top of page

GDPR-SERVICE
OP MAAT

Mr. Franklin heeft veel expertise in het aanbieden van allerhande GDPR diensten. We streven steeds naar een persoonlijke en pragmatische aanpak op maat, duidelijk advies en vaste tarieven.

logo Mr. Franklin rond
logo GDPR Super Hero certificaat

Op welke manier toon je GDPR conformiteit aan van je organisatie?

Behaal nu ons GDPR-kwaliteitslabel en word een "GDPR SUPER HERO"

DPO

AS-A-SERVICE

Overheden en hun verwerkers, cloudplatformen die data hosten en ondernemingen die veel gevoelige persoonsgegevens verwerken zoals advocatenkantoren, dokterspraktijken en gerechtsdeurwaarders-kantoren moeten verplicht een DPO aanstellen. 

Als gecertificeerde DPO's staan de advocaten van Mr. Franklin tientallen ondernemingen bij als DPO tegen vaste prijzen.

ALL-IN-ONE
GDPR FORMULES

Mr. Franklin kan uw onderneming bijstaan bij de oppuntstelling van uw GDPR beleid, zowel met het uitvoeren van een GDPR-audit, opmaak van documenten en het implementeren van een privacybeleid op maat. 

We hanteren een pragmatische en duidelijke aanpak tegen vaste prijzen. Reeds 250+ ondernemingen gingen u voor.

BIJSTAND IN PROCEDURES EN DATALEKKEN

Mr. Franklin staat ondernemingen, instellingen en overheden bij in alle sectoren met duidelijk advies tegen vaste prijzen. 

U kan bij ons terecht voor bijstand in procedures voor de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), zoals een aangifte datalek of een procedure voor de Geschillenkamer, evenals bij procedures voor de rechtbank

DPIA

ONLINE PLATFORM

Bij de ontwikkeling van een online platform dient rekening gehouden te worden met de GDPR.

 

Wij bieden een DPIA-audit van uw platform aan, zowel op privacy als cybersecurity vlak met concrete aanbevelingen en een risico-analyse overeenkomstig ISO27001 vereisten. 

 

Er wordt tevens een commercieel document opgemaakt dat kan voorgelegd worden aan klanten.

Waarvoor staat GDPR?

 

GDPR staat voor General Data Protection Regulation. GDPR-normen zijn gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze relatief nieuwe privacywetgeving geldt in alle lidstaten van de Europese Unie en is sinds 2018 van kracht.

Voor wie geldt GDPR?

 

De GDPR-wetgeving geldt voor alle ondernemingen en overheidsdiensten die persoonsgegevens verzamelen. Dit zijn alle mogelijke gegevens waarmee levende natuurlijke personen geïdentificeerd kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan een e-mailadres, een IP-adres of een telefoonnummer.

De manier waarop de verwerking van deze persoonlijke gegevens verloopt is onderworpen aan de GDPR-regels. Ondernemingen moeten steeds in staat zijn om te verantwoorden waarom en op welke manier zij persoonsgegevens verwerken. Voor de verwerking van persoonsgegevens moet er steeds een verwerkingsgrond zijn. Toestemming, een wettelijke verplichting of het gerechtvaardigd belang zijn verwerkingsgronden, maar een onderneming zal meestal persoonsgegevens verwerken omdat deze gegevens noodzakelijk zijn om te voldoen aan contractuele verplichtingen.

Meer gedetailleerde uitleg over de persoonsgegevens en andere regels rond gegevensbescherming die op dit moment in de EU gelden vind je op de officiële website van de Europese Commissie of de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Een GDPR-consultant nodig?

 

All-in-one GDPR formules

Mr. Franklin kan jouw onderneming bijstaan bij de oppuntstelling van het GDPR beleid, zowel met het uitvoeren van een GDPR-audit, opmaak van documenten en het implementeren van een privacybeleid op maat.

We hanteren een pragmatische en duidelijke aanpak tegen vaste prijzen. Reeds 250+ bedrijven gingen jou voor. Neem gerust contact op met Mr. Franklin voor meer informatie over onze diensten en tarieven van all-in-one GDPR formules

Anker 1

DPO

 

Wat is een DPO?

 

DPO staat voor Data Protection Officer. Een DPO is een onafhankelijk persoon die toeziet op de naleving van de GDPR binnen een onderneming.

Overheden en hun verwerkers, IT-bedrijven en cloudplatformen die data hosten en ondernemingen die veel gevoelige persoonsgegevens verwerken zoals advocatenkantoren, dokterspraktijken en gerechtsdeurwaarderskantoren moeten verplicht een DPO aanstellen. Dit is nodig om de hoogstaande kwaliteit van de gegevensbeveiliging te kunnen garanderen.

DPO as a service

Als gecertificeerde DPO's staan de advocaten van Mr. Franklin tientallen ondernemingen bij als DPO tegen vaste prijzen. Op deze pagina vind je meer informatie over DPO as a service.

Bijstand in procedures en datalekken

Mr. Franklin staat ondernemingen, instellingen en overheden bij in alle sectoren met duidelijk advies tegen vaste prijzen.

Je kan bij ons terecht voor bijstand in procedures voor de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), zoals een aangifte van een datalek of een procedure voor de Geschillenkamer, evenals bij procedures voor de rechtbank (bijvoorbeeld indien je de opgelegde sancties wil aanvechten). Lees hier meer over ons aanbod in verband met de GBA-procedures en datalekken.

DPIA & online platform

Waarvoor staat DPIA?

DPIA staat voor Data Protection Impact Assessment. Een DPIA-procedure moet telkens uitgevoerd worden wanneer de kans groot is dat de gegevensverwerking van jouw online platform een schending van de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker zou kunnen veroorzaken.

Bij de ontwikkeling van een online platform worden ook noodzakelijk maatregelen genomen om bescherming conform de GDPR te garanderen.

DPIA-audit door Mr. Franklin

Wij bieden een DPIA-audit van elk online platform aan, zowel op privacy als cybersecurity vlak. Daarbij zorgen we voor concrete aanbevelingen rond gegevensbescherming en een risico-analyse overeenkomstig ISO 27001 vereisten. Er wordt tevens een commercieel document opgemaakt dat kan voorgelegd worden aan klanten.

Anker 2

VEELGESTELDE VRAGEN

 

Worden er al boetes gegeven voor schending van de GDPR normen?

 

De Gegevensbeschermingsautoriteit is de laatste maanden erg actief in controles uitvoeren en heeft ook al meerdere boetes gegeven aan ondernemingen. De toezichthoudende autoriteit heeft inmiddels meer dan 100 onderzoeken gevoerd bij ondernemingen. In 2020 zijn er 83 beslissingen uitgebracht, waarmee er 78 sancties werden opgelegd. Daaronder vallen 19 geldboetes, voor een totaalbedrag van 885.000 €.

Waarom moet ik de GDPR naleven?

 

De GDPR-wetgeving verplicht ieder bedrijf om een aantal  documenten op te maken en procedures te volgen.


Daarnaast heeft de GDPR als bedoeling om ondernemingen op een betere, bewuste en veilige manier te laten omgaan met verzamelde gegevens. Dit is uiteindelijk ook wat uw klanten en medewerkers van jou verwachten, dat de gegevens die zij aan jou geven op een correcte en veilige manier verwerkt worden en dat zij op jou als onderneming kunnen vertrouwen.

De verwachtingen van de GDPR zijn niet duidelijk en moeilijk in te plannen in mijn bedrijf

 

De verplichtingen die de GDPR oplegt zijn wel duidelijk, alleen worden er geen concrete maatregelen voorgesteld omdat deze op maat van een onderneming moeten worden opgemaakt.

Mr. Franklin biedt all-in-one pakketten tegen vaste prijzen om een GDPR- en veiligheidsbeleid op te stellen binnen uw firma. Wij houden hierbij rekening met de verzuchtingen van jouw personeel, jouw manier van werken, jouw business-doelstellingen en jouw persoonlijke verwachtingen. Op die manier wordt een werkbaar beleid gecreëerd dat voldoende garanties en vertrouwen biedt naar uw klanten toe.

Anker 3

CONTACTEER ONS

Waarom kiezen voor Mr. Franklin?

  • Onze gecertificeerde DPO's hebben ruime expertise in allerhande sectoren

  • Totaalservice op maat van jouw organisatie (DPO's, audits, opmaak documenten, DPIA)

  • Pragmatische en kwalitatieve aanpak

  • Vlotte service tegen een vaste prijs

Anker 4
logo Mr. Franklin zwart

OOK ZIJ DEDEN EEN BEROEP OP MR. FRANKLIN

logo Mr. Franklin rond

Mr. Franklin is voor ons, als onderneming in software, het ideale juridische aanspreekpunt. We werden al meermaals perfect bijgestaan bij contractuele en GDPR-gerelateerde uitdagingen. Hun no-nonsense aanpak en communicatie zorgt ervoor dat ik Mr. Franklin warm aanbeveel.

Alex Vandevelde / QuantaCorp

afbeelding vijf gele sterren

Mr. Franklin geeft altijd kwalitatief werk voor een duidelijke prijs.

Alain Carels / Carbofisc

afbeelding vijf gele sterren
bottom of page