top of page

Nieuwe regulering voor online platformen: de Digital Services Act

From tomorrow, the Digital Services Act rules apply to all online platforms accessed by users in the EU. Users, Member States and platforms can now use the tools under the DSA to shape a safer and more transparent online world. This is a big milestone that reflects our fundamental EU values and principles.

 

De wereld van digitale diensten is constant in ontwikkeling en het is essentieel om bij te blijven met de nieuwste regelgevingen om juridisch in orde te zijn. Een dergelijke belangrijke ontwikkeling is de aanstaande volledige inwerkingtreding van de Digital Services Act (DSA), een wetgevend pakket voorgesteld door de Europese Commissie.

 

De Digital Services Act, die in werking trad op 16 november 2022 en die sinds augustus 2023 reeds van toepassing was op verschillende specifiek aangewezen platforms (TikTok, Youtube, Facebook, Alibaba, …), is sinds 17 februari 2024 van toepassing in de gehele EU op alle digitale platformen. De Digital Services Act is bedoeld om een transparanter, veiliger en eerlijker internet te creëren. De wet zal de regels aanscherpen voor online platformen en diensten binnen de interne markt van de EU, evenals hun verantwoordelijkheden en plichten duidelijker definiëren.

 


De Digital Services Act is een ambitieus stuk wetgeving, bedoeld om het internet veiliger en betrouwbaarder te maken. Het beoogt de regulering van online platformen en diensten op de interne markt van de EU te moderniseren en de verantwoordelijkheden van digitale dienstverleners aan te scherpen. Ook de bescherming van de fundamentele rechten van gebruikers staat centraal, met een sterke focus op transparantie en verantwoordingsplicht.

 

De DSA legt strenge regels op aan online platformen om illegale inhoud effectief te bestrijden en gebruikers de mogelijkheid te geven om beroep aan te tekenen tegen de verwijdering van hun inhoud. Daarnaast zal het ook zeer grote platformen verplichten om risico's voor hun gebruikers, inclusief de verspreiding van desinformatie, aan te pakken.

 

Voornaamste verplichtingen

 

Alle online platforms met gebruikers in de EU, met uitzondering van kleine en micro-ondernemingen met minder dan 50 werknemers en met een jaaromzet van minder dan 10 miljoen euro, moeten maatregelen implementeren om:

 

 • Illegale inhoud, goederen en diensten te bestrijden: online platforms moeten gebruikers middelen bieden om illegale inhoud, inclusief goederen en diensten, te signaleren. Meer nog, online platforms zullen moeten samenwerken met ‘trusted flaggers’, gespecialiseerde entiteiten waarvan de kennisgevingen voorrang moeten krijgen van de platforms;

 • Minderjarigen te beschermen, met inbegrip van een volledig verbod op het targeten van minderjarigen met advertenties op basis van profilering of op basis van hun persoonlijke gegevens;

 • Gebruikers informatie te bieden over de advertenties die ze zien, zoals waarom de advertenties aan hen worden getoond en wie voor de advertentie heeft betaald;

 • Advertenties verbieden die gebruikers targeten op basis van gevoelige gegevens, zoals politieke of religieuze overtuigingen, seksuele voorkeuren, enz;

 • Verklaringen geven van redenen aan een gebruiker die wordt getroffen door een besluit over inhoudsmoderatie, bijvoorbeeld verwijdering van inhoud, opschorting van accounts, enz. en upload de motivering naar de DSA Transparency-database;

 • Gebruikers toegang bieden tot een klachtenmechanisme om beslissingen over content moderatie aan te vechten;

 • Minstens één keer per jaar een rapport publiceren van hun inhoudsmoderatie procedures;

 • De gebruiker duidelijke algemene voorwaarden aanbieden en vermelden welke de belangrijkste parameters zijn op basis waarvan hun content aanbevelingssystemen werken;

 • Een aanspreekpunt aanwijzen voor zowel autoriteiten als gebruikers.

 

Coördinatoren voor digitale diensten in de lidstaten


Online platformen die niet specifiek door de Digital Services Act worden aangewezen als ‘Very Large Online Platforms’ (VLOP’s) of ‘Very Large Online Search Engines’ (VLOSE’s), zullen op lidstatelijke basis worden gemonitord door een onafhankelijke toezichtshouder. Deze toezichtshouder, genaamd de ‘Digital Services Coordinator’, zal toezicht houden op de ‘kleinere’ platforms en zal onder meer volgende verantwoordelijkheden op zich nemen:


 • Fungeren als het eerste aanspreekpunt in het geval gebruikers klachten zouden hebben m.b.t. bepaalde platformen (zowel ‘kleinere’ platformen als VLOP’s en VLOSE’s);

 • Buitengerechtelijke beroepsmechanismen certificeren d.m.v. dewelke klachten kunnen worden behandeld;

 • Het uitoefenen van onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden om de naleving van de Digital Services Act op het grondgebied van de aanbieders van de platformdiensten te garanderen;

 

Heb je als gebruiker klachten m.b.t. de werking van een specifiek online platform en wens je bijstand bij het afdwingen van jouw rechten? Of heb je als aanbieder van een online platform vragen over in welke mate jouw online platform in overeenstemming is met de geldende wetgeving? Neem dan zeker een kijkje op onze website en aarzel niet om ons te contacteren.

 

Mattice De Schagt

Mr. Franklin

Comentários


bottom of page