top of page

ideeScan en i-depot: nuttige tools die helpen bij de bescherming van jouw idee

Als je een geniaal idee hebt, is het belangrijk dat je zo snel mogelijk de nodige stappen zet tot juridische bescherming van jouw idee. Je wil immers vermijden dat derden met de vruchten van jouw idee gaan lopen. De regel is echter de vrijheid van ondernemen, hetgeen ook een vrijheid van kopie inhoudt. Intellectuele eigendom vormt de uitzondering op dit beginsel van vrijheid van kopie.


Intellectuele eigendom (IE) of intellectuele rechten (IP) is de verzamelnaam voor rechten op uitgewerkte ideeën en creatieve concepten, zoals vormgeving, uitvindingen, muziek, merken, software, games, teksten en foto's. Maar wanneer komt jouw idee in aanmerking voor een intellectueelrechtelijke bescherming zoals bv. auteursrecht? Hoe ga je van een idee naar een intellectueelrechtelijk beschermd werk? Mr. Franklin helpt je op weg.IdeeSCAN


IdeeSCAN is een initiatief van de FOD Economie (www.economie.fgov.be), het Benelux-Bureau van de Intellectuele Eigendom (www.boip.int) en het Agentschap Innoveren & Ondernemen (www.vlaio.be). Het is een online vragenlijst die tracht een zo nauwkeurig mogelijk beeld te vormen van je idee en van de potentiële intellectuele eigendomsrechten. Dit verloopt in drie stappen. Bij de eerste stap is het gewoon de bedoeling om een vragenlijst te doorlopen. Dit neemt ca. 10 minuten in beslag. De tweede stap is een analyse van je antwoorden die resulteert in een overzichtsdocument met concrete informatie die uitlegt op welke manieren je jouw idee kunt beschermen. Bij de derde stap dien je gewoon de voorgestelde suggesties uit te voeren, eventueel in samenspraak met uw specialist inzake intellectuele eigendom.


I-depot


I-depot is een initiatief van het Benelux-Bureau van de Intellectuele Eigendom (www.boip.int). Voor de bescherming van ideeën komt het auteursrecht het meest in the picture. Het principe blijft dat een idee niet auteursrechtelijk beschermd kan worden, enkel de concrete vormgeving ervan. Daarom kan het nuttig zijn het bestaan van een idee of een concept uit te schrijven en op een bepaalde datum vast te leggen bij het BOIP in een i-depot. Mr. Franklin schreef al eerder een blogbericht over het gebruik van i-Depot.


Die vaste datum is nuttig om ingeval van een geschil te kunnen bewijzen dat je idee al eerder bestond dan die van een andere partij en vormt een wettelijk bewijsmiddel. Naast i-depot zijn er ook nog andere manieren om vaste datum te krijgen zoals een notariële akte, een datumstempel bij het registratiekantoor, een aangetekende brief of escrow (voor broncodes bv.).


BOIP houdt je i-depot altijd geheim. Je kan zelf de keuze maken om je i-depot geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, bijvoorbeeld om investeerders of samenwerkingspartners aan te trekken. Het is aangeraden om met gesprekspartners een geheimhoudingsovereenkomst te tekenen. Je kan jouw idee bij i-depot voor vijf of tien jaar registreren en registratie is telkens verlengbaar voor een termijn van vijf jaar.


Het is belangrijk te onthouden dat een i-depot an sich geen intellectueel eigendomsrecht schept doch het louter een bewijs biedt dat jij een bepaald idee op een bepaalde datum had. Of het effectief leidt tot bescherming door een intellectueel recht, zal casus per casus moeten bekeken worden en hiervoor doet u best beroep op specialisten inzake intellectuele eigendom.


Indien je nog vragen hebt over ideeScan of i-Depot, kan je altijd vrijblijvend contact opnemen met mr. Pieter Van Aerschot van Mr. Franklin (pieter@misterfranklin.be).

Comentários


bottom of page