top of page

Dossier Blockchain: 2. Publieke vs private blockchain

In het eerste artikel van Dossier Blockchain werd verduidelijkt wat blockchain inhoudt en welke kenmerken een blockchain heeft. Al deze kenmerken zijn enkel van toepassing op een ‘klassieke blockchain‘ ofwel een publieke blockchain. Een publieke blockchain werkt aan de hand van een decentraal controlesysteem. De blockchain is publiek en de transacties worden door de verschillende deelnemers aan de blockchain gecontroleerd, en niet door een centraal controleorgaan.


Het voordeel hiervan is dat:

– Er is minder risico op misbruik

– De blockchain is niet afhankelijk van een derde partij die haar regels kan opleggen of macht uitoefent op het transactiesysteem

– De transactiekosten liggen in principe lager daar er geen derde partij moet betaald worden voor de controle van de transacties maar de transactie één op één kan plaatsvinden.

– De blockchain behoort toe aan de deelnemers


De sterkte van het decentraal systeem is eveneens een zwakte voor bepaalde toepassingen. Voor een interne blockchaintoepassing in een onderneming bijvoorbeeld is het niet wenselijk om de blockchain publiek toegankelijk te maken en de transacties laten controleren door het publiek.


Ook banken zien de voordelen van blockchain in voor bepaalde toepassingen, maar willen hierbij uiteraard opnieuw een trusted third party aan toevoegen.


Private blockchain


Om tegemoet te komen aan de verzuchtingen van ondernemingen werden private blockchains ontwikkeld. Het verschil met de publieke blockchains is dat de toegang tot de blockchain beperkt is, bijvoorbeeld tot de werknemers van een private onderneming of enkele ondernemingen die deel uitmaken van een logistieke keten. Het validatieproces kan dan afhankelijk worden gemaakt van de deelnemers of van een afzonderlijk controle-orgaan.


Hybride blockchain


Hybride blockchaintoepassingen proberen de kenmerken van zowel de publieke als de private blockchain samen te brengen. Een hybride blockchain kan verschillende vormen aannemen. Zo kan de blockchain wel toelaten aan iedereen om toe te treden tot de blockchain en er transacties op te registreren, maar wordt het validatieproces aan een Trusted Third Party toegekend. Ook is het mogelijk om de toegang tot het register te beperken zodat niet alle transacties publiek staan.


Bijvoorbeeld zou het kadaster of de registratie kunnen opgenomen worden op een al dan niet publiek toegankelijke blockchain waarbij de notaris als Trusted Third Party kan optreden.

Doordat bij een private of hybride blockchain doorgaans het validatieproces opnieuw gecentraliseerd wordt verliest deze techniek een deel van haar voordelen en is de blockchain afhankelijk van de betrouwbaarheid van de Trusted Third Party en dus meer vatbaar voor misbruik of fouten.


De voordelen van de onmogelijkheid om de blocks te wijzigen of te wissen en het gebruik van encryptie blijft wel behouden.


Een voorbeeld van een toepassing van de blockchaintechnologie in het dagelijkse leven vind je terug op deze pagina. Je kunt lezen hoe een Nederlandse dj koos voor de blockchaintechnologie om de rechtenverdeling van zijn muziek te regelen.


Mr.Franklin is jouw expert binnen het IT-recht & cybersecurity. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.


Comments


bottom of page