top of page
Kid%20with%20jet%20pack%20against%20autu

START-UPS

Als een jonge onderneming wil je je vooral focussen op het realiseren van je ambities. Op de dag van vandaag is dit enkel mogelijk als alle activiteiten van je bedrijf op juridisch vlak ook correct zijn geregeld. Mr. Franklin neemt graag de juridische zorgen van jouw start-up op zich. Zo zorgen we ervoor dat je onderneming alle nodige juridische ondersteuning krijgt.

Start-up vs. scale-up

Wat is een start-up?

Start-ups zijn innovatieve en ambitieuze jonge bedrijven. Deze starters komen vaak met nieuwe producten op de markten en streven meestal grote, al dan niet internationale impact na. Een jong bedrijf dat bijvoorbeeld met een nieuwe technologie of software op de markt komt en deze wereldwijd wilt introduceren, is een start-up.

Wat is een scale-up?

Scale-ups zijn dan weer iets oudere start-ups. Om van een scale-up te spreken, moet het bedrijf zijn eerste successen al hebben geboekt. Een onderneming die de eerste vijf jaar op de markt overleefd heeft en een sterk profiel heeft, kan een scale-up genoemd worden.

logo.png

ALGEMENE VOORWAARDEN EN CONTRACTEN

Goede afspraken maken goede vriende. Een transparant en duidelijk contract en algemene voorwaarden kunnen juridische problemen en gerechtelijke procedures vermijden (bv. een freelancecontract, algemene voorwaarden, SaaS-overeenkomst…)

GDPR

Zodra persoonsgegevens worden verwerkt moet voldaan worden aan de GDPR. Wij bieden zowel begeleiding bij de ontwikkeling van jouw product (privacy by design) als bij het in de markt zetten van het product (opmaak privacy en cookie policy, GDPR audit, DPIA, DPO-service,...)

IP

Bescherm jouw ideeën en producten zodat een concurrent er niet mee gaat lopen. Wij staan jou bij in de registratie van een merk en het indienen van octrooien. Auteursrechten, bijvoorbeeld van broncode, kunnen zowel contractueel als fiscaal geoptimaliseerd worden.

STRATEGISCHE

BIJSTAND

Het is belangrijk om vanaf de start de organisatie van je start-up af te stemmen op jouw noden, duidelijke afspraken te maken met je vennoten en je voldoende te wapenen tegen investeerders en schuldeisers. Mr. Franklin kan je hierin bijstaan, zowel om de strategische lijnen uit te tekenen als bij de opmaak van statuten en samenwerkings-overeenkomsten.

DIENSTEN OP MAAT VAN

UW START-UP

Onze aanpak

Mr. Franklin heeft een grote expertise in het begeleiden van start-ups en scale-ups als juridische en strategische partner. Wij beschikken niet alleen over de nodige kennis, maar ook over praktische ervaring in het oplossen van juridische vraagstukken waarmee jonge organisaties te maken krijgen.

Feedback is a gift

 

Op onze website kan je de feedback over onze dienstverlening vinden, gegeven door zowel starters als groeiende bedrijven waarmee we een samenwerking zijn aangegaan.

Voor ons bij Mr. Franklin is niet alleen correcte juridische uitkomst, maar ook tevredenheid en een persoonlijke band met jou als onderneming een topprioriteit. We hechten daarom ook veel belang aan eerlijke communicatie, vlotte bereikbaarheid en transparantie over de kosten van onze dienstverlening.

Heeft jouw start-up een juridisch expert nodig?

 

In de digitale wereld van vandaag wordt er bijna dagelijks nieuwe technologie ontwikkeld. Naast alle praktische uitdagingen die ermee gepaard gaan blijft het belangrijk om juridisch correct te kunnen ondernemen. Een bedrijf dat economisch sterk wil groeien, moet zich absoluut indekken tegen alle mogelijke juridische problemen.

Bij Mr. Franklin verlenen we graag bijstand, zowel aan de grotere, stabiele bedrijven als aan de ondernemingen die nog veel uitdagingen willen aangaan om zich verder te ontwikkelen.

Mr. Franklin is partner van verschillende start-ups en scale-ups, zoals IusStart van de KULeuven en Starterslabo. Sinds 2019 maakt Mr. Franklin deel uit van het expertenteam van Start&Go, waar Pieter Van Aerschot geregeld zetelt als juridisch expert in klankbordsessies en individueel advies geeft.

Diensten op maat van jouw start-up

Bij de begeleiding van start-ups focussen wij op het verbeteren en het beschermen van jouw business tegen valkuilen door proactief op te treden. Voor de beginnende bedrijven die nog veel willen groeien is het extra belangrijk om een goed overzicht te hebben van de mogelijke kosten.

Bij Mr. Franklin werken wij daarom steeds tegen forfaitaire prijzen die vooraf worden afgesproken en aangepast zijn aan start-ups. Zo heb je vanaf het begin van onze samenwerking een idee over de kosten die aan de juridische kant van technologische ontwikkelingen verbonden zijn.

Algemene voorwaarden en contracten

Goede afspraken maken goede vrienden: een transparant en duidelijk contract en algemene voorwaarden kunnen juridische problemen en gerechtelijke procedures vermijden (bv. freelancecontract, algemene voorwaarden, SaaS-overeenkomst…).

GDPR

Vanaf het moment dat persoonsgegevens verwerkt moeten worden moet voldaan worden aan de GDPR. Dit zijn de wettelijke normen voor het verzamelen, verwerken en bewaren van persoonlijke data (zoals bijvoorbeeld een e-mail adres of een telefoonnummer).

Wij bieden zowel begeleiding bij de ontwikkeling van jouw product (privacy by design) als bij het in de markt zetten van het product (opmaak privacy en cookie policy, GDPR-audit, DPIA, DPO-as-a-service).

IP

Bescherm jouw ideeën en producten zodat een concurrent er niet mee gaat lopen. Wij kunnen je bijstaan bij de registratie van een merk en het indienen van octrooien. Ook auteursrechten en merkenrecht zijn rechtsdomeinen waarin Mr. Franklin over bijzondere expertise beschikt.

Bij Mr. Franklin zijn we niet alleen gespecialiseerd in de bescherming en overdracht van het intellectuele eigendomsrechten, maar ook in de fiscale optimalisatie ervan. In dit artikel krijg je een gedetailleerde uitleg over onze kennis en ervaring in de IP-sector.

Strategische bijstand

Het is belangrijk om vanaf de start de organisatie van jouw start-up af te stemmen op jouw noden. Denk er ook aan om duidelijke afspraken te maken met andere vennoten en je sterker te wapenen tegen je partners en schuldeisers. Mr. Franklin kan je hierin bijstaan, zowel om de strategische lijnen uit te tekenen als bij de opmaak van statuten en samenwerkingsovereenkomsten.

Contacteer ons​

Als dienstverlener hechten we veel belang aan transparantie over onze kosten. We werken daarom ook met vaste, op voorhand bepaalde tarieven. Onze focus ligt op jouw onderneming, jouw voorkeuren en jouw ambities naar de toekomst toe.

Voor meer informatie omtrent onze diensten kan je ons steeds vrijblijvend contacteren.

logo.png

CONTACTEER

ONS

Voor meer informatie omtrent onze diensten kan u ons steeds vrijblijvend contacteren.

Neem hier contact met ons op.

Adres

Lieven Bauwensstraat 20, 8200 Brugge

Secretariaat (Vanessa): +32 50 45 60 62

 

Olivier Sustronck

+32 486 27 53 05

olivier@misterfranklin.be

Arne Saerens

+32 474 08 98 20

arne@misterfranklin.be

MrFranklin.jpg
bottom of page