top of page
man-writing-on-a-pad-of-paper-taking-notes-2022-03-09-05-50-01-utc.jpg

Laat je algemene voorwaarden nakijken door een juridisch expert

Algemene voorwaarden zijn als het ware het visitekaartje van de onderneming. Door ze te lezen neemt elke (potentiële) klant kennis van jouw juridische positie en de visie op de samenwerking. Het is daarom belangrijk dat deze standaardbepalingen tot in de puntjes correct zijn. Laat je algemene voorwaarden nakijken door een juridisch expert en verkrijg zekerheid over de juridische omkadering van jouw diensten. 

logo.png

Wat zijn algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn de standaardclausules die een algemeen juridisch kader schetsen voor de samenwerking. Je komt ze vaak tegen op facturen of offertes. In de volksmond worden ze ook wel eens de ‘kleine lettertjes’ genoemd.

Zijn algemene voorwaarden verplicht?

Algemene voorwaarden opstellen is niet wettelijk verplicht. Echter is het sterk aan te raden.

Contracteer je met consumenten, dan geldt er wel een precontractuele informatieverplichting. Dit wil zeggen dat je aan de klant-consument voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst de mogelijkheid moet bieden om kennis te nemen van bepaalde informatie. De eenvoudigste manier om aan deze wettelijke verplichting te voldoen is via de algemene voorwaarden.

Waarom zijn correcte algemene voorwaarden belangrijk?

 

Het belang van juridisch correcte algemene voorwaarden wordt vaak sterk onderschat. We geven een kort overzicht waarom algemene voorwaarden controleren een goede investering is:

Transparantie en rechtszekerheid

 

Waarom heb je als ondernemer correcte algemene voorwaarden nodig? Goede afspraken maken goede vrienden: eerst en vooral zorgen goede algemene voorwaarden voor duidelijke communicatie naar de (potentiële) klanten toe.

Versterking juridische positie

Op de juiste wijze opgestelde algemene voorwaarden beschermen jou als onderneming tegen mogelijke juridische betwistingen over de modaliteiten van de overeenkomst. Het opmaken van de algemene voorwaarden versterkt dus de juridische positie van jouw bedrijf.

Makkelijk contracten opstellen

 

Eenmaal je over juridisch correcte algemene voorwaarden beschikt die aangepast zijn aan de noden van je bedrijf, kan je onbeperkt contracten opmaken door gebruik te maken van dezelfde algemene voorwaarden. Dit bespaart jou de juridische kosten van telkens een nieuw contract te moeten opmaken.

Anker 1

B2B of B2C?

 

Houd wel rekening mee met het onderscheid tussen B2C en B2B contracten. Voor deze twee categorieën gelden namelijk verschillende wettelijke bepalingen. Meer informatie over het verschil tussen algemene voorwaarden voor consumenten en voor ondernemingen onderling vind je in deze post van Mr. Franklin.

Zelf algemene voorwaarden opmaken

Sommige zelfstandige ondernemers hebben de neiging om op eigen houtje de algemene voorwaarden op te stellen, zonder specialistische hulp. Echter kan dit nog een tijdrovende klus worden voor wie niet goed bekend is met de betreffende verbintenisrechtelijke regels en geen jarenlange ervaring in de juridische wereld heeft. 

logo.png

Wie is Mr. Franklin?

 

Mr. Franklin is een advocatenkantoor gespecialiseerd in de juridische omkadering van intellectueel eigendom, informatiebeveiliging en cybersecurity. Daarnaast heeft Mr. Franklin ruime ervaring in het opstellen van algemene voorwaarden. Meestal laten ondernemingen ons periodiek de algemene voorwaarden controleren. We verstrekken bijkomend opleidingen en workshops rond het opstellen van algemene voorwaarden door een deskundig expert met aanzienlijke ervaring in dit vak.

Onze aanpak is steeds in overleg en pragmatisch, met aandacht voor de voorkeuren en noden van jouw onderneming. Reeds 250+ ondernemingen gingen je voor: op deze pagina van onze website lees je over hun ervaringen met betrekking tot onze dienstverlening.

Als Mr. Franklin vinden we transparantie over de kosten erg belangrijk. Daarom werken we waar mogelijk met vaste prijzen of abonnementsformules zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Waarom algemene voorwaarden laten controleren?

 

Indien je ervoor kiest om met algemene voorwaarden te werken, dan moeten deze wel een aantal door de wet bepaalde vermeldingen bevatten.

Als de algemene voorwaarden niet juridisch correct zijn (bijvoorbeeld omdat ze in strijd zijn met een bepaalde verplichting of omdat ze niet alle nodige gegevens vermelden), dan zijn deze voorwaarden ongeldig. Dit heeft tot gevolg dat ze de contractpartijen niet binden. Bijgevolg moet je in dit geval terugvallen op de algemene wettelijke regeling of de gebruikelijke handelspraktijken in jouw sector. In sommige gevallen kan dit nadelig zijn voor jouw onderneming. Daarom is het van essentieel belang om de algemene voorwaarden te laten controleren door een gespecialiseerde advocaat of jurist.

Nieuwe wetgeving

Beschik je al over algemene voorwaarden, dan blijft het belangrijk om ze up-to-date te houden. Het recht evolueert voortdurend. Denk bijvoorbeeld aan de recente wijzigingen in de wetgeving met betrekking tot overeenkomsten tussen de ondernemingen onderling. De nieuwe B2B wet van 2019 heeft onder andere de zogenaamde ‘grijze lijst’ van bedingen ingevoerd die ongeldig kunnen worden verklaard.

Een goed voorbeeld is een schadevergoedingsbeding dat vaak in de algemene voorwaarden wordt opgenomen. In bepaalde gevallen kan zo’n clausule ongeldig worden verklaard waardoor je bij wanbetaling helemaal geen schadevergoeding zal ontvangen. Je algemene voorwaarden regelmatig door gespecialiseerde juristen laten controleren is dus een verstandige investering.

Vergeet daarbij ook niet dat een privacyverklaring in de meeste gevallen  opgemaakt moet worden. Bij het opstellen van een degelijke privacyverklaring kan je best een gespecialiseerde jurist contacteren.

Algemene voorwaarden aanscherpen

Algemene voorwaarden kan je dus best, net zoals alle juridische documenten, laten controleren. Er zitten namelijk vaak onvolmaaktheden in die op het eerste zicht misschien niet belangrijk lijken. Echter kunnen deze imperfecties communicatie tussen de partijen verstoren of de juridische positie van jouw bedrijf in het gedrang brengen.

 

Zijn je algemene voorwaarden duidelijk genoeg voor alle contractpartijen? Werd er rekening gehouden met de hoedanigheid van je klant als consument of als onderneming? Deze en alle andere juridische vragen met betrekking tot de geldigheid van jouw algemene voorwaarden laat je best beantwoorden door ervaren juristen. Een deskundig jurist kan je ook helpen om de nieuwe voorwaarden op te stellen indien nodig.

Helderheid bijbrengen

 

Juridische taal biedt niet altijd de nodige duidelijkheid aan de lezers zonder juridische achtergrond. Het is daarom belangrijk om niet blindelings wettelijke bepalingen over te nemen, maar zelf goed te begrijpen wat er in je algemene voorwaarden staat. Zo kan je ook zeker zijn dat het voor de klanten duidelijk is wat ze van jouw dienstverlening kunnen verwachten.

Goede leesbaarheid en helderheid zijn dus van essentieel belang. Algemene voorwaarden moeten zodanig opgesteld worden dat ze afgestemd zijn op jouw bedrijf maar alsnog juridisch correct zijn.

Anker 2

Laat een expert jouw algemene voorwaarden nakijken

 

Wil je als ondernemer overbodige gerechtelijke procedures voorkomen, dan zijn correcte algemene voorwaarden geen overbodige luxe maar een must. Daarbij maken goede afspraken ook goede vrienden zodat je je geen zorgen hoeft te maken over onenigheden met belangrijke zakenpartners. Neem gerust contact op met Mr. Franklin: onze experts kijken graag jouw algemene voorwaarden na zodat jouw onderneming van a tot z juridisch in orde blijft.

Anker 3
Anker 4

CONTACTEER ONS!

shutterstock_1538166857.jpg

OOK ZIJ DEDEN EEN BEROEP OP MR. FRANKLIN

logo.png

Mr. Franklin levert ons een prima ondersteuning op vlak van juridische IT bijstand, GDPR, eigendomsrecht en financiële geschillen. Gedrevenheid, snelheid, passie voor het vak, correctheid zijn slechts enkele kernwoorden die Mr. Franklin & hun team typeren. 

Xavier Goegebeur / Link Optimizer

Untitled_edited.png

Mr. Franklin geeft altijd kwalitatief werk voor een duidelijke prijs.

Alain Carels / Carbofisc

Untitled_edited.png
bottom of page