top of page
DPO expert

DPO
inhuren

Wanneer moet onderneming een DPO inhuren?

 

Met de opkomst van privacy-wetgeving zijn er ook heel wat bijkomende verplichtingen ontstaan voor de ondernemers. Onder meer moeten bepaalde organisaties verplicht een DPO inhuren. Mr. Franklin licht toe wanneer dit het geval is volgens de privacywetgeving.

Wil je meer lezen over ondernemingen en het aanstellen van een DPO? Neem dan eens een kijkje op deze pagina.

Wanneer heb je een Data Protection Officer nodig? 

 

Een Data Protection Officer (ook wel functionaris gegevensbescherming genoemd) is een onafhankelijk persoon die toeziet op de naleving van de AVG-normeisen binnen een organisatie. In bepaalde gevallen werd het aanstellen van een DPO verplicht gemaakt door de wet.

Verplichting onder Algemene Verordening Gegevensbescherming

 

De verplichting om een DPO aan te stellen geldt voor de volgende organisaties: 

 

- SaaS-platformen of bedrijven die hosting aanbieden;

- Overheidsinstanties;

- Dienstverleners van een overheidsinstantie die persoonsgegevens verwerken voor deze overheid;

- Bedrijven uit de zorgsector die op grote schaal klantgegevens verwerken (huisartsenpraktijk, apotheek, ziekenhuis,...);

- Notarissen, gerechtsdeurwaarders;

- Advocatenkantoren die aan grootschalige verwerking van bijzondere persoonsgegevens doen (naar Nederlands recht gebeurt de verwerking van persoonsgegevens op een grote schaal wanneer het om meer dan 10.000 betrokkenen gaat. In België plakt men er geen precies getal op maar wordt deze hoeveelheid eerder als indicatie gebruikt);

- Ondernemingen die aan profilering of observatie doen op grote schaal. 

Vrijwillig een DPO inhuren

 

Organisaties die niet onder bovenstaande verplichtingen vallen maar wel veel of gevoelige persoonlijke gegevens verwerken (zoals bijvoorbeeld strafrechtelijke veroordelingen) zouden best ook een DPO aanstellen

 

Daarbij heeft het vrijwillig aanstellen van een DPO ook bijzondere voordelen. Onder meer wordt er hier mogelijks rekening mee gehouden indien de toezichthoudende autoriteit persoonsgegevens beslist om al dan niet een geldboete op te leggen. In sommige gevallen wordt de aanwezigheid van een DPO namelijk als een verzachtende factor gezien.

Interne of externe DPO inhuren? 

 

Als bedrijfsleider heb je de keuze tussen het in dienst nemen van een externe functionaris gegevensbescherming of het opleiden van een werknemer of een associate tot een Data Protection Officer. Je kan er dus voor opteren om als het ware een interne DPO van één van jouw werknemers te maken. Echter brengt dit bepaalde nadelen met zich mee. Zo kunnen de al bestaande interne verhouding de onafhankelijke positie van een DPO-werknemer in gedrang brengen. De meeste ondernemingen kiezen dan ook voor een externe DPO waarmee ze eenvoudiger de samenwerkingsovereenkomst kunnen opzeggen als dat nodig is.

In dit blogartikel lees je over een situatie waarbij de GBA van oordeel was dat een interne DPO belangenconflicten met zich meebracht. De onderneming in kwestie kreeg een boete opgelegd van 50.000 euro.

Mr. Franklin

 

Mr. Franklin is een advocatenkantoor met een bijzondere expertise in gegevensbescherming en privacy. Onder meer zitten er in onze team drie gecertificeerde DPO's met ruime ervaring bij overheidsinstanties en bedrijven in diverse sectoren. Onze aanpak is steeds in overleg en pragmatisch, waarbij de transparantie over jouw dossier en de eraan verbonden kosten een topprioriteit is. We werken daarom met all-in formules: prijs voor een kwartaalabonnement DPO as-a-service start vanaf 300,00 € + BTW.

 

Wat houdt onze DPO as-a-service formule in? Aan de hand van een privacy-audit wordt het privacybeleid en de verwerking van persoonsgegevens in jouw onderneming in kaart gebracht, samen met de al genomen maatregelen op dat gebied. Hierna worden de nodige documenten opgemaakt. Bovendien biedt Mr. Franklin ook all-in-one formules aan om jouw onderneming GDPR-proof te maken. Prijzen voor onze all-in-one pakketten starten vanaf 2.500,00 € + BTW.

Contacteer ons

 

Benieuwd naar onze DPO as-a-service formule? Of zou je meer willen weten over andere diensten en eraan verbonden tarieven? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

 

 Olivier Sustronck

+32 486 27 53 05

olivier@misterfranklin.be

CONTACTEER ONS!

shutterstock_1538166857.jpg
bottom of page