top of page

Belastingen op auteursrechten

Belastingen op auteursrechten

Belastingen op auteursrechten


Als kunstenaar of creatieveling hou je je het liefst bezig met je creatieve tijdsbesteding en niet met het financiële aspect van kunst. Maar op de dag van vandaag moeten ook kunstenaars hun brood zien te verdienen, wat soms moeilijker wordt door de hoge belastingen op auteursrechten. Mr. Franklin legt uit onder welke voorwaarden je als auteur de belastingdruk kan verlagen door fiscale optimalisatie.


Wat zijn auteursrechten?


Auteursrechten zijn intellectuele eigendomsrechten die “werken van letterkunde of kunst” beschermen. Dit mag heel ruim gelezen worden: in feite geldt de auteursrechtelijke bescherming voor ieder werk dat vervat is in een concrete en originele vorm.


Het auteursrecht in ruime zin omvat (1) het auteursrecht in de strikte zin van het woord, (2) het recht betreffende de bescherming van databanken en (3) het recht betreffende de bescherming van computerprogramma’s. Ook zitten de zogenaamde ‘naburige rechten’ in het auteursrecht vervat.


Auteursrechten in de strikte zin


Auteursrechten in de strikte zin beschermen jou als auteur tegen namaak: de exploitatie van een auteursrechtelijk beschermd werk zonder toestemming van de auteur is niet toegelaten. Als auteur kan jij het dus verhinderen dat iemand jouw werk zomaar gebruikt of openbaar maakt: daarvoor (en ook voor vele andere handelingen) moet iedereen jouw toestemming vragen.


Naburige rechten


Door de naburige rechten verkrijgen de werken die niet auteursrechtelijk beschermd kunnen worden toch een gelijkaardige vorm van bescherming. Vaak behoren deze rechten aan uitvoerende kunstenaars, zoals bijvoorbeeld een acteur of een zanger.


Roerende inkomsten uit auteursrechten


Wanneer je jouw auteursrechten overdraagt of een licentie op jouw auteursrechtelijk beschermde werken verleent, kan je inkomsten verkrijgen. Deze inkomsten worden door de overheid als roerend inkomen beschouwd, ook wanneer ze in het kader van een beroepsactiviteit verkregen worden.


Fiscale gunstmaatregel voor inkomsten uit auteursrechten


Het netto inkomen dat je uit jouw auteursrechtelijk beschermde werken genereert, kan geoptimaliseerd worden indien je jezelf gedeeltelijk in auteursrechten laat uitbetalen in ruil voor de overdracht of licentie van jouw creatieve werken.


Zulke auteursrechtelijke regeling brengt een niet te onderschatten fiscaal voordeel voor je totale financiële enveloppe met zich mee.


Zo wordt er op de inkomsten uit overgedragen of in licentie gegeven auteursrechten tot aan een bepaald plafondbedrag 15% aan roerende voorheffing ingehouden. Bovendien is er ook een aftrek van forfaitaire beroepskosten die tot 50% gaat (wat natuurlijk handig is indien de forfaitaire kosten hoger liggen dan de werkelijke kosten). Hierdoor kan het finale belastingtarief dalen tot 7,5%.


Voorwaarden om van lagere belastingen op auteursrechten te genieten


Van dit fiscaal gunstregime kan je enkel genieten indien er aan een aantal voorwaarden voldaan is. Allereerst moet er sprake zijn van een schriftelijke overeenkomst waarin licentie of overdracht van auteursrechten wordt vastgesteld. In deze overeenkomst moet dan ook realistische vergoeding voor de auteursrechten zijn bepaald.


Bovendien moet je deze voorwaarden kunnen toelichten en zelfs motiveren in het geval van fiscale controle. ​Advocaten met ruime ervaring in auteursrecht, zoals bijvoorbeeld Mr. Franklin, kunnen je adviseren in het fiscaal aspect van jouw creatieve inspanningen, zodat de werkelijke belastingdruk op jou als auteur vermindert.


Voor meer informatie over dit onderwerp kan je zeker eens onze blogpost over de fiscale optimalisatie van het auteursrecht lezen.


Hoe gaan wij te werk?


Mr. Franklin is een advocatenkantoor gespecialiseerd in intellectuele eigendomsrechten. Ons team heeft ruime ervaring kunnen opdoen in allerlei procedures in het kader van auteursrechten.


Opdat de werkelijke belastingdruk op jouw inkomen uit auteursrechten daalt en je netto inkomsten dus zo hoog mogelijk komen te staan, gaan we als volgt te werk:


1. In kaart brengen en optimalisatie contractuele structuur

2. Analyse en advies auteursrechtelijke voorwaarden en auteursvergoeding + onderzoek fiscale praktijk in jouw sector

3. Berekening van een evenwichtige auteursvergoeding en schriftelijke onderbouwing hiervan.

Eventueel: indienen van jouw dossier bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen

4. Redactie overeenkomst tot overdracht of licentie van auteursrechten


Mr. Franklin, jouw IP-specialist


Stel je een inbreuk op je auteursrechten vast? Of word je zelf aangesproken wegens een beweerde auteursrechtelijke inbreuk? Mr. Franklin verleent juridische bijstand bij deze en alle andere soorten procedures rond auteursrecht, zoals bijvoorbeeld een stakingsvordering of beslag inzake namaak. Bovendien hebben onze advocaten een bijzondere expertise in het onderhandelen en opstellen van auteurscontracten in de meest diverse sectoren. Waar mogelijk tracht Mr. Franklin steeds een minnelijke oplossing te bewerkstelligen.


Ons team hanteert steeds een persoonlijke en duidelijke aanpak tegen vaste prijzen. Bij het behandelen van juridische aspecten wordt er steeds rekening gehouden met jouw visie als ondernemer. Reeds 250+ ondernemingen gingen je voor: op deze pagina van onze website lees je over hun ervaringen met betrekking tot onze dienstverlening.


Contacteer ons


Voor meer informatie omtrent onze diensten en de eraan verbonden tarieven, contacteer je ons gerust.


​Pieter Van Aerschot

+32 476 24 03 48

pieter@misterfranklin.be


bottom of page