top of page

Fiscale optimalisatie met auteursrecht

Fiscale optimalisatie met auteursrecht

Fiscale optimalisatie met auteursrecht: begeleiding van A tot Z met Mr. Franklin


Wil je jouw inkomsten uit auteursrechten fiscaal optimaliseren, maar weet je niet goed waar te beginnen? De experts van Mr. Franklin staan je graag met raad en daad bij! Ons team begeleidt je van A tot Z om de belastingdruk op inkomsten uit jouw creatief werk zo laag mogelijk te houden.


Wat zijn auteursrechten?


Auteursrechten beschermen jou als auteur tegen namaak: de exploitatie van een auteursrechtelijk beschermd werk zonder toestemming van jou als auteur is niet toegelaten. Je kan het dus verhinderen dat iemand jouw auteursrechtelijk beschermd werk zomaar gebruikt of openbaar maakt: daarvoor (en ook voor andere handelingen, zoals bijvoorbeeld reproductie) moet iedereen jouw toestemming vragen.


Inkomsten uit auteursrechtelijk beschermde werken


Uit auteursrechten kan je ook inkomsten verkrijgen: dit gebeurt wanneer je jouw auteursrechten overdraagt of wanneer je licenties op jouw auteursrechtelijk beschermde werken verleent.


Tot op heden worden de inkomsten uit bovengenoemde handelingen gezien als roerend inkomen, ook wanneer ze in het kader van een beroepsactiviteit gesteld worden.


Roerende voorheffing: fiscale gunstregime voor auteursrechten


Wie uit zijn creatieve bezigheid inkomsten verkrijgt, kan zijn of haar verloning optimaliseren door zichzelf gedeeltelijk in auteursrechten te laten uitbetalen, in ruil voor de overdracht of licentie van diens creatieve werken. In dit geval zullen deze roerende inkomsten belast worden tegen een lager belastingtarief en kan hij of zij bovendien rekenen op de forfaitaire kostenaftrek.


Het fiscaal voordeel voor jouw netto inkomen van zo'n regeling is niet te onderschatten:

  • Inkomsten uit overgedragen of in licentie gegeven auteursrechten worden tot aan een bepaald plafondbedrag belast tegen een roerende voorheffing van 15%.

  • Forfaitaire beroepskosten kunnen tot 50% afgetrokken worden, waardoor het finale belastingtarief kan dalen tot 7,5%.


Voorwaarden om van fiscale gunstmaatregel te genieten


De fiscale administratie aanvaardt het gebruik van deze regeling enkel indien bepaalde voorwaarden cumulatief vervuld zijn.

Let op: het gebruik van deze fiscale regeling moet goed gemotiveerd worden in geval van een fiscale controle.


Licentie of overdracht van auteursrechten


Allereerst moet er sprake zijn van een licentie of overdracht van een auteursrechtelijk beschermd werk. Is dit niet het geval, dan zal de toepassing van dit fiscale regime niet worden aanvaard.


Mr. Franklin biedt ook bijstand in het opstellen van licentieovereenkomsten op maat.


Schriftelijke overeenkomst & realistische vergoeding


Verder moet er sprake zijn van een schriftelijk contract waarin licentie of overdracht wordt afgesloten. In deze overeenkomst moet bovendien een realistische vergoeding voor auteursrechten zijn vastgesteld.


Wie kan genieten van de fiscale optimalisatie?


Typische creatieve beroepen die dit fiscaal regime regelmatig toepassen, zijn:

  • Softwareontwikkelaars en -consultants

  • Fotografen

  • Gameontwikkelaars

  • Architecten

  • Marketeers

  • Grafisch ontwerpers

  • Lesgevers

  • Journalisten


Onze aanpak


Mr. Franklin is een innovatief advocatenkantoor, gespecialiseerd in intellectuele eigendom. Ons team heeft ruime ervaring met allerlei soorten procedures in de creatieve sector zoals stakingsvorderingen, schadevergoedingsvorderingen, beslagen inzake namaak, enzovoort. Verder hebben we ook al een tal van fiscale optimalisatieprocedures met betrekking tot inkomsten uit auteursrechten mogen voeren. We staan je dus graag met raad en daad bij indien je jouw netto creatieve omzet wil verhogen, maar ook in alle andere procedures met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten.


Opdat de werkelijke belastingdruk op jouw inkomen uit auteursrechten daalt en je netto inkomsten dus zo hoog mogelijk komen te staan, gaan we als volgt te werk:


1. In kaart brengen en optimalisatie contractuele structuur

2. Analyse en advies auteursrechtelijke voorwaarden en auteursvergoeding + onderzoek fiscale praktijk in jouw sector

3. Berekening van een evenwichtige auteursvergoeding en schriftelijke onderbouwing hiervan.

4. Redactie overeenkomst tot overdracht of licentie van auteursrechten

5. Eventueel: indienen van jouw dossier bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen


Contacteer ons


Stel je een inbreuk op je auteursrechten vast of word je zelf aangesproken wegens een beweerde auteursrechtelijke inbreuk? Of zou je graag fiscaal advies verkrijgen met betrekking tot inkomsten uit auteursrechten? Mr. Franklin verleent juridische bijstand bij deze en alle andere soorten procedures rond auteursrechtelijk beschermde werken (stakingsvordering beslag inzake namaak, etc.).


Pieter Van Aerschot

+32 476 24 03 48

pieter@misterfranklin.be


bottom of page