IT-recht

IT-RECHT 
CYBERSECURITY

Bijstand zowel bij de ontwikkeling van uw ICT producten als bij de opmaak van IT-overeenkomsten

logo.png

OPMAAK ICT CONTRACTEN

Wij kunnen u bijstaan in de opmaak en het nazicht van IT-contracten zoals algmeene voorwaarden, SaaS-overeenkomsten, hostingcontracten, Service Level Agreements en gebruikersvoorwaarden voor uw applicaties

CYBERSECURITY
PENETRATION TEST

Naast Phishing simulaties en opleidingen voor ondernemingen biedt Mr. Franklin ook penetration tests aan en kunnen wij u bijstaan bij het opmaken van een veiligheidsbeleid op maat 

GAMING 
NIEUWE TECHNOLOGIE

Mr. Franklin heeft ruime ervaring in de juridische begeleiding van IT-ondernemingen bij de ontwikkeling van nieuwe technologieën zoals gaming, blockchain, augmented reality, VR, cryptoactiva, IoT, drones en  artificiële intelligentie.

BESCHERMING DOMEINNAMEN

Mr. Franklin heeft de nodige ervaring in het voeren van gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures met het oog op het cybersquatting, het claimen van een domeinnaam of merkinbreuken ten gevolge van de registratie van een domeinnaam

hacker cybersecurity

CYBERSECURITY

 

In de digitale wereld waarin we leven vormen cyberaanvallen een steeds groter wordende bedreiging. De gevolgen van een aanval kunnen zowel zware financiële als reputatieschade met zich meebrengen. 

Hoe kan Mr. Franklin u helpen?

Opmaak veiligheids- en incidentenbeleid

Mr. Franklin kan u bijstaan in het opmaken van een  veiligheidsbeleid op IT-vlak. Hierbij wordt na een veiligheidsscan aanbevelingen opgesteld evenals IT policies zoals een wachtwoordbeleid, encryptiebeleid, BYOD-policy,...

Wij bieden pakketten aan tegen vaste prijzen.

Phishing-simulaties op maat

Medewerkers zijn de grootste zwakte binnen een onderneming op het vlak van cyberveiligheid. Dit komt enerzijds door een onvoldoende (toepassing van een) veiligheidsbeleid, onwetendheid of onoplettendheid. 

Mr. Franklin biedt periodieke simulaties van phishing-mails in een abonnementsformule aan. Ervaring toont dat dergelijke praktische training het bewustzijn omtrent dergelijke aanvallen spectaculair vergroot en dus het risico op een phishing aanval danig vermindert binnen een onderneming.

Prijzen voor een phishing-abonnement voor één jaar tot 10 werknemers starten vanaf 500,00 € + BTW. Om meer te weten te komen rond onze pakketten en phishing, klik hier.

Opleidingen op maat van uw onderneming

Mr. Franklin biedt opleidingen op maat van uw onderneming rond databescherming, cybersecurity en phishing. Deze opleidingen kunnen gekoppeld worden aan de voorstelling van een veiligheidsbeleid of phishing-abonnement. Opleidingen kunnen zowel ter plaatse als via video-call worden georganiseerd. 

 

Prijzen starten vanaf 400,00 € + BTW.

Penetration test op applicaties en API's:

Mr. Franklin biedt web- en mobiele applicatie penetratie testen (black box, gray box en white box testen) aan tegen vaste prijzen. Hierbij wordt de applicatie gedurende een vast aantal uren onderworpen aan manuele testen op de OWASP top 10 kwetsbaarheden voor mobiele applicaties, web applicaties en API's.

 

Prijs voor 8 uren testen: 1.350,00 € + BTW

Prijs voor 16 uur testen: 2.500,00 € + BTW 

 

Opmaak ICT-contracten

 

Een ICT-contract is een breed concept dat verwijst naar een verzameling van overeenkomsten die in een ICT-context gesloten worden, zoals: 

  • Overeenkomsten tot ontwikkeling van software en SaaS-ontwikkelovereenkomsten (‘Software as a Service’).

  • Hostingcontracten: een overeenkomst waarin afspraken worden gemaakt over het online beschikbaar stellen (‘hosten’) van een websites of gegevens. 

  • Service Level Agreements (SLA): een overeenkomst waarin afspraken gemaakt worden over het niveau van de ICT-dienst of ICT-product. Dit is meestal een aanvulling of bijlage bij een hoofdovereenkomst zoals een hostingcontract.

  • Algemene voorwaarden en gebruikersvoorwaarden voor online platformen, webshops, enz.

  • Escrowcontracten met oog op de bewaring van broncode bij een escrow-agent.

  • Enz.

 

De wettelijke regels die van toepassing zijn op ICT-contracten, zijn gefragmenteerd, beperkt en onvoldoende aangepast aan de ICT-praktijk. De bestaande juridische principes bieden met andere woorden weinig houvast indien bijvoorbeeld de ontwikkeling van een softwareapplicatie niet verloopt binnen de voorziene timing of het geraamde budget, of indien een cloudplatform met een technische uitval wordt geconfronteerd, of indien worst case een volledig ICT-project in het water valt. Het is dus belangrijk om het gebrek aan duidelijke regels te ondervangen door goede afspraken te maken en deze vast te leggen in waterdichte overeenkomsten. 

 

Mr. Franklin heeft de juridische en technische kennis en ervaring in de ICT-praktijk om uw onderneming bij te staan in het onderhandelen en opstellen van sluitende ICT-contracten.

 

 

 

Bescherming domeinnamen

Een domeinnaam is het unieke internetadres van een webpagina dat na registratie wordt opgenomen in het Domain Name System (DNS). Met uw domeinnaam maakt u de website van uw onderneming dus gemakkelijk vindbaar online.

 

Er ontstaan regelmatig discussies met betrekking tot domeinnamen. Typische geschillen ontstaan als gevolg van:

 

·    Cybersquatting: iemand registreert te kwader trouw een identieke of gelijkaardige domeinnaam om te “free riden” op de goodwill van iemand anders, of om de domeinnaam te kunnen verkopen met winst.

 

·    Merkinbreuken als gevolg van de registratie van een domeinnaam waarin een merkteken verschuild zit.

 

Mr. Franklin heeft de nodige ervaring in het voeren van gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures met het oog op het claimen van een domeinnaam. Waar mogelijk proberen wij steeds een minnelijke oplossing te onderhandelen.

  

Juridische begeleiding bij ontwikkeling games en nieuwe technologieën

 

De laatste jaren zijn nieuwe technologieën duidelijk aan een sterke opmars bezig. Denk maar aan de blockchain en virtuele munten, artificial intelligence, drones, ‘the Internet of things’.  Het recht kan deze ontwikkelingen vaak maar moeizaam volgen, wat tot gevolg heeft dat in het beginstadium soms slechts algemene juridische beginselen van toepassing zijn die zich niet zomaar lenen om zonder meer toe te passen op deze nieuwe technologieën. Het is zelfs mogelijk dat enige duidelijke toepasselijke regelgeving totaal afwezig is. 

 

Dit kan ervoor zorgen dat deze technologieën een zekere periode (gedeeltelijk) in een ‘grijze zone’ terechtkomen. Vaak zullen bij de ontwikkeling en aanbieding van nieuwe technologieën echter nog steeds algemene regels zoals die inzake gegevensbescherming en consumentenbescherming van toepassing blijven, zodat de verdere ontwikkeling waar relevant binnen deze bestaande kaders zal moeten plaatsvinden.

 

De Europese regelgever komt echter regelmatig aan het ontbreken van (aangepaste) regelgeving tegemoet door (overwogen) nieuwe wetgevende initatieven met betrekking tot onder meer:

 

  • De Gamesindustrie is aan het boomen. Mr. Franklin begeleidt meerdere gamingstudio's op zowel juridisch vlak als op vlak van databeveiliging en GDPR.

  • Artificial Intelligence: door te streven naar betrouwbare AI binnen een nieuw regelgevend kader, soms de ‘Artificial Intelligence Protection Regulation’ genoemd naar analogie met de GDPR;

  • Drones: middels de bestaande EU-Verordeningen 2019/945 en 2019/947;

  • Blockchain en cryptoactiva: dit enerzijds middels een eerste voorstel van Verordening dat van toepassing zou zijn op uitgevers van cryptoactiva die kwalificeren als ‘financiële instrumenten’ in de zin van de Europese financiële regelgeving en aldus reeds onderworpen waren aan het toezicht op de financiële sector binnen Europa (in België uitgeoefend door de FSMA), maar waarvoor deze regels onvoldoende aangepast waren wat verdere innovatie kon bemoeilijken. Anderzijds is een tweede voorstel van Verordening in bespreking met als doel het reguleren van voorheen ongereguleerde cryptomarkten met het oog op het beschermen van consumenten en het verzekeren van de integriteit van deze markten. Deze regels zouden van toepassing zijn op entiteiten die tot op heden ongereguleerde cryptoactiva uitgeven, en die hierrond diensten verlenen zoals uitbaters van exchange en trade platformen, en aanbieders van zogenaamde digitale ‘wallets’.

 

Bij Mr. Franklin volgen wij de juridische ontwikkelingen wat betreft nieuwe technologieën op de voet. Wij adviseren uw onderneming dan ook graag over de juridische implicaties van uw innovatieve ideeën en toepassingen, zodat u weet waar u staat, de nodige risico’s kan indekken en beschikt over de nodige interne en publieke documenten. Op die manier kan u met uw onderneming uw innovatieve projecten realiseren en tegelijk gerust zijn dat u juridisch in orde bent en blijft.

 
 
 
logo.png

CONTACTEER ONS

Voor meer informatie omtrent onze diensten kan u ons steeds vrijblijvend contacteren.

 

 

Pieter Van Aerschot

+32 476 24 03 48

pieter@misterfranklin.be

MrFranklin.jpg
logo.png