top of page

SaaS-contract opmaken

SaaS-contract opmaken

Één van de expertises van Mr. Franklin is het IT-recht, dat niet meer weg te denken valt uit de digitale wereld waarin we vandaag leven. ICT-contracten zoals bijvoorbeeld een SaaS-contract vormen een essentieel onderdeel van het IT-recht. We leggen kort uit wat SaaS is en waarom je voor een SaaS-overeenkomst beroep kunt doen op de diensten van Mr. Franklin.


Wat is een SaaS-contract?


SaaS staat voor Software as a Service. Een SaaS-overeenkomst is een vorm van een ICT-contract. Naast SaaS-overeenkomsten zijn andere voorbeelden van ICT-contracten bijvoorbeeld hostingcontracten, Service Level Agreements (SLA), algemene voorwaarden en gebruiksvoorwaarden.


SaaS is een vorm van cloud computing, waarbij een dienstverlener bepaald software aanbiedt in een cloud. In de plaats van software te kopen die op een cd-rom of ander medium staat en die je op jouw computer moet installeren, is SaaS anders doordat de software via het internet beschikbaar wordt gesteld. Je hoeft op die manier niets op je eigen computer te installeren, de software blijft in beheer van de dienstverlener en er wordt simpelweg toegang tot de software gegeven via het internet.


SaaS is met andere woorden software die wordt aangeboden als online dienst in plaats van als product. Denk bijvoorbeeld aan accountant-software of financiële pakketten voor een bedrijf. SaaS wordt gebruikt omdat het relatief goedkoop is en schaalvoordelen biedt.


Waarom een SaaS-contract opmaken?


Door een SaaS-overeenkomst op te stellen creëer je een juridisch kader met betrekking tot deze dienstverlening, zodat alles vlot verloopt. Het is de overeenkomst waarin afspraken gemaakt worden rond de dienstverlening. De partijen bij het contract zijn de SaaS-aanbieder of -leverancier en de SaaS-afnemer.


Kenmerkende onderdelen van het SaaS-contract zijn zaken zoals:


  • de beschikbaarheid en het gebruik van de software;

  • afspraken rond een bepaalde kwaliteit van software;

  • onderhoud;

  • eventuele updates;

  • back-ups;

  • betaling voor de geleverde diensten.


Ook worden er meestal afspraken gemaakt over eventuele geschillen die later kunnen rijzen. Zo kan er bepaald worden dat een geschil zal beslecht worden door een (bepaalde) rechter of door middel van arbitrage.


Het gebeurt vaak dat gekoppeld aan de SaaS-overeenkomst een aparte of geïntegreerde Service Level Agreement (SLA) wordt afgesloten. Ook voor dit soort ICT-contract kan je bij ons terecht.


Contacteer Mr. Franklin voor een SaaS-overeenkomst op maat


Expertise ICT-recht


De toepasselijke wetgeving met betrekking tot informatietechnologie en in het bijzonder ICT-overeenkomsten is enorm gefragmenteerd. IT-recht situeert zich zowel binnen het Europees recht als in een Belgische context. Soms is het niet makkelijk om te weten welke wetgeving nu precies van toepassing is.


Daarbij komt nog eens kijken dat het huidige internetrecht onvoldoende is aangepast aan de huidige ICT-praktijk. De geldende wettelijke principes uit het IT-recht bieden met andere woorden soms weinig of geen oplossing voor de actuele juridische vraagstukken. Bij gebrek aan duidelijke regels is het daarom van groot belang om goede afspraken te maken in duidelijke overeenkomsten. Op die manier kan veel ellende in de toekomst vermeden worden.


Mr. Franklin biedt een ruime expertise in de bijstand van IT-ondernemingen bij het opstellen van overeenkomsten zoals SaaS-overeenkomsten. Wij staan je graag bij in de opmaak en het nazicht van een SaaS-overeenkomst op maat. Zo ben je zeker dat alle belangrijke aspecten in de overeenkomst worden opgenomen zodat het contract waterdicht is.


Hou rekening met de AVG


Bij het opmaken en gebruiken van een SaaS-overeenkomst is het ook belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel GDPR genoemd. Volgens de GDPR-wetgeving is een bedrijf dat SaaS-diensten aanbiedt namelijk technisch gezien ook vaak een dataverwerker. Dit is zo omdat een SaaS-aanbieder data van gebruikers verzamelt (persoonsgegevens) en daarnaast ook het doel van de verwerking van deze verzamelde data bepaalt. GDPR en compliance zijn erg belangrijk en een GDPR-boete wil je liefst vermijden. Daarom helpt Mr. Franklin jou graag verder.


Wil je meer lezen over deze andere ICT-contracten en wat Mr. Franklin voor jou kan betekenen op vlak van IT-recht? Neem dan even een kijkje op onze pagina over IT-recht en cybersecurity.


CONTACTEER ONS


Mr. Franklin staat voor innovatieve maar telkens kwalitatieve service. Wij hechten veel belang aan continue verbetering van onze expertise.


Voor meer informatie omtrent onze diensten kan je ons steeds vrijblijvend contacteren. Onze experts staan je graag met raad en daad bij.


Olivier Sustronck

+32 486 27 53 05

olivier@misterfranklin.be


bottom of page