Juridische bescherming van innovatie in Coronatijden: gratis i-depot mogelijk tot 30 juni 2020

In crisistijden zijn veel ondernemers bezig om innovatieve oplossingen te ontwikkelen en zo het verschil met hun concurrenten te maken. Als u een idee heeft en dit verder wil uitwerken en commercialiseren, zal u mogelijk op zoek gaan naar commerciële of strategische partners om mee te werken aan de realisatie van uw idee of om erin te investeren. Om te vermijden dat een derde met uw idee gaat lopen van zodra hij de onderhandelingstafel heeft verlaten, is het belangrijk dat u uw idee voldoende beschermt.


Het i-depot kan hiervoor een handig instrument zijn en tot 30 juni 2020 kan iedereen zijn idee, concept of format zelfs gratis registreren. Maar wat is een i-depot en waarvoor kan het nuttig zijn? En hoe koppel ik dit aan een geheimhoudingsovereenkomst? Ik zet de belangrijkste aandachtspunten op een rij.


Innovatie beschermd door intellectuele eigendomsrechten


Intellectuele eigendomsrechten bieden een ruim kader ter bescherming van uw innovatief idee. Er bestaan verschillende intellectuele rechten zoals het auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, enzovoort.


In dit artikel focus ik, gelet op de invalshoek van het i-depot, op het auteursrecht. Auteursrecht verkrijgt u automatisch (dus zonder enige registratie of kost) van zodra u een werk gemaakt heeft dat getuigt van “originaliteit”. Dit wil zeggen dat het werk tot stand is gekomen door het maken van uw eigen vrije en creatieve keuzes, zodat het werk uw persoonlijke stempel draagt. Dit heeft op zich niets te maken met het artistieke of esthetische niveau. Ook software kan beschermd worden onder het auteursrecht, voor zover die het resultaat is van uw intellectuele inspanningen. Zodra uw werk voldoet aan het criterium van originaliteit en voorzover er geen inbreuk wordt gepleegd op rechten van derden, bent u in principe exclusief gerechtigd om uw werk te exploiteren. Pleegt iemand anders een inbreuk op uw auteursrecht, dan kan u zich via de rechtbank verzetten daartegen en onder andere schadevergoeding vorderen.


Belangrijk is dat het auteursrecht enkel toepasselijk is indien u uw idee een concrete vorm heeft gegeven. Bent u een auteur van boeken, dan zal u geen bescherming krijgen voor een interessante verhaallijn dat enkel in uw hoofd zit. U kan wel bescherming krijgen indien u dat verhaal in een concrete tekst of roman hebt neergeschreven.


Gratis i-DEPOT en koppeling aan geheimhoudingsovereenkomst


Wellicht voelt u aan dat het auteursrecht geen oplossing is als u slechts een idee hebt maar niet over de expertise of de middelen beschikt om dit in een concrete vorm te gieten. Als u uw idee met een onderhandelingspartner deelt, loopt u bijgevolg het risico dat die met uw idee gaat lopen, zonder dat het auteursrecht u kan redden.


Wat kan u wel doen? Ten eerste kan u uw idee deponeren bij het Bureau voor Intellectuele Eigendom (“BOIP”) via een i-DEPOT. Hiermee verkrijgt u een vaste datum op uw idee (namelijk de datum van het depot), wat een essentieel bewijsmiddel is indien iemand anders uw idee zou stelen en zou claimen dat hij de uitvinder is. Om innovatie te ondersteunen in Coronatijden, heeft het BOIP deze registratie voor de maand juni 2020 tijdelijk gratis gemaakt.


Ten tweede kan u met uw onderhandelingspartner een geheimhoudingsovereenkomst (“non-disclosure agreement” of “NDA”) sluiten. Hierin komt u met uw contractpartij overeen dat hij uw idee moet geheimhouden en dat hij deze niet mag gebruiken om zelf te commercialiseren, en dit op straffe van een contractueel afgesproken schadevergoeding.


U kan trouwens twee vliegen in één klap slaan aangezien het BOIP sinds mei 2020 het toelaat om online een NDA te maken die onmiddellijk gekoppeld is aan uw specifieke i-DEPOT. Zo toont u aan dat u concrete stappen heeft genomen om de inhoud van uw i-DEPOT geheim te houden, waardoor uw onderhandelingspartner ontmoedigd zal zijn om met uw idee te gaan lopen. Bovendien verstrekt u uw positie als ideehouder in een eventueel geschil, want als uw onderhandelingspartner toch de inhoud van uw i-DEPOT openbaar zou maken, kan u eenvoudig aantonen dat hij hiermee de NDA heeft geschonden.


Voor verdere vragen over auteursrecht, geheimhoudingsovereenkomst of bescherming van innovatieve ideeën, kan u terecht op deze pagina en mag u rechtstreeks contact opnemen via pieter@misterfranklin.be.

#Corona #idepot #innovatie #IP