top of page
merkenrecht

ADVOCAAT
MERKENRECHT

Wat kan een advocaat merkenrecht voor jou betekenen?

 

Als ondernemer bouw je jouw volledige loopbaan aan je goede naam en faam. Dit vergt meestal heel wat commerciële en financiële inspanningen. Om te vermijden dat iemand zomaar gaat meeliften op jouw naam is het belangrijk om jouw merk goed te beschermen. Daarvoor neem je best een advocaat merkenrecht bij de hand. 

Waarom Mr. Franklin?

 

Mr. Franklin is een advocatenkantoor gespecialiseerd in het intellectueel eigendom. We hebben een ruime ervaring in het voeren van allerlei soorten procedures rond een merkinbreuk (stakingsvordering, oppositie- en nietigheidsprocedures, beslag inzake namaak, etc.). Waar mogelijk trachten we steeds een minnelijke oplossing te onderhandelen.

Ook helpt Mr. Franklin je graag verder bij het registreren van jouw merk. Bovendien waken we over de transparantie en duidelijkheid over jouw dossier en onze tarieven. We proberen de juridische uitleg zo leesbaar mogelijk te maken en houden onze communicatie steeds to the point. Meer dan 250 ondernemingen gingen u voor: lees hier meer over hun ervaringen met betrekking tot onze diensten.

Anker 1

Merk als je intellectuele eigendom beschermen

 

Een merk is een vorm van intellectueel eigendom. Merkbescherming wordt verkregen door het te laten registreren. Op die manier kan je als merkhouder exclusieve intellectuele eigendomsrecht verkrijgen op dit merk.

 

Echter komt niet elk teken in aanmerking voor merkregistratie. Een merk(teken) moet aan bepaalde voorwaarden voldoen opdat het geldig zal worden verklaard en dus kan worden geregistreerd. Hoewel deze algemene voorwaarden voor alle soorten merken gelden, zijn er aan elk type merk specifieke complicaties verbonden waar je rekening mee moet houden tijdens de voorbereiding van de merkregistratie. Een advocaat merkenrecht kan jou daarbij begeleiden.

Merkregistratie

 

Je kan ervoor kiezen om een Benelux-merk aan te vragen (dit doe je bij het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom ofwel Benelux Office for Intellectual Property) of om je merk in het Europees merkenregister te laten noteren. Mr. Franklin helpt je graag verder bij de registratie van zowel Uniemerken bij het EUIPO, als Beneluxmerken bij het BOIP en internationale merken bij de World Intellectual Property Organization.

Eenmaal de registratie succesvol is verlopen, blijft het merk tien jaar geldig. Daarbij is een geregistreerd merk onbeperkt hernieuwbaar.

De voorbereiding van jouw merk om het succesvol te kunnen deponeren kan veel tijd en moeite in beslag nemen indien men niet efficiënt te werk gaat. Er gelden namelijk meerdere cumulatieve voorwaarden waaraan voldaan moet worden vooraleer het merk in het register zal worden opgenomen.

Classificatieonderzoek

 

Classificatie is de aanduiding van de producten en diensten waarvoor je het merk zal gebruiken. De bescherming van het merk geldt dan ook enkel voor de gekozen producten en/of diensten. Zijn de producten en diensten waarmee je het merk wil verbinden onduidelijk of niet nauwkeurig omschreven, dan zal de registratie geweigerd worden.

Let op: de wetgeving biedt geen mogelijkheid om na de registratie van je merk extra producten of diensten aan het merk toe te voegen. Je keuze is dus eenmalig en definitief. De classificatie wordt daarom best op voorhand grondig voorbereid zodat je de beschermingsomvang van je merk goed kan inschatten.

Onderzoek absolute gronden​

 

Het merkenrecht voorziet in een aantal gevallen waarin de registratie van een merk in elk geval geweigerd zal worden. Een advocaat merkenrecht zal controleren of het door jouw gekozen merk juridisch volstaat om bescherming te verkrijgen.

We lichten kort de meest problematische absolute weigeringsgronden toe:

Anker 2

Waarom kiezen voor MisterFranklin?

 

Heb je een advocaat merkenrecht nodig? De experts van Mr. Franklin staan jou graag met raad en daad bij. Als advocatenkantoor hebben we een bijzondere expertise in het merkenrecht en allerlei soorten procedures rond een merkinbreuk.

Gebrek aan onderscheidend vermogen

 

Een merk moet onderscheidend vermogen hebben. Dit wil zeggen dat het publiek de producten of diensten verhandeld onder jouw merk kan onderscheiden van de soortgelijke producten op de markt.


Dit betekent onder meer dat een merk geen louter beschrijvend karakter mag hebben. Dit houdt in dat merken niet gewoon de eraan verbonden producten of diensten mogen beschrijven. Heeft een merk wel een louter beschrijvend karakter, dan zal het geen merkenrechtelijke bescherming kunnen genieten.

Mr. Franklin verleent je graag juridisch bijstand bij twijfel aan de geldigheid van je (mogelijke) merk. Onze expertise en ervaring verhogen aanzienlijk jouw kansen op een succesvolle merkregistratie.

Ontoelaatbaar merk

 

Een merk moet toelaatbaar zijn. Er is sprake van een ontoelaatbaar merk indien het in strijd zou kunnen zijn met openbare orde of de goede zeden. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde vlaggen, wapens en emblemen met een negatieve geschiedenis of onwenselijk gebruik. Ook misleidende tekens worden niet toegelaten.

Beschikbaarheid van het merk(teken)

 

Je kan alleen maar een merk registreren als dit merk beschikbaar is. Mr. Franklin kan voor jou nagaan of dit het geval is door een nieuwheidsonderzoek uit te voeren. Hierbij controleren wij of het door jouw gekozen merk al dan niet ingenomen is door een andere merkhouder.

Bewaking merk na registratie

 

Nadat jouw merk geregistreerd is, kan het de bescherming genieten die geboden wordt door het merkenrecht. Advocaten kunnen daar een belangrijke rol bij spelen. Het blijft namelijk belangrijk om jouw merkrechten actief te bewaken door elke mogelijke merkinbreuk op tijd te detecteren.

Via de abonnementsformule van Mr. Franklin kan je elke relevante merkenregister door ons laten monitoren eenmaal jouw merk ingeschreven is. Wordt er een nieuw merk aangevraagd dat gelijkaardig of identiek is aan jouw merk, dan sturen we jou een bericht met een korte analyse. Als advocaten adviseren wij jou in deze juridische kwestie. Daarna kan je een geïnformeerde keuze maken om al dan niet op te treden.

 

Verdediging van het merk bij een inbreuk

Je kan als merkhouder optreden tegen iedere derde die gebruikmaakt van een woord of ander teken dat een inbreuk vormt op jouw merk.

Indien je zelf wegens een beweerde merkinbreuk aangesproken wordt neem je ook best een advocaat merkenrecht bij de hand.

logo.png
Anker 3
Anker 4

CONTACTEER ONS!

shutterstock_1538166857.jpg

OOK ZIJ DEDEN EEN BEROEP OP MR. FRANKLIN

logo.png

Mr. Franklin levert ons een prima ondersteuning op vlak van juridische IT bijstand, GDPR, eigendomsrecht en financiële geschillen. Gedrevenheid, snelheid, passie voor het vak, correctheid zijn slechts enkele kernwoorden die Mr. Franklin & hun team typeren. 

Xavier Goegebeur / Link Optimizer

Untitled_edited.png

Mr. Franklin geeft altijd kwalitatief werk voor een duidelijke prijs.

Alain Carels / Carbofisc

Untitled_edited.png
bottom of page