Informatieverplichtingen op uw website

Uit recente cijfers van de Europese Commissie blijkt dat de digitale economie zeven keer sneller groeit dan de klassieke economie, en dat er voor iedere twee jobs die verdwijnen, vijf nieuwe worden gecreëerd in deze sector. Bedrijven dienen zich dus aan te passen aan de steeds meer digitaliserende wereld. Mr. Franklin licht enkele punten toe die u dient indachtig te zijn als ondernemer. In de eerste plaats dient uw website verplicht bepaalde informatie te bevatten: of men nu online producten te koop aanbiedt of niet, aan sommige informatieverplichtingen dient elke website te voldoen.


Welke informatie dient u beschikbaar te stellen op uw website?


Een website dient duidelijk de contactgegevens van de onderneming te vermelden. Het gaat meer bepaald om de naam, welke rechtsvorm de onderneming heeft, het geografische adres, het ondernemingsnummer alsook de stad waar de onderneming is ingeschreven bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel (de RPR locatie), en het BTW-nummer als dit van toepassing is.


Indien uw activiteit aan een vergunningsstelsel onderworpen is, dienen ook de gegevens van de bevoegde en toezichthoudende autoriteit weergegeven te worden. Bij gereglementeerde beroepen dienen de beroepsorganisatie en een verwijzing naar de beroepsregels zich op de website te bevinden.


Ook dient er een mogelijkheid tot snel contact en effectieve communicatie te worden aangeboden. Een e-mailadres is hierbij verplicht, een telefoonnummer of faxnummer dan weer niet.


Op welke wijze dient u deze informatie beschikbaar te stellen?


Het is belangrijk dat deze informatie vlot beschikbaar is en men niet langdurig moet zoeken naar correcte contactgegevens. Ook is het niet langer voldoende dat de informatie zich enkel bevindt op de welkomstpagina. Men belandt steeds vaker op een website vanuit een zoekmachine of door het doorklikken vanop een andere website, en gaat zo voorbij aan de welkomstpagina. Idealiter voorziet men op elke pagina een link naar de pagina die de verplichte informatie bevat.


Waarom?


De FOD Economie controleert de correcte toepassing van het economisch recht. Ook voor 2015 kondigde de FOD Economie specifieke controles aan met betrekking tot E-Commerce. Er zal bijzondere aandacht besteed worden aan de identificatieverplichting, zoals hierboven uiteengezet, de modaliteiten van tekoopaanbieding, de modaliteiten van het herroepingsrecht en het vooraf aangevinkt staan van keuzes en supplementen (meer hierover vindt u in het volgend item). Wanneer de FOD Economie een inbreuk vaststelt, geeft zij een waarschuwing. Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven, wordt de inbreuk doorgegeven aan het parket die kan overgaan tot strafrechtelijke vervolging.


Steeds meer wordt ook de niet-naleving van de informatieverplichting als bijkomende inbreuk ten laste gelegd in procedures. Men kan de staking vorderen van alle inbreuken op het economisch recht voor de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel. Elke belanghebbende kan dit doen, maar ook beroepsverenigingen bijvoorbeeld.


#website #ecommerce #algemenevoorwaarden #internetrecht #informatieverplichting