top of page

Contracten met klanten en leveranciers opmaken - enkele aandachtspunten

Contracten met klanten en leveranciers opmaken - enkele aandachtspunten

Contracten met klanten en leveranciers opmaken: waar moet je op letten?


Ben je een start-up? Dan ben je ongetwijfeld bezig met het opmaken van overeenkomsten of contracten met (nieuwe) klanten en leveranciers. Ondernemingen sluiten regelmatig contracten, zowel met consumenten als met andere ondernemingen. Goede afspraken maken immers goede vrienden. Goede overeenkomsten zijn daarom dan ook een echte must. Doe een beroep op de expertise van Mr. Franklin voor het opmaken van al jouw contracten op maat!


Ook voor andere overeenkomsten met diverse partijen staan wij graag voor jou klaar. Daarnaast kunnen niet enkel start-ups, maar ook andere bedrijven en particulieren bij ons terecht voor service op maat.


Wat is een start-up?


Een start-up is een startende onderneming. Het gaat vaak om jonge, innovatieve en ambitieuze bedrijven. Start-ups komen vaak met nieuwe producten of diensten op de markt, waarmee zij denken een verschil te kunnen maken. Er zijn enorm veel start-ups, ook in België, waar de ondernemingsdrang groot is en gestimuleerd wordt. Daarom is het belangrijk om je als startup niet alleen te profileren en een goed product of dienst op de markt te brengen, maar ook alle juridische risico’s in kaart te brengen. Goede overeenkomsten kunnen hierbij cruciaal zijn.


Naast start-ups wordt er ook wel eens van scale-ups gesproken. Dit zijn, in tegenstelling tot beginnende ondernemingen, start-ups die al wat zijn gegroeid en zich langer op de markt bevinden. Het gaat om grotere bedrijven die al wat geworteld zijn op de markt. Soms wordt pas vanaf een scale-up gesproken wanneer een bedrijf de eerste vijf jaar op de markt overleefd heeft en een sterk profiel heeft.


Welke wettelijke regels gelden er?


Contractuele vrijheid


In België geldt er, net zoals in veel andere landen, het principe van de contractuele vrijheid of contractsvrijheid. Partijen beslissen in principe zelf waarover afspraken worden gemaakt en wat er in een overeenkomst of contract staat. Overeenkomsten komen in principe tot stand door het consensualisme, ook wel de wilsovereenstemming genoemd. Wanneer een aanbod aanvaard wordt, komt het contract tot stand. Een overeenkomst kan tussen twee partijen gesloten worden, maar er kunnen ook meer partijen bij betrokken worden.


Eenmaal de afspraken vastliggen, moeten ze ook nageleefd worden. Men spreekt hier soms over het adagium ‘pacta sunt servanda est’ (‘afspraken moeten worden nagekomen’). Een goed contract is daarom des te belangrijker.


Contractuele afspraken kunnen gemaakt worden over enorm veel zaken. Zo kan er bijvoorbeeld worden bepaald wat er moet gebeuren als het verkeerd loopt. Moet de tegenpartij dan een vergoeding betalen? Wat moet er gebeuren bij wanprestatie? Wanneer is er sprake van een wanprestatie? Al deze zaken en verplichtingen kunnen geregeld worden in een contract.


Wettelijke grenzen


Toch moet je opletten bij het principe van de contractuele vrijheid: je moet je in sommige gevallen toch aan enkele wettelijke regels houden, dit zowel bij overeenkomsten met consumenten als bij overeenkomsten tussen ondernemingen onderling. De wet stelt dus met andere woorden grenzen aan de contractsvrijheid.


Zo gelden er bijvoorbeeld bijzondere regels voor contracten met consumenten. Men spreekt hier soms wel over B2C-contracten (business to consumer), waarbij het consumentenrecht een belangrijke rol speelt. Zo gelden er bijvoorbeeld bepaalde informatieverplichtingen van ondernemingen t.a.v. van consumenten. Sommige informatie moet zelfs op voorhand worden meegedeeld. Ook genieten consumenten van een wettelijk herroepingsrecht bij een koop op afstand. Denk hierbij vooral aan aankopen via een webwinkel. Het consumentenrecht heeft tot doel een hoog beschermingsniveau voor de consument te waarborgen, aangezien deze vaak de zwakkere partij is binnen onderhandelingen.


Naast het wettelijk beschermingsregime voor consumentencontracten stelt het recht soms nog andere grenzen aan de contractsvrijheid. Ook bij contracten tussen ondernemingen onderling - men spreekt ook wel van B2B-contracten - business to business) zijn deze ondernemingen niet geheel vrij. Zo mogen er bijvoorbeeld geen onrechtmatige bedingen worden opgenomen in de contracten. Door de relatief nieuwe wet van 4 april 2019 worden contracten tussen ondernemingen onderling ook strenger aan banden gelegd.


Contracten met klanten opmaken: doe een beroep op Mr. Franklin


Bij het opmaken van contracten is het belangrijk dat alles tot in de puntjes geregeld wordt en je eindigt met een waterdicht contract. Zo vermijd je eventueel latere problemen of onduidelijkheden. Daarom kan het belangrijk zijn een beroep te doen op een expert van Mr. Franklin, die jou helpt bij het opstellen of nakijken van al jouw contracten. Je bespaart op die manier niet alleen tijd, maar ook vaak geld. Door vanaf het begin te werken met goede contracten en hier tijd en geld in te investeren, zul je hier later niet meer veel naar moeten omkijken.


Ook bij het opstellen van ICT-contracten kun je bij ons terecht. Zo kun je bijvoorbeeld bij ons terecht voor de opmaak van algemene voorwaarden. Het is belangrijk dat deze goed en duidelijk worden opgesteld, zodat er achteraf geen problemen ontstaan. Voordat je gaat contracteren met klanten denk je best al na over algemene voorwaarden, aangezien deze enkel gelden als de klant ze heeft ontvangen voordat hij of zij de overeenkomst aanging.


Wil je meer weten over ICT-contracten en wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan zeker een kijkje op onze pagina.


CONTACTEER ONS


Mr. Franklin staat voor innovatieve, maar telkens kwalitatieve service. Wij hechten veel belang aan de continue verbetering van onze expertise. Voor het opstellen en nakijken van al jouw contracten kan je bij ons terecht.


Voor meer informatie omtrent onze diensten kan je ons steeds vrijblijvend contacteren. Onze experts staan je graag met raad en daad bij.


Olivier Sustronck

+32 486 27 53 05

olivier@misterfranklin.be

bottom of page