top of page

Auteursrecht ruling aanvragen? Mr.Franklin staat je graag bij

Auteursrecht ruling aanvragen? Mr.Franklin staat je graag bij

Wil je de inkomsten uit jouw auteursrechten fiscaal optimaliseren maar weet je niet goed waar te beginnen? Doe een beroep op de ervaren experts van Mr. Franklin! Ons team helpt jou bij het aanvragen van een ruling voor de inkomsten uit auteursrechten en begeleidt je van A tot Z om de belastingdruk op inkomsten uit jouw creatief werk zo laag mogelijk te houden.


Wat is een ruling?


Een ruling is een voorafgaande beslissing van de belastingdienst over de toepassing van belastingwetten in een bepaalde situatie. Het voordeel van een ruling is rechtszekerheid voor de aanvrager. Op die manier weet hij of zij wat de aanpak van de fiscale administratie zal zijn. De aanvraag voor een ruling kan betrekking hebben op zowel beroepszaken als privé aangelegenheden.


Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon kan een fiscale ruling aanvragen, ook wanneer de aanvrager nog niet in België is gevestigd maar dit wel van plan is.


Dienst voorafgaande beslissingen


De Dienst Voorafgaande Beslissingen (ook wel de Rulingcommissie genoemd) in fiscale zaken is een autonome dienst van de FOD Financiën die beslist over elk verzoek met betrekking tot de toepassing van de fiscale wetten die onder de bevoegdheid van FOD Financiën vallen.


Roerende inkomsten uit auteursrechten


Uit de auteursrechten en naburige rechten kan je inkomsten verkrijgen. Dit zal het geval zijn wanneer je licenties op jouw auteursrechtelijk beschermd werk verleent, of wanneer je de auteursrechten overdraagt of in concessie geeft. De fiscus ziet de inkomsten uit bovengenoemde handelingen als roerend inkomen, ook wanneer deze inkomsten in het kader van een beroepsactiviteit gegenereerd worden.


Fiscale optimalisatie van auteursrechten: roerende voorheffing


Genereert jouw creatieve tijdsbesteding een inkomen, dan kan je jouw verloning optimaliseren door jezelf gedeeltelijk in auteursrechten te laten uitbetalen, in ruil voor de overdracht of licentie van jouw creatieve werken. In dit geval kan je rekenen op de aftrek van forfaitaire kosten en een lager belastingtarief.


Het fiscale voordeel van zo'n auteursrechtelijke regeling is niet te onderschatten:

  • Inkomsten uit overgedragen of in licentie gegeven auteursrechten worden tot aan een bepaald plafondbedrag belast tegen een roerende voorheffing van 15%.

  • Forfaitaire beroepskosten kunnen tot 50% afgetrokken worden, waardoor het finale belastingtarief kan dalen tot 7,5%.


De Rulingcommissie heeft erkend dat ook personen met een werknemersstatuut in aanmerking komen voor de voordelige fiscale behandeling van de auteursrechten. Het verkregen fiscaal voordeel is dan niet voor de werkgever bedoeld maar voor de werknemer.


Let op: dit fiscaal gunstregime geldt enkel als er aan een aantal voorwaarden voldaan zijn. Allereerst moet er sprake zijn van de licentie of overdracht van een auteursrechtelijk beschermd werk. Bovendien moet er een schriftelijke overeenkomst worden afgesloten. In deze aparte overeenkomst moet dan ook een realistische auteursvergoeding vastgesteld worden.


Hoe kan Mr. Franklin helpen?


Mr. Franklin is een advocatenkantoor met een bijzondere expertise in de IT-sector en het intellectueel eigendom, in het bijzonder in het auteursrecht. Ons team heeft ruime ervaring met allerlei soorten procedures met betrekking tot de auteursrechten zoals


  • stakingsvorderingen,

  • schadevergoedingsvorderingen,

  • beslagen inzake namaak,


Waar mogelijk proberen we steeds een minnelijke regeling te bewerkstelligen.


Bovendien blijft de transparantie over jouw dossier en de eraan verbonden kosten onze prioriteit. We werken daarom ook zo veel mogelijk tegen vaste tarieven zodat je niet voor financiële verrassingen komt te staan.


Opdat de werkelijke belastingdruk op jouw inkomen uit auteursrechten daalt en je netto omzet dus zo hoog mogelijk komt te staan gaan we als volgt te werk:


1. In kaart brengen en optimalisatie contractuele structuur

2. Analyse en advies auteursrechtelijke voorwaarden en auteursvergoeding + onderzoek fiscale praktijk in jouw sector

3. Berekening van een evenwichtige auteursvergoeding en schriftelijke onderbouwing hiervan.

Eventueel: indienen van jouw dossier bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen (rulingdienst)

om een voorafgaande beslissing te bekomen

4. Redactie overeenkomst tot overdracht of licentie van auteursrechten


Waarom ruling aanvragen voor inkomsten uit auteursrechten?


Zoals hierboven uiteengezet, is een ruling een akkoord tussen de belastingplichtige en de fiscus over de toepassing van de belastingwetten in een bepaalde situatie. Een ruling zorgt dus voor zekerheid over de eventuele toepassing van het fiscaal gunstige regime van auteursrechten. Een dergelijke ruling geldt bovendien voor een periode van 5 jaar. Gedurende deze periode moet je geen onaangename verrassingen verwachten bij eventuele fiscale controles. Het is dus de moeite waard om een ruling voor inkomsten uit auteursrechten aan te vragen!


Een rulingaanvraag wordt meestal gedaan met ondersteuning van de juridische specialisten die al ervaring hebben met de fiscale optimalisatie van de auteursrechten.


Contacteer ons


Stel je een inbreuk op je auteursrechten vast? Of word je zelf aangesproken wegens een beweerde auteursrechtelijke inbreuk? Mr. Franklin verleent juridische bijstand bij deze en alle andere soorten procedures rond auteursrechtelijk beschermde werken. Contacteer ons als je geïnteresseerd bent in ondersteuning van een team experten.


Pieter Van Aerschot

+32 476 24 03 48

pieter@misterfranklin.be


bottom of page