IT-recht

IT-RECHT

Bijstand zowel bij de ontwikkeling als bij de opmaak van IT-overeenkomsten

Opmaak ICT-contracten

 

Een ICT-contract is een breed concept dat verwijst naar een verzameling van overeenkomsten die in een ICT-context gesloten worden, zoals: 

  • Overeenkomsten tot ontwikkeling van software en SaaS-ontwikkelovereenkomsten (‘Software as a Service’).

  • Hostingcontracten: een overeenkomst waarin afspraken worden gemaakt over het online beschikbaar stellen (‘hosten’) van een websites of gegevens. 

  • Service Level Agreements (SLA): een overeenkomst waarin afspraken gemaakt worden over het niveau van de ICT-dienst of ICT-product. Dit is meestal een aanvulling of bijlage bij een hoofdovereenkomst zoals een hostingcontract.

  • Gebruikersvoorwaarden voor online platformen, webshops, enz.

  • Escrowcontracten met oog op de bewaring van broncode bij een escrow-agent.

  • Enz.

 

De wettelijke regels die van toepassing zijn op ICT-contracten, zijn gefragmenteerd, beperkt en onvoldoende aangepast aan de ICT-praktijk. De bestaande juridische principes bieden met andere woorden weinig houvast indien bijvoorbeeld de ontwikkeling van een softwareapplicatie niet verloopt binnen de voorziene timing of het geraamde budget, of indien een cloudplatform met een technische uitval wordt geconfronteerd, of indien worst case een volledig ICT-project in het water valt. Het is dus belangrijk om het gebrek aan duidelijke regels te ondervangen door goede afspraken te maken en deze vast te leggen in waterdichte overeenkomsten. 

 

Mr. Franklin heeft de nodige finesse en ervaring in de ICT-praktijk om uw onderneming bij te staan in het onderhandelen en opstellen van sluitende ICT-contracten.

Bescherming domeinnamen

Een domeinnaam is het unieke internetadres van een webpagina dat na registratie wordt opgenomen in het Domain Name System (DNS). Met uw domeinnaam maakt u de website van uw onderneming dus gemakkelijk vindbaar online.

 

Er ontstaat regelmatig discussie met betrekking tot domeinnamen. Typische geschillen ontstaan als gevolg van:

  • Cybersquatting: iemand registreert te kwader trouw een identieke of gelijkaardige domeinnaam om te “free riden” van de goodwill van iemand anders, of om de domeinnaam te kunnen verkopen met winst.

  • Merkinbreuken als gevolg van de registratie van een domeinnaam waarin een merkteken verschuild zit.

 

Mr. Franklin heeft de nodige ervaring in het voeren van gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures met oog op het claimen van een domeinnaam. Waar mogelijk proberen wij steeds een minnelijke oplossing te onderhandelen.

  

Juridische begeleiding bij ontwikkeling nieuwe technologieën

 

Mr. Franklin heeft ruime ervaring in de juridische begeleiding van IT-ondernemingen bij de ontwikkeling van nieuwe technologieën zoals blockchain, IoT, AI en cybersecurity.  

logo.png

CONTACTEER ONS

Voor meer informatie omtrent onze diensten kan u ons steeds vrijblijvend contacteren.

 

 

Pieter Van Aerschot

+32 476 24 03 48

pieter@misterfranklin.be

MrFranklin.jpg
logo.png