top of page

Informatieverplichtingen op jouw website

Uit recente cijfers van de Europese Commissie blijkt dat de digitale economie zeven keer sneller groeit dan de klassieke economie. Bovendien worden er voor iedere twee jobs die verdwijnen, vijf nieuwe gecreëerd in deze sector. Bedrijven dienen zich dus aan te passen aan de steeds meer digitaliserende wereld.


Mr. Franklin licht enkele punten toe die je niet uit het oog mag verliezen als ondernemer. In de eerste plaats dient je website verplicht bepaalde informatie te bevatten: of men nu online producten te koop aanbiedt of niet, aan sommige informatieverplichtingen kan geen enkele website ontsnappen. Lees hier verder over de voornaamste kenmerken van online informatieverplichtingen.

Welke informatie dien je beschikbaar te stellen op je website?

Contactgegevens

Een website dient duidelijk de contactgegevens van de onderneming te vermelden. Elk online platform moet ten minste volgende informatie verstrekken:

  • de naam

  • welke rechtsvorm de onderneming heeft

  • het geografische adres

  • het ondernemingsnummer alsook de stad waar de onderneming is ingeschreven bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank (voorheen: Rechtbank van Koophandel, de RPR locatie)

  • het BTW-nummer als dit van toepassing is

Ook dient er een mogelijkheid tot snel contact en effectieve communicatie te worden aangeboden. Een e-mailadres is hierbij verplicht, een telefoonnummer of faxnummer dan weer niet. Bovendien doe je er ook goed aan om een privacyverklaring ter beschikking te stellen op jouw website. Meer informatie rond de GDPR-normen en het effect daarvan op de verplichtingen van ondernemingen vind je in deze blogpost.

Vergunning

Indien de activiteit van jouw onderneming aan een vergunningstelsel onderworpen is, dienen ook de gegevens van de bevoegde en toezichthoudende autoriteit weergegeven te worden. Bij gereglementeerde beroepen dienen de beroepsorganisatie en een verwijzing naar de beroepsregels zich op de website te bevinden.

Bovenstaande verplichte vermeldingen mag een onderneming dus zeker niet uit het oog verliezen bij het opstellen van een website.

B2C of B2B?

De verplichte inhoud en het gevolg van precontractuele informatie op een website verschilt naargelang men zich tot consumenten of tot andere gebruikers richt.


De uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument is bijvoorbeeld vereist opdat de algemene voorwaarden bindend zouden zijn. Deze toestemming moet bovendien ook op een ondubbelzinnige wijze worden gegeven. Het is dus belangrijk om de welbekende checkbox “ik ga akkoord met de algemene voorwaarden” niet al op voorhand aangevinkt te presenteren, maar de consument uitdrukkelijk te laten instemmen.


Deze regeling voor consumenten verschilt van wat de wetgever in een B2B-context heeft voorzien. Meer over de verschillen in de algemene voorwaarden in B2B en B2C context lees je in deze blogpost van Mr. Franklin.


Herroepingsrecht

De consument beschikt ook in de meeste gevallen over een herroepingsrecht. Dit moet ook uitdrukkelijk opgenomen worden in de algemene voorwaarden van een website. Laat een onderneming na om de wettelijke modaliteiten van het herroepingsrecht toe te lichten, dan wordt de wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen verlengd.


Garantie


Verkoopt je onderneming via een eigen website goederen aan consumenten, dan vermeld je ook best de modaliteiten van wettelijke garantie in de algemene voorwaarden van jouw webshop. Let op: de aanvullende commerciële garanties die een onderneming vrijwillig aan haar klanten biedt vervangen niet de wettelijke garantie van 2 jaar.


Algemene voorwaarden bezorgen op een duurzame gegevensdrager


Is er een overeenkomst met de consument gesloten via de website, dan moet de uitbater een duurzame drager waarop algemene voorwaarden integraal opgenomen zijn aan de consument bezorgen. De duurzame gegevensdrager is een soort van informatiedrager waarop eenzijdige wijzigingen onmogelijk zijn (bijvoorbeeld een pdf-bestand). Op die manier kan de consument te allen tijde raadplegen welke voorwaarden golden op het moment van het sluiten van de overeenkomst.


Bovendien moet de uitbater van de website aan de consument de bevestiging van de gesloten overeenkomst bezorgen. Deze bevestiging kan bijvoorbeeld de vorm van een gewone e-mail aannemen of een pdf-bestand.

Op welke wijze dient u deze informatie beschikbaar te stellen?

Het is belangrijk dat deze informatie vlot beschikbaar is en men niet langdurig moet zoeken naar correcte contactgegevens. Ook is het niet langer voldoende dat de informatie zich enkel bevindt op de welkomstpagina. Men belandt steeds vaker op een website vanuit een zoekmachine of door het doorklikken vanop een andere website, en gaat zo voorbij aan de welkomstpagina. Idealiter voorziet men op elke pagina een link naar de pagina die de verplichte informatie bevat.

Waarom gelden er informatieverplichtingen op uw website?

De FOD Economie controleert regelmatig de correcte toepassing van het economisch recht, in het bijzonder met betrekking tot E-Commerce. Er zal bijzondere aandacht besteed worden aan de identificatieverplichting, zoals hierboven uiteengezet, de modaliteiten van tekoop-aanbieding, de modaliteiten van het herroepingsrecht en het vooraf aangevinkt staan van keuzes en supplementen.

Gevolgen van een inbreuk

Wanneer de FOD Economie een inbreuk vaststelt, geeft zij een waarschuwing. Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven, wordt de inbreuk doorgegeven aan het parket die kan overgaan tot strafrechtelijke vervolging.

Steeds meer wordt ook de niet-naleving van de informatieverplichting als bijkomende inbreuk ten laste gelegd in procedures. Men kan de staking vorderen van alle inbreuken op het economisch recht voor de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank. Elke belanghebbende kan dit doen, maar ook beroepsverenigingen bijvoorbeeld.

Juridische bijstand


Een goede juridische begeleiding van een website is tegenwoordig geen overbodige luxe maar een must. Ondernemingen doen er goed aan om regelmatig de online gepubliceerde informatie te laten nakijken. Vooral in het kader van de recente wetgevingsinitiatieven is het momenteel noodzakelijk om te controleren of je als ondernemer juridisch in orde bent.


Experts van Mr. Franklin


Mr. Franklin is een advocatenkantoor met een bijzondere expertise in IP, cybersecurity en het GDPR-proof maken van ondernemingen. Wij staan voor een innovatieve en telkens kwalitatieve service en hechten veel belang aan continue verbetering van onze expertise.


Reeds meer dan 250 ondernemingen zijn tevreden over onze service. Daarbij werken we zo veel mogelijk tegen vaste prijzen en is er te allen tijde duidelijkheid en transparantie over de bijkomende kosten.


Waarom kiezen voor Mr. Franklin?


Mr. Franklin heeft een ruime ervaring in het opstellen en nakijken van algemene voorwaarden. Onze experts worden omwille van hun bijzondere expertise regelmatig uitgenodigd om opleidingen te verstrekken waar ze op een praktische manier hun tips & tricks delen met zowel startende als groeiende ondernemingen.


Neem gerust contact met ons op zodat we samen kunnen bekijken hoe de informatieverplichtingen op jouw website geoptimaliseerd kunnen worden.

Contacteer ons

Voor meer informatie omtrent onze dienstverlening kan je ons steeds vrijblijvend contacteren.


Pieter Van Aerschot

+32 476 24 03 48Comments


bottom of page