top of page
DPO expert

ADVOCAAT
INTELLECTUELE
EIGENDOM

Advocaat intellectuele eigendom: wat kunnen de experts van Mr. Franklin voor jou betekenen?

 

Intellectueel eigendom vormt vaak één van de meest waardevolle activa van een onderneming. Het is daarom bijzonder belangrijk om jouw IP goed te beschermen. Mr. Franklin vertelt in deze post hoe een gespecialiseerde advocaat jou daarbij kan helpen.

logo.png

Wat zijn intellectuele eigendomsrechten?

 

Intellectueel eigendomsrecht is het exclusief (vaak tijdelijk) recht dat verbonden is aan een creatie van de menselijke geest. Dit ‘monopolierecht’ biedt bescherming aan industriële, literaire of artistieke creaties van de mens. Denk onder andere aan het auteursrecht van een videogame of een octrooi op een bepaalde industriële uitvinding. Ook bijvoorbeeld een knowhow wordt beschermd door het intellectueel eigendomsrecht.

Welke intellectuele eigendomsrechten zijn er?

 

Intellectuele rechten werden lange tijd opgedeeld in enerzijds auteursrechten in ruime zin en industriële intellectuele eigendomsrechten. Tegenwoordig wordt deze onderscheiding niet meer in de praktijk gebruikt.

Procedures in het kader van intellectueel eigendomsrecht

 

Aan alle categorieën van intellectuele eigendomsrechten zijn specifieke juridische complicaties verbonden. Zo kan je alleen een intellectueel eigendomsrecht verkrijgen na het vervullen van bepaalde formaliteiten.

Een merk beschermen bijvoorbeeld kan alleen na de registratie ervan. Dit geldt dan weer niet voor de bedrijfsnaam, hoewel daar andere regels bij komen kijken. Zo’n registratie van een merk, of het nu voor het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom, het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de EU, of voor de World Intellectual Property Organization, is een delicaat juridisch proces en vergt dus een grondige voorbereiding. Voor een onderneming kan het daarom praktischer zijn om deze procedure aan een gespecialiseerde advocaat te uitbesteden.

Waarom zijn intellectuele eigendomsrechten nuttig?

 

De houder van een intellectueel eigendomsrecht kan het aan eenieder verbieden om hetgeen waarop dit recht slaat te gebruiken.

Zo kan bijvoorbeeld een merkhouder (na dat hij zijn merk heeft laten registreren) optreden tegen namaak en de concurrenten het verbod opleggen om producten of diensten onder een gelijkaardig logo te vermarkten.

Zulke juridische procedures kunnen echter zeer belastend en tijdrovend zijn. Gespecialiseerde advocaten kunnen de onderneming bijstaan zodat er efficiënt tegen de (eventuele) inbreuken opgetreden wordt.

Waarom Mr. Franklin?​

 

Wij zijn een betaal- en betrouwbare advocatenkantoor die jou in de beste manier mogelijk kunnen helpen met je intellectuele eigendom.

Anker 1
Anker 2

Rol advocaat in het kader van intellectuele eigendom

 

Mr. Franklin is als advocatenkantoor gespecialiseerd in de intellectuele rechten. We staan onze cliënten bij in de juridische omkadering van allerlei nieuwe technologieën en innovaties.

Bovendien bieden we ook juridische diensten rond informatiebeveiliging aan (zoals bijvoorbeeld de implementatie van ISO27001-norm). Het is dan ook alleen maar logisch dat we zelf de nieuwste technologieën ter bescherming van jouw gegevens gebruiken (denk bijvoorbeeld aan een end-to-end encrypted cloud of de blockchain-toepassingen). Zo focust Mr. Franklin niet alleen op het juridische aspect van intellectuele eigendom, maar ook op de onderliggende technologie.

Ook is Mr. Franklin gespecialiseerd in de GDPR-service en cybersecurity.

Merkregistratie, opvolging & bewaking

 

Mr. Franklin helpt je graag verder bij de registratie van jouw merk. Onze experts kunnen je bijstaan zowel voor als na de merkregistratie. Bij Mr. Franklin hebben we niet alleen ruime ervaring in het voorbereiden en begeleiden van de registratieprocedure, maar ook in het bewaken van jouw merk achteraf. Hierbij werken we met abonnementsformules zodat je vanaf het begin van onze samenwerking een duidelijk zicht hebt op de kosten.

Ook in het geval van een inbreuk op jouw merkenrechten of indien je zelf aangesproken wordt wegens een beweerde inbreuk kan je bij ons terecht. Mr. Franklin verleent juridische bijstand naar aanleiding van (mogelijke) geschillen. Waar mogelijk proberen we altijd voor een minnelijke oplossing te onderhandelen.

Bescherming van auteursrecht, auteurscontracten & fiscale optimalisatie

 

Een auteursrechtelijk beschermd werk heeft vaak niet alleen financiële maar ook morele of emotionele waarde. Het is daarom van essentieel belang om doordacht over de auteursrechten te contracteren. Mr. Franklin heeft een ruime ervaring kunnen opbouwen in het opstellen van auteurscontracten in diverse sectoren.

Ook staan we jou graag met raad en daad bij indien je jouw auteursrechten fiscaal wil optimaliseren. Mits de juiste aanpak, kan je bij een creatief beroep een groot fiscaal voordeel genieten met betrekking tot jouw auteursrechten. Meer over het verlagen van belastingdruk en eventuele forfaitaire aftrek lees je in dit artikel van Mr. Franklin.

Registratie van een tekening of een model

 

Om een intellectueel eigendomsrecht op een model of een tekening te laten gelden, is de registratie ervan vereist. Mr. Franklin helpt je graag verder bij de registratie en de verdediging van jouw modellen- en tekeningenportefeuille.

Octrooien aanvragen & beschermen

 

Een octrooi op een industrieel toepasbare uitvinding vormt vaak een van de meest waardevolle activa van een onderneming. Het is daarom ook van essentieel belang om alle octrooien van de onderneming juridisch te beschermen.

Mr. Franklin heeft een bijzondere expertise in het octrooirecht. We begeleiden zowel de procedures rond het verkrijgen of beschermen van een octrooi als de onderhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op octrooien. In deze post kan je meer informatie vinden over onze diensten.

Onze aanpak

 

Bij Mr. Franklin vinden we het belangrijk om steeds bereikbaar en toegankelijk te blijven. Heldere, duidelijke communicatie en transparantie over de kosten van onze dienstverlening zijn daarom ook onze prioriteiten.

De focus van onze dienstverlening ligt vooral op jouw onderneming, jouw verwachtingen en jouw persoonlijke wensen. Wij zorgen er graag voor dat jouw firma innovatieve projecten juridisch correct kan realiseren.

Anker 3
Anker 4

CONTACTEER ONS!

shutterstock_1538166857.jpg

OOK ZIJ DEDEN EEN BEROEP OP MR. FRANKLIN

logo.png

Mr. Franklin levert ons een prima ondersteuning op vlak van juridische IT bijstand, GDPR, eigendomsrecht en financiële geschillen. Gedrevenheid, snelheid, passie voor het vak, correctheid zijn slechts enkele kernwoorden die Mr. Franklin & hun team typeren. 

Xavier Goegebeur / Link Optimizer

Untitled_edited.png

Mr. Franklin geeft altijd kwalitatief werk voor een duidelijke prijs.

Alain Carels / Carbofisc

Untitled_edited.png
bottom of page