top of page
GDPR expert

GDPR
ALL-IN-ONE SERVICES

Zorgeloos GDPR-proof door ervaren privacy experten tegen vaste prijzen

GDPR?

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort als AVG of GDPR, verplicht aan iedere onderneming, vereniging en overheid om een privacy beleid op te maken, de nodige technische- en organisatorische maatregelen te nemen en haar personeel op te leiden omtrent de GDPR

Datalekken moeten gemeld worden binnen de 72 uur en er moet binnen de maand gevolg gegeven worden aan een verzoek van betrokkenen. Sommige ondernemingen moeten verplicht een DPO aanstellen. Websites en marketingcampagnes moeten aan de GDPR aangepast worden.

 

logo.png

Hoe kan Mr. Franklin u helpen?

 

Zorgeloos GDPR-proof door privacy experts:

 

Mr. Franklin biedt all-in-one formules aan om uw onderneming GDPR-proof te maken binnen de drie maanden. Onze aanpak is steeds in overleg en pragmatisch, met veel aandacht voor de verzuchtingen en noden van uw onderneming en tegen vaste tarieven.

 

Prijzen voor een all-in-one pakket starten vanaf 2.000,00 € + BTW. U kan steeds vrijblijvend een offerte aanvragen.

Hoe gaan we te werk?

  

GDPR Audit

Wij komen langs in uw onderneming voor een GDPR audit om aan de hand van een uitgebreide vragenlijst uw dataverwerking in kaart te brengen en een risico-analyse uit te voeren op privacy vlak.


Hierbij wordt zowel de interne werking, uw veiligheidsbeleid, de manier waarop uw personeel omgaat met persoonsgegevens als uw juridische privacy-documenten in detail onder de loupe genomen (duurtijd 3-4u)

Hiervan wordt een uitgebreid verslag opgemaakt met een conformiteits-score per vraag en praktische aanbevelingen. Het verslag wordt in detail met u besproken.

Opmaak alle verplichte documenten

Volgende documenten worden door onze experten op maat opmaakt voor u:

- Auditverslag
- Verwerkingsregister
- Disclaimer
- Interne Privacy Beleid (personeel)
- Privacy en cookie policy website
- Lijst verwerkers + Verwerkersovereenkomst

- Procedure + register datalekken

- Procedure rechten van betrokkenen

- Cameraregister

- GDPR-clausules contracten

Oppuntstellen van de website

Uw website of webshop wordt doorgelicht op conformiteit met de GDPR. Formulieren en de cookie banner worden bekeken op conformiteit met de geldende privacy-wetgeving en de cookies worden gescand. Er wordt een privacy en cookie policy opgemaakt.

Procedure Datalekken

Datalekken dienen bijgehouden te worden op een intern register. Indien de inbreuk de rechten en vrijheden van de betrokkene in gevaar brengt, dient een melding te gebeuren aan de GBA en aan de betrokkenen. Ik bezorg u een gedetailleerde interne procedure en model-register. Er is sprake van een datalek zodra een onbevoegd persoon toegang heeft tot persoonsgegevens. Dit kan naar aanleiding van een diefstal of een hacking maar ook het versturen van een mail naar het verkeerde adres is een datalek.

GDPR-opleiding personeel

Het personeel is doorgaans de zwakste schakel in de beveiliging van uw onderneming. Ook de Gegevensbeschermingsautoriteit hecht er veel belang aan of personeelsleden voldoende opgeleid zijn binnen een onderneming. Wij voorzien een praktische opleiding rond zowel GDPR als cybersecurity/phishing specifiek op maat van uw onderneming (2u). 

DPO As-a-Service

Mr. Franklin is Data Protection Officer of funtionaris voor gegevensbescherming bij tientallen ondernemingen en kan ook uw onderneming bijstaan als privacy expert. Meer informatie omtrent deze dienst kan u op deze pagina vinden.

CONTACTEER ONS!

Vraag vrijblijvend een offerte op bij onze GDPR experten:

  • Volledige gemoedsrust binnen de 3 maand

  • Vaste prijzen voor uitstekende service

  • Door gecertificeerde GDPR-experten (advocaten)

  • Meer dan 250 ondernemingen gingen u voor

shutterstock_1538166857.jpg

OOK ZIJ DEDEN EEN BEROEP OP MR. FRANKLIN

logo.png

Mr. Franklin levert ons een prima ondersteuning op vlak van juridische IT bijstand, GDPR, eigendomsrecht en financiële geschillen. Gedrevenheid, snelheid, passie voor het vak, correctheid zijn slechts enkele kernwoorden die Mr. Franklin & hun team typeren. 

Xavier Goegebeur / Link Optimizer

Untitled_edited.png

Mr. Franklin geeft altijd kwalitatief werk voor een duidelijke prijs.

Alain Carels / Carbofisc

Untitled_edited.png
bottom of page