top of page

Auteursrechten software

Auteursrechten software

Auteursrechten software


Ook computerprogramma’s of software producten worden auteursrechtelijk beschermd door het auteursrecht. Auteursrecht op software is namelijk een vorm van een intellectueel eigendomsrecht. Softwareontwikkelaars of developers genieten kortom van bescherming van de software die ze ontwikkelden. In dit artikel legt Mr. Franklin je uit wat het auteursrecht voor softwareontwikkelaars precies inhoudt en wat we voor jou kunnen betekenen.


Auteursrechtelijke bescherming


Intellectuele eigendomsrechten


Auteursrechten zijn een onderdeel van het bredere intellectueel eigendomsrecht. Intellectuele eigendom heeft betrekking op “alle voortbrengselen van de geest”. Hiermee worden creatieve en immateriële prestaties bedoeld, zoals een verhaal, een muziekstuk, een ontwerp voor een gebruiksvoorwerp, maar dus ook computerprogramma’s of software. Deze creatieve werken dragen de spreekwoordelijke persoonlijke stempel van de maker, doordat bepaalde vrije en creatieve keuzes worden gemaakt.


Wat zijn auteursrechten?


Het auteursrecht verwijst naar het exclusieve recht van de auteur om zijn creatief werk of intellectuele schepping te beschermen. In het engels spreekt men ook wel van ‘copyright’. Het auteursrecht geeft enkele prerogatieven of rechten aan degene die het werk heeft gecreëerd en/of degene die (een deel van) de auteursrechten bezit.t.


Door de juridische bescherming die het auteursrecht biedt, kan de auteur als houder van het recht iedereen verbieden zijn of haar werk zonder toestemming te gebruiken. Er wordt dus als het ware een exclusiviteit aan de maker van de software verleend.


Ook software wordt auteursrechtelijk beschermd


In België wordt software of een computerprogramma gelijkgesteld met werken van letterkunde en kunst, wat tot gevolg heeft dat de software ook onder de bescherming van het auteursrecht valt.


Auteursrechten op software


Hoe ontstaat het auteursrecht?


Auteursrecht ontstaat automatisch. Er moet dus geen enkele formaliteit vervuld worden. De software moet niet geregistreerd worden en er moet geen bepaalde vermelding op de software worden aangebracht.


Er gelden wel enkele eisen waaraan de software moet voldoen. Zo moet het werk een eigen een oorspronkelijk karakter hebben en de persoonlijke stempel van de softwaredeveloper draagt. Het moet met andere woorden voldoende creatief van aard zijn.


Hoelang geldt de auteursrechtelijke bescherming?


Software of computerprogramma’s worden tot zeventig jaar na het overlijden van de auteur beschermd. Daarna zullen ze in het publieke domein vallen en kan iedereen dus zonder beperkingen gebruik maken van de software.


Bij het overlijden van de auteur gaat het auteursrecht automatisch over op zijn of haar erfgenamen. Indien de auteur tijdens zijn of haar leven bepaalde rechten aan derden had overgedragen, blijven deze wel in handen van deze derden.


Welke rechten verleent het auteursrecht?


Het auteursrecht met betrekking tot software verleent enerzijds vermogensrechten en anderzijds morele rechten aan de softwareontwikkelaar.


De houder van het auteursrecht heeft het recht om controle uit te oefenen op de exploitatie van de software of het computerprogramma. Dit zijn de vermogensrechten verbonden aan het auteursrecht. Hierdoor is zijn of haar uitdrukkelijke toestemming vereist voor elke reproductie of kopie die een derde van de software wenst te maken.


De morele rechten zijn daarentegen meer verbonden aan de eigenlijke persoon van de auteur. Zo heeft de softwareontwikkelaar bijvoorbeeld het recht te eisen dat zijn of haar naam wordt vermeld op de software (vaderschapsrecht).


Wat met gratis software?


Soms kun je online gratis software downloaden. Zijn deze computerprogramma’s dan vrij van rechten? Het zou zo kunnen lijken, maar toch is het antwoord neen. Deze software is niet vrij van rechten en je kan er dus niet zomaar alles mee doen wat je wilt.


Bij gratis software wordt immers ook meestal een licentie meegeleverd. Deze licentie zal bepalen wat er allemaal met de software kan gebeuren. Het gaat hierbij meestal om een limitatieve opsomming van de rechten. Vaak neemt de licentie de vorm aan van een tekst die als een pop-up of op een apart scherm zal verschijnen en waarbij aan jou als gebruiker van de software wordt gevraagd de voorwaarden te aanvaarden met “ik ga akkoord”.


Daarom is het van belang om ook bij gratis software die je op het internet vindt goed na te gaan welke rechten er verbonden zijn aan de software zelf. Op die manier vermijd je inbreuken.


Een voorbeeld van aan de software verbonden rechten, kan zijn dat de software enkel voor privédoeleinden mag gebruikt worden en niet mag worden gekopieerd of verspreid. Doe je dat wel, dan bega je een auteursrechtelijke inbreuk. . Als er geen licentie wordt meegeleverd met de software mag er niets mee gebeuren, tenzij met de uitdrukkelijke toestemming van de houder van het auteursrecht.


Wat kan Mr. Franklin voor jou betekenen?


Bescherm jouw intellectuele eigendom


Mr. Franklin is een juridisch nichekantoor gespecialiseerd in onder meer intellectuele eigendomsrechten. Wij begeleiden jou graag om je intellectuele eigendom optimaal te beschermen en te verdedigen. Heb je nog vragen over het auteursrecht (op software) of het intellectueel eigendomsrecht in het algemeen? Aarzel dan niet en neem contact met ons op.


Fiscale optimalisatie via auteursrechten


Ook voor de fiscale optimalisatie van de inkomsten uit auteursrecht kan je bij ons terecht. In sommige gevallen is het namelijk mogelijk de roerende voorheffing te beperken. Wij helpen jou om de belastingdruk op inkomsten uit jouw creatieve werken zo laag mogelijk te houden.


Contacteer ons


Benieuwd naar wat Mr. Franklin voor jouw onderneming kan betekenen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over onze diensten.


​Pieter Van Aerschot

+32 476 24 03 48

pieter@misterfranklin.be


bottom of page