top of page

Licentieovereenkomst opmaken

Licentieovereenkomst opmaken

Licentieovereenkomst opmaken


Een licentieovereenkomst is een overeenkomst waarbij een licentiehouder een bepaald recht in gebruik geeft. Zo kan je met een licentieovereenkomst overeenkomen dat een derde persoon bepaalde software mag gebruiken, zonder dat de auteur van de software zijn aanspraken op zijn software verliest.


Voor het opstellen van een licentieovereenkomst doe je best een beroep op een expert zoals Mr.Franklin.


Wat is een licentieovereenkomst?


Licentie


Een licentieovereenkomst is een overeenkomst tussen twee of meerdere partijen waarbij de ene partij, de licentiegever, aan een andere partij, de licentienemer - ook wel licentiehouder genoemd - een bepaald recht in licentie (in gebruik) geeft. Men spreekt dan over een ‘licentie’. De licentienemer betaalt in ruil vaak een geldsom aan de licentiegever.


De rechten waarover het gaat zijn veelal intellectuele eigendomsrechten. Zo geeft een licentieovereenkomst die betrekking heeft op software de licentiehouder het recht om de software te gebruiken.


Intellectuele eigendomsrecht


Het intellectueel eigendomsrecht (intellectual property of IP) is de rechtstak die zich bezighoudt met intellectuele eigendom en alle daaraan verbonden rechten, ook wel intellectuele eigendomsrechten genoemd. Intellectuele eigendom heeft betrekking op alle ‘voortbrengselen van de geest’. Er is dus een belangrijk creatief luik verbonden aan het intellectueel eigendomsrecht.


Sommige menselijke creaties worden beschermd door het intellectueel eigendomsrecht dat aan de uitvinder van de creatie bepaalde exclusieve rechten geeft. Denk bijvoorbeeld aan games of software die beschermd worden door het intellectueel eigendomsrecht, waardoor niemand anders zomaar aanspraak kan maken op de opbrengsten ervan.


Wil je meer weten over het intellectueel eigendomsrecht in het algemeen? Kijk dan zeker eens op deze pagina.


Auteursrecht


Het auteursrecht is een onderdeel van het intellectueel eigendomsrecht en biedt bescherming bij allerlei artistieke creaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan muziek, kunst, literatuur of foto’s. Ook software wordt echter onder bepaalde voorwaarden beschermd door het auteursrecht.


Software


Licentieovereenkomsten zijn erg bekend binnen het domein van IT-recht en software. Mr.Franklin is dan ook gespecialiseerd in het opstellen en nakijken van dergelijke licentieovereenkomsten.


Auteursrechtelijke bescherming


Software wordt door het auteursrecht beschermd, zij het onder bepaalde voorwaarden. Het zijn de auteurs van de software die auteursrechtelijke bescherming genieten. Niet enkel de auteur bezit echter de auteursrechten op software. Soms zal bijvoorbeeld de werkgever van de auteur aanspraak kunnen maken op de vermogensrechten op het computerprogramma. Dit is zo indien er geen andersluidende overeenkomst werd gesloten.


Om een computerprogramma of software te mogen gebruiken, moet je beschikken over een licentie. Deze vormt als het ware de toelating om de software te gebruiken. Men spreekt hier ook wel over software licensing. In een software licentieovereenkomst verhuur je als het ware jouw intellectuele eigendomsrechten die je hebt met betrekking tot de software die je hebt ontwikkeld.


ICT-contract


Een licentieovereenkomst voor software is een voorbeeld of type van ICT-contract (IT-contract). Een ICT-contract is een contract of overeenkomst dat werd afgesloten in een ICT-context.


Andere voorbeelden van ICT-contracten zijn SaaS-contracten en overeenkomsten gesloten in het kader van e-commerce. Wil je meer lezen over ICT-contracten en hoe Mr.Franklin jou daarmee kan helpen? Klik dan verder naar deze pagina.


Exclusieve licentie en niet-exclusieve licentie


Bij een licentieovereenkomst kan er gewerkt worden met een exclusieve licentie of een niet-exclusieve licentie. Bij een exclusieve licentie verleent de licentiegever slechts aan één iemand een licentie. Bij dit type licentie zal er dus een exclusief gebruik van de software mogelijk zijn.


Soms wordt er echter ook een niet-exclusieve licentie verleend. De licentie wordt dan door de licentiegever aan meerdere partijen verstrekt. Hierdoor krijgt deze het niet-exclusieve gebruik van software. Dit wil zeggen dat de houder van de licentie niet exclusief aanspraak maakt op de software.


Clausules


In de licentieovereenkomst kunnen over allerlei zaken contractueel afspraken gemaakt worden, zoals bijvoorbeeld de duurtijd van de licentie, of de licentienemer periodiek of eenmalig betaalt voor het gebruik van de software, het gebied waarbinnen de licentie geldt, enkele vooraf vastgestelde gebeurtenissen waarbij de licentieovereenkomst een einde neemt...


Het is ook mogelijk een licentie mondeling overeen te komen. Een mondelinge licentie is echter vaak geen goed idee, aangezien dit later problemen kan geven bijvoorbeeld op het vlak van bewijs.


Wat kan Mr.Franklin voor jou betekenen?


Mr.Franklin is een nichekantoor, vooral gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht (IP), IT-recht, GDPR en ISO27001. Onze gespecialiseerde advocaten hebben reeds ruime ervaring in het opstellen en nakijken van IT-contracten zoals licentieovereenkomsten. Het IT-recht is niet altijd eenvoudig en daarom is het vaak beter een beroep te doen op een expert voor het opstellen van een licentieovereenkomst.


Ook bij het opstellen en nakijken van algemene voorwaarden en andere contracten kan je rekenen op Mr. Franklin. Goede afspraken maken immers goede vrienden! Op deze pagina geeft Mr. Franklin enkele algemene tips waar je op kan letten. Een overeenkomst zorgvuldig opstellen is namelijk een must!


CONTACTEER ONS


Mr. Franklin staat voor innovatieve maar telkens kwalitatieve service. Wij hechten veel belang aan continue verbetering van onze expertise.


Voor meer informatie omtrent onze diensten kan je ons steeds vrijblijvend contacteren. Onze experts staan je graag met raad en daad bij.

Pieter Van Aerschot

+32 476 24 03 48

pieter@misterfranklin.be

bottom of page