Cybersquatting: welke stappen kan je ondernemen tegen de registratie van domeinnamen te kwader trouw


Wat is cybersquatting?


Bij de registratie van een domeinnaam gaat men uit van het principe ‘first come first served’.

Cybersquatting of domeinkaping is het registreren, verkopen of gebruiken van een domeinnaam te kwader trouw.


Bill Gates sprak de gevleugelde woorden “If your business is not on the internet, then your business will be out of business”. Een domeinnaam is heden ten dage dan ook heel waardevol voor onderneming bv. bij de opstart van een onderneming, voor de lancering van een nieuwe dienst of product. Bijgevolg zijn er dikwijls kapers op de kust die pogen een domeinnaam in het bezit te krijgen die iemand anders wou bezitten.


De cybersquatter heeft altijd een doel voor ogen wanneer hij een domeinnaam registreert:


 • Hij wil geld verdienen en probeert de domeinnaam te verkopen voor grof geld aan de geïnteresseerde.

 • Hij wil ervoor zorgen dat een concurrent een minder gegeerde en makkelijk te vinden domeinnaam moet registeren.

 • Hij gebruikt de domeinnaam als tussenstation om te verwijzen naar zijn eigen website en lokt zo veel bezoekers waardoor hij inkomsten genereert.Preventieve maatregelen


Als ondernemer is het dus van belang om te voorkomen dat iemand uw geliefde domeinnaam wegkaapt voor uw neus. Hiervoor heb je meerdere mogelijkheden:

 • Kies een handelsnaam of gebruik voor uw nieuw product/dienst een naam die nog niet gedeponeerd is als merk; zo verhinder je discussies met actuele merkhouders.

 • Beperk je niet tot de registratie van 1 domeinnaam; registreer naast je favorietedomeinnaam ook verwante domeinnamen; domeinnamen registereren.

 • Zorg ervoor dat potentiële merknamen niet uitlekken en laat partijen die meewerken aan de opstart van een nieuw project een geheimhoudingsovereenkomst ondertekenen.Minnelijke regeling?


Vooraleer je beslist om juridische procedures aan te vatten, kan je contact opnemen met de eigenaar van de domeinnaam om een minnelijke regeling te onderhandelen. Het kan zijn dat u sneller uw domeinnaam verkrijgt na het onderhandelen met een cybersquatter dan dat u juridische procedures instelt waar veel tijd, energie en geld inkruipt.


U kan de eigenaar van een domeinnaam makkelijk vinden via diverse websites:Administratieve procedure


Indien u niet tot een minnelijke schikking komt met de eigenaar van de domeinnaam, dan kan u juridische stappen ondernemen in een poging om de te kwader trouw geregistreerde domeinnaam alsnog toe te eigenen.


U betwist een .be domeinnaam via de alternatieve procedure voor het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie, kortweg CEPANI. Dit is een onafhankelijke organisatie gespecialiseerd in het beslechten van geschillen rond .be domeinnamen.


Om de overdracht van de domeinnaam te bekomen, moet je drie cumulatieve voorwaarden aantonen:

 • De domeinnaam is identiek aan of vertoont grote gelijkenis met een van de volgende elementen waar de aanklager rechten op heeft:

 • een merk

 • een handelsnaam

 • een maatschappelijke benaming of venootschapsnaam

 • een geografische aanduiding

 • een persoonsnaam

 • een benaming van een geografische entiteit

 • De domeinnaamhouder heeft geen enkel recht of legitiem belang t.o.v. die domeinnaam.

 • De domeinnaamhouder handelde met het doel om een derde te schaden of er een ongerechtvaardigd voordeel uit te halen.


Deze procedure verloopt snel en gebeurt online. Een door CEPANI aangestelde specialist ter zake beslist over het geschil. De beslissing kan bv. leiden tot een schrapping van de domeinnaam ofwel hem over te dragen aan de klager.


De kostprijs van een CEPANI-procedure bedraagt 1.750 EUR (excl.BTW). Indien u als klager in het gelijk wordt gesteld, dan wordt het bedrag terugbetaald door CEPANI. Zo bent u altijd verzekerd dat u de kosten kan recuperen bij een procedure die in uw voordeel wordt beslecht. CEPANI vordert vervolgens dit bedrag terug van de vroegere, onrechtmatige domeinnaamhouder. Deze beslissing is vatbaar voor hoger hoger beroep. Meer informatie kan u vinden op de website www.dnsbelgium.be


Voor domeinnamen met andere extensies zijn gelijkaardige administratieve procedures. Meer informatie kan u vinden op de website www.icann.org.Gerechtelijke procedure


U kan ook via een gerechtelijke procedure op grond van artikel XII.22 van het Wetboek Economisch Recht (WER) trachten een domeinnaam in handen te krijgen.

Deze procedure verloopt sneller dan een normale gerechtelijke procedure vermits ze verloopt zoals in kort geding.


Deze procedure is uiteraard mogelijk voor alle domeinnamen met een .be-extensie.

Daarnaast kan dit ook voor alle generieke domeinnamen (zoals .com, .org, .net, .vlaanderen, .brussels, .club) en domeinnamen met een landcode (zoals .nl, .fr, .de), op voorwaarde dat de domeinnaamhouder woont of gevestigd is in België.


Kopie van de dagvaarding bezorgt u best aan DNS Belgium met de vraag de domeinnaam in afwachting van een gerechtelijke uitspraak te blokkeren.


Indien u verdere vragen hebt over registratie te kwader trouw van domeinnamen, aarzel dan niet om contact op te nemen met mr. Pieter Van Aerschot via pieter@misterfranklin.be.