in het onderhandelen en opstellen van auteurscontracten in de meest diverse sectoren. 

Aanpak Mr. Franklin: het belang van jouw creatie staat voorop

Wij hebben een ruime ervaring in het voeren van gerechtelijke procedures in deze materie, zoals stakingsvorderingen, schadevergoedingsvorderingen, beslagen inzake namaak, enzovoort. Waar mogelijk proberen we steeds een minnelijke regeling te bewerkstelligen. Wil je een persoonlijk advies op maat over het juridisch aspect van je creatieve werk, aarzel dan niet om Mr. Franklin vrijblijvend te contacteren.

​Wat met auteursrechten op fiscaal vlak?

Fiscale optimalisatie van uw auteursrechten
 

Als persoon met een creatief beroep kan je jouw verloning optimaliseren door jezelf gedeeltelijk in auteursrechten te laten uitbetalen, in ruil voor de overdracht of licentie van jouw creatieve werken. Het fiscale voordeel van zo'n auteursrechtelijke regeling is niet te onderschatten:

 • Inkomsten uit overgedragen of in licentie gegeven auteursrechten worden tot aan een bepaald plafondbedrag belast tegen een roerende voorheffing van 15%.

 • Er is een forfaitaire aftrek van beroepskosten die tot 50% gaat, waardoor het finale belastingtarief kan dalen tot 7,5%.


Wie kan van dit fiscaal voordeel genieten? 
 

Typische creatieve beroepen die dit fiscaal regime regelmatig toepassen, zijn:

 • Softwareontwikkelaars en -consultants

 • Fotografen

 • Gameontwikkelaars

 • Architecten

 • Marketeers

 • Grafisch ontwerpers

 • Lesgevers

 • Journalisten

Je kan dit fiscale gunstregime enkel genieten als een aantal voorwaarden voldaan zijn. Zo moet er eerst sprake zijn van de overdracht of licentie van een werk dat auteursrechtelijke bescherming geniet.

Verder moet u een schriftelijke auteursovereenkomst afsluiten waarin een realistische auteursvergoeding is afgesproken. Dit alles moet je tot slot goed kunnen motiveren in geval van een fiscale controle.


Voor meer informatie over dit topic, lees zeker onze blogpost over de fiscale optimalisatie van het auteursrecht. ​Check ook zeker de databank van de Vlaamse overheid (VLAIO) waar je bijkomende informatie hierover terugvindt.

Hoe kan Mr. Franklin u hierbij helpen? Wij gaan als volgt te werk:

 

1. In kaart brengen en optimalisatie contractuele structuur

2. Analyse en advies auteursrechtelijke voorwaarden en auteursvergoeding + onderzoek fiscale praktijk in jouw sector 

3. Berekening van een evenwichtige auteursvergoeding en schriftelijke onderbouwing hiervan. 

Eventueel: indienen van jouw dossier bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen (rulingdienst)

4. Redactie overeenkomst tot overdracht of licentie van auteursrechten

CONTACTEER ONS VOOR FISCALE OPTIMALISATIE

Waarom kiezen voor de experten van Mr. Franklin?

 • Optimaliseer je fiscaal voordeel 

 • Ervaren experten en vlotte service

 • Duidelijke en vaste prijzen

MrFranklin.jpg
shutterstock_1538166857.jpg

OOK ZIJ DEDEN EEN BEROEP OP MR. FRANKLIN

logo.png

Mr. Franklin is voor ons, als onderneming in software, het ideale juridische aanspreekpunt. We werden al meermaals perfect bijgestaan bij contractuele en GDPR-gerelateerde uitdagingen. Hun no-nonsense aanpak en communicatie zorgt ervoor dat ik Mr. Franklin warm aanbeveel.

Alex Vandevelde / QuantaCorp

Untitled_edited.png

Mr. Franklin geeft altijd kwalitatief werk voor een duidelijke prijs.

Alain Carels / Carbofisc

Untitled_edited.png
bottom of page