GDPR expert

GDPR

ALL-IN-ONE SERVICE

Zorgeloos GDPR-proof door ervaren privacy experten tegen vaste prijzen

GDPR?

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort als AVG of GDPR, verplicht aan iedere onderneming, vereniging en overheid om een privacy beleid op te maken, de nodige technische- en organisatorische maatregelen te nemen en haar personeel op te leiden omtrent de GDPR. 

Datalekken moeten gemeld worden binnen de 72 uur en er moet binnen de maand gevolg gegeven worden aan een verzoek van betrokkenen. Sommige ondernemingen moeten verplicht een DPO aanstellen. Websites en marketingcampagnes moeten aan de GDPR aangepast worden.

 

logo.png

Hoe kan Mr. Franklin u helpen?

 

Zorgeloos GDPR-proof door privacy experts:

 

Mr. Franklin biedt all-in-one formules aan om uw onderneming GDPR-proof te maken. Onze aanpak is steeds in overleg en pragmatisch, met veel aandacht voor de verzuchtingen en noden van uw onderneming en tegen vaste tarieven.

 

Prijs voor een all-in-one pakketten starten vanaf 2.000,00 € + BTW. U kan steeds vrijblijvend een offerte aanvragen.

Hoe gaan we te werk?

  

GDPR Audit

Wij komen langs in uw onderneming voor een GDPR audit om aan de hand van een uitgebreide vragenlijst uw dataverwerking in kaart te brengen en een risico-analyse uit te voeren op privacy vlak.


Hierbij wordt zowel de interne werking, uw veiligheidsbeleid, de manier waarop uw personeel omgaat met persoonsgegevens als uw juridische privacy-documenten in detail onder de loupe genomen. 

Opmaak verplichte documenten

Volgende documenten worden op maat opmaakt voor u:

- Auditverslag
- Verwerkingsregister
- Data Protection Impact Assessment
- Interne Privacy Beleid (personeel)
- Privacy en cookie policy website
- Lijst verwerkers + Verwerkersovereenkomst

- Procedure + register datalekken

- Procedure rechten van betrokkenen

- Cameraregister

- GDPR-clausules contracten

Doorlichten website

Uw website of platform wordt doorgelicht op conformiteit met de GDPR. Formulieren worden bekeken en de cookies worden gescand. Er wordt een privacy en cookie policy opgemaakt.

Procedure Datalekken

Datalekken dienen bijgehouden te worden op een intern register. Indien de inbreuk de rechten en vrijheden van de betrokkene in gevaar brengt, dient een melding te gebeuren aan de GBA en aan de betrokkenen. Ik bezorg u een gedetailleerde interne procedure en model-register. Er is sprake van een datalek zodra een onbevoegd persoon toegang heeft tot persoonsgegevens. Dit kan naar aanleiding van een diefstal of een hacking maar ook het versturen van een mail naar het verkeerde adres is een datalek.

Opleiding personeel

Het personeel is doorgaans de zwakste schakel in de beveiliging van uw onderneming. Wij voorzien een praktische opleiding rond zowel GDPR als cybersecurity specifiel opgemaakt voor uw onderneming.

DPO Service

Mr. Franklin is Data Protection Officer of funtionaris voor gegevensbescherming bij tientallen ondernemingen en kan ook uw onderneming bijstaan als privacy expert.

CONTACTEER ONS

Voor meer informatie omtrent onze diensten kan u ons steeds vrijblijvend contacteren.

 

 

Olivier Sustronck

+32 486 27 53 05

olivier@misterfranklin.be

MrFranklin.jpg
logo.png