top of page

Auteursrechten fiscaal

Auteursrechten fiscaal

Auteursrechten fiscaal optimaliseren? Dat kan!


Als je een creatief beroep hebt of kunstenaar bent, zou je je het liefst gewoon bezighouden met je creatief werk en niet met het financiële aspect van kunst. Maar de dag van vandaag moeten ook kunstenaars hun brood zien te verdienen. Eén van de manieren om jouw netto inkomen als auteur een boost te geven is door jouw auteursrechten fiscaal te optimaliseren.


Wat zijn auteursrechten?


Auteursrechten in strikte zin beschermen jou als auteur tegen namaak: de exploitatie van een auteursrechtelijk beschermd werk zonder toestemming van de auteur is niet toegelaten. Als auteur kan jij dus verhinderen dat iemand jouw werk zomaar gebruikt of openbaar maakt; daarvoor (en ook voor vele andere handelingen) moet iedereen jouw toestemming vragen.


Naburige rechten


Naast het auteursrecht in strikte zin bestaan er ook de naburige rechten. Door de naburige rechten verkrijgen de werken die niet auteursrechtelijk beschermd kunnen worden toch een gelijkaardige vorm van bescherming. Vaak behoren deze rechten aan uitvoerende kunstenaars zoals bijvoorbeeld een acteur.


Roerende inkomsten


Uit de auteursrechten en naburige rechten kan je inkomsten verkrijgen. Dit gebeurt wanneer je deze rechten in concessie geeft of overdraagt, of wanneer je licenties op jouw auteursrechtelijk beschermde werken verleent. De dag van vandaag worden de inkomsten uit bovengenoemde handelingen gezien als roerend inkomen, ook wanneer ze in het kader van een beroepsactiviteit gesteld worden.


Roerende voorheffing: fiscale optimalisatie van auteursrechten


Genereert je creatieve tijdsbesteding een inkomen, dan kan je jouw verloning optimaliseren door jezelf gedeeltelijk in auteursrechten te laten uitbetalen, in ruil voor de overdracht of licentie van jouw creatieve werken. In dit geval kan je rekenen op de aftrek van forfaitaire kosten en een lager belastingtarief.


Het fiscale voordeel van zo'n auteursrechtelijke regeling is niet te onderschatten:

  • Inkomsten uit overgedragen of in licentie gegeven auteursrechten worden tot aan een bepaald plafondbedrag belast tegen een roerende voorheffing van 15%.

  • Forfaitaire beroepskosten kunnen tot 50% afgetrokken worden, waardoor het finale belastingtarief kan dalen tot 7,5%.


Wie kan van dit fiscaal voordeel genieten?


Typische creatieve beroepen die dit fiscaal regime regelmatig toepassen, zijn:

  • Softwareontwikkelaars en -consultants

  • Fotografen

  • Gameontwikkelaars

  • Architecten

  • Marketeers

  • Grafisch ontwerpers

  • Journalisten

Deze fiscale gunstmaatregel geldt enkel als aan een aantal voorwaarden voldaan zijn. Allereerst moet er sprake zijn van de licentie of overdracht van een auteursrechtelijk beschermd werk. Bovendien moet er een schriftelijke overeenkomst worden afgesloten waarin een realistische auteursvergoeding vastgesteld is.

Let op: de fiscus aanvaardt het gebruik van dit fiscaal gunstregime op voorwaarde dat het goed gemotiveerd wordt in geval van een fiscale controle.


Hoe kan Mr. Franklin helpen?


Mr. Franklin is een advocatenkantoor gespecialiseerd in intellectuele eigendomsrechten. Ons team heeft een ruime ervaring in allerlei procedures in het kader van auteursrechten.


Opdat de werkelijke belastingdruk op jouw inkomen uit auteursrechten daalt en je netto inkomsten dus zo hoog mogelijk komen te staan, gaan we als volgt te werk:


1. In kaart brengen en optimalisatie contractuele structuur

2. Analyse en advies auteursrechtelijke voorwaarden en auteursvergoeding + onderzoek fiscale praktijk in jouw sector

3. Berekening van een evenwichtige auteursvergoeding en schriftelijke onderbouwing hiervan.

Eventueel: indienen van jouw dossier bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen (rulingdienst)

4. Redactie overeenkomst tot overdracht of licentie van auteursrechten


Stel je een inbreuk op je auteursrechten vast? Of word je zelf aangesproken wegens een beweerde auteursrechtelijke inbreuk? Mr. Franklin verleent juridische bijstand bij deze en alle andere soorten procedures rond auteursrecht, zoals bijvoorbeeld een stakingsvordering beslag inzake namaak. Bovendien hebben onze advocaten een bijzondere expertise in het onderhandelen en opstellen van auteurscontracten in de meest diverse sectoren. Waar mogelijk tracht Mr. Franklin steeds een minnelijke oplossing te bewerkstelligen.


Ons team hanteert steeds een persoonlijke en duidelijke aanpak tegen vaste prijzen. Bij het behandelen van juridische aspecten wordt er steeds rekening gehouden met jouw visie als ondernemer. Reeds 250+ ondernemingen gingen je voor: op deze pagina van onze website lees je over hun ervaringen met betrekking tot onze dienstverlening.


Contacteer ons

Voor meer informatie omtrent onze diensten en de eraan verbonden tarieven kan je ons steeds vrijblijvend contacteren.


​Pieter Van Aerschot

+32 476 24 03 48

pieter@misterfranklin.be

bottom of page