top of page

Externe DPO inhuren

Externe DPO inhuren

(Externe) DPO inhuren? Kies voor de experts van Mr. Franklin


In een digitale wereld waar iemands privacy al snel geschonden wordt, moet gegevensbescherming binnen elk bedrijf vlekkeloos verlopen. Veel ondernemingen stellen daarom een Data Protection Officer aan. Mr. Franklin legt uit waarom een externe DPO inhuren voordeliger is dan je eigen werknemers een extra taak opleggen.


DPO: functionaris gegevensbescherming


Een Data Protection Officer (DPO), of een functionaris gegevensbescherming, is een onafhankelijk persoon die toeziet op de naleving van de GDPR-regelgeving (General Data Protection Regulation of Algemene Verordening Gegevensbescherming) binnen een onderneming.DPO as a service


DPO as a service helpt bedrijven bij de implementatie van de GDPR-vereisten. Een externe DPO neemt een onafhankelijke positie in. Het is als het ware een contactpersoon van de organisatie ten aanzien van de autoriteit persoonsgegevens en de betrokkenen.


Mr. Franklin telt drie gecertificeerde DPO's. Alle drie hebben ze ruime ervaring bij allerlei soorten bedrijven en overheden. Mr. Franklin werd aangesteld als DPO bij o.a.:

  • ondernemingen in de zorgsector;

  • IT ondernemingen;

  • online SaaS-platformen;

  • online-advertentiebedrijven;

  • ondernemingen in de juridische sector zoals advocatenkantoren, gerechtsdeurwaarderskantoren en notarissen en (toeleveranciers van) overheden.Is het aanstellen van een DPO verplicht?


Het aanstellen van een DPO is in sommige gevallen verplicht. De verplichting geldt onder andere voor volgende organisaties:

- SaaS-platformen of bedrijven die hosting aanbieden;

- Overheidsinstanties;

- Dienstverleners van een overheidsinstantie die persoonsgegevens verwerken voor deze overheid;

- Bedrijven uit de zorgsector die op grote schaal klantgegevens verwerken (huisartsenpraktijk, apotheek, ziekenhuis,...);

- Notarissen, gerechtsdeurwaarders;

- Advocatenkantoren die aan grootschalige verwerking van bijzondere persoonsgegevens doen (naar Nederlands recht gebeurt de verwerking van persoonsgegevens op een grote schaal wanneer het om meer dan 10.000 betrokkenen gaat. In België plakt men er geen precies getal op maar wordt deze hoeveelheid eerder als indicatie gebruikt);

- Ondernemingen die aan profiling of observatie doen op grote schaal.


Ondernemingen die niet onder bovenstaande verplichtingen vallen maar die veel of gevoelige persoonsgegevens verwerken zouden best ook een Data Protection Officer moeten inhuren.


Bovendien heeft vrijwillig aanstellen van een DPO ook een tal van voordelen. Zo wordt dit bijvoorbeeld mogelijks als een verzachtende factor gezien wanneer de toezichthoudende autoriteit beslist om al dan niet een geldboete op te leggen.Data Protection Officer nodig?


Heeft jouw onderneming een DPO nodig? Aarzel dan niet om Mr. Franklin vrijblijvend te contacteren. Ons advocatenkantoor telt drie gecertificeerde DPO's met ruime ervaring bij tal van ondernemingen en overheden.


Prijs voor een kwartaalabonnement DPO as-a-service start vanaf 300,00 € + BTW.Externe DPO inhuren: wat zijn de voordelen?


De AVG voorziet uitdrukkelijk in de mogelijkheid om een externe DPO aan te stellen.Meer vertrouwen


Deze optie heeft als absoluut voordeel dat de personen wiens gegevens door de onderneming verwerkt worden (klanten, leveranciers etc) meer vertrouwen hebben in het toezicht door de onafhankelijke instanties. Een persoon die werkzaam is binnen de onderneming zelf wordt door de buitenstaanders altijd gezien als een onderdeel van de onderneming in kwestie. Men verwacht dan ook van een interne DPO dat deze vooral de belangen van de onderneming en niet van de betrokkenen zal nastreven. Met een externe DPO vermijd je dit probleem.Opzeggingsmogelijkheden


De meeste ondernemingen stellen dan ook liever een externe DPO aan. Iemand uit het bestaand personeel van de organisatie tot de functionaris gegevensbescherming benoemen kan immers nadeliger zijn voor de organisatie in kwestie. Een interne DPO kan namelijk niet ontslagen worden omwille van de uitvoering van zijn taken als DPO.


Het aanstellen van een werknemer als DPO heeft dus tot gevolg dat deze werknemer een zekere ontslagbescherming geniet. Omdat dit voor spanningen binnen de organisatie kan zorgen, kiezen de meeste ondernemers voor een externe DPO waarmee ze eenvoudig de samenwerkingsovereenkomst kunnen opzeggen als dat nodig is.De nodige onafhankelijkheid


Een DPO moet ook voldoende onafhankelijk zijn ten opzichte van de betrokken organisatie. Dit wordt lastiger wanneer er sprake is van al bestaande machtsverhouding tussen de werkgever en de als DPO aangestelde werknemer.Geen opleidingskosten of afwezigheid


Bovendien moet de onderneming niet instaan voor de kosten van de DPO-opleiding indien ze voor een externe Data Protection Officer kiest. Daarbij duurt zo’n opleiding meestal een aantal dagen. De afwezigheid van de tot DPO aangestelde werknemer kan bijgevolg ook een verstorend effect hebben voor de interne orde van de onderneming. Een externe functionaris gegevensbescherming in dienst nemen brengt dus minder kosten en kopzorgen met zich mee.Mr. Franklin: onze aanpak


Mr. Franklin is een advocatenkantoor met een bijzondere expertise in IP, ISO 27001 en GDPR. We hechten veel belang aan continue verbetering van onze expertise en volgen daarom alle juridische ontwikkelingen rond informatiebeveiliging op de voet.


Onze experts werden onder meer aangesteld als Data Protection Officer bij organisaties in de zorgsector, hostingbedrijven, online-advertentiebedrijven, ondernemingen in de juridische sector zoals advocatenkantoren, gerechtsdeurwaarderskantoren en notarissen en (toeleveranciers van) overheden.

Als Mr. Franklin staan we voor een duidelijke en pragmatische aanpak. Maatregelen worden steeds in overleg en op maat van jouw bedrijf genomen. Bovendien vinden we de transparantie over de kosten van onze dienstverlening heel belangrijk. We werken daarom zoveel mogelijk met vaste, op voorhand bepaalde tarieven zodat je niet voor verrassingen komt te staan.Contacteer ons


Voor meer informatie omtrent onze dienstverlening kan je ons steeds vrijblijvend contacteren.


Olivier Sustronck

+32 486 27 53 05

olivier@misterfranklin.be


bottom of page