Kid%20with%20jet%20pack%20against%20autu

START-UPS

Mr. Franklin heeft een grote expertise in het begeleiden van start-ups en scale-ups als juridische en strategische partner. 

Bij de begeleiding van start-ups focussen wij op het verbeteren en het beschermen van uw business tegen valkuilen door proactief op te treden. Wij werken hierbij steeds tegen forfaitaire prijzen die vooraf worden afgesproken en aangepast zijn aan start-ups.

Mr. Franklin is partner van verschillende starter-organisaties zoals IusStart van de KULeuven en Starterslabo. Sinds 2019 maakt Mr. Franklin deel uit van het expertenteam van Start&Go, waar Pieter Van Aerschot geregeld zetelt als juridisch expert in klankbordsessies en individueel advies geeft. 

ALGEMENE VOORWAARDEN EN CONTRACTEN

Goede afspraken maken goede vrienden; een transparant en duidelijk contract en algemene voorwaarden kunnen juridische problemen en gerechtelijke procedures vermijden (bv. freelancecontract, algemene voorwaarden, SaaS-overeenkomst…)

GDPR

Zodra persoonsgegevens worden verwerkt moet voldaan worden aan de GDPR. Wij bieden zowel begeleiding bij de ontwikkeling van uw product (privacy by design) als bij het in de markt zetten van uw product (opmaak privacy en cookie policy, GDPR audit, DPIA, DPO service)

IP

Bescherm uw ideeën en producten zodat een concurrent er niet mee gaat lopen. Wij kunnen u bijstaan bij de registratie van een merk en indienen van octrooien. Auteursrechten, bijvoorbeeld van broncode, kunnen zowel contractueel als fiscaal geoptimaliseerd worden.

STRATEGISCHE

BIJSTAND

Het is belangrijk om vanaf de start de organisatie van uw start-up af te stemmen op uw noden, duidelijke afspraken te maken met uw vennoten en u voldoende te wapenen tegen investeerders en schuldeisers. Mr. Franklin kan u hierin bijstaan, zowel om de strategische lijnen uit te tekenen als bij de opmaak van statuten en samenwerkingsovereenkomsten.

DIENSTEN OP MAAT VAN

UW START-UP

logo.png

CONTACTEER ONS

Voor meer informatie omtrent onze diensten kan u ons steeds vrijblijvend contacteren.

 

 

Olivier Sustronck

+32 486 27 53 05

olivier@misterfranklin.be

MrFranklin.jpg
logo.png