top of page

Privacybeleid maken - Mr. Franklin stelt graag een privacyverklaring op voor jouw bedrijf

Privacybeleid maken - Mr. Franklin stelt graag een privacyverklaring op voor jouw bedrijf

Of een privacybeleid vandaag verplicht is voor ondernemingen? Het antwoord op deze vraag is niet eenvoudig. We kunnen je alvast vertellen dat een correct, AVG-compliant privacybeleid je heel wat kopzorgen kan besparen. Lees zeker verder voor meer informatie. 


Is een privacybeleid opstellen wettelijk verplicht?

Het privacybeleid is een informatief document dat ter beschikking gesteld moet worden aan alle externe, natuurlijke personen wiens persoonlijke data door jouw bedrijf verwerkt worden. 


Theoretisch gezien is een privacyverklaring opmaken niet verplicht. In de praktijk is het echter zeer moeilijk om zonder privacystatement aan alle vereisten van de privacywetgeving te voldoen. 


Informatieverplichting van de onderneming

Organisaties die onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming vallen, hebben een informatieplicht. Dit is een van de belangrijkste principes van de privacywetgeving.  Deze informatieplicht houdt in dat je als ondernemer natuurlijke personen, wiens persoonsgegevens je verwerkt, uitgebreid over de verwerking van hun gegevens moet informeren


Zo hebben de betrokken personen het recht om te weten waarom hun gegevens verwerkt worden, welke passende technische maatregelen de onderneming neemt om de integriteit van de verzamelde gegevens te waarborgen, enzovoort. 


Maak je de informatie rond de verwerking van persoonsgegevens door jouw bedrijf niet kenbaar, dan ben je eigenlijk niet compliant met de privacyregels. Dit kan grote gevolgen hebben, meer hierover lees je later in dit artikel. 


Voldoen aan de informatieverplichting? Via bekendmaking van het privacybeleid!

Iedere onderneming die persoonlijke gegevens verzamelt, moet dus bepaalde info aan de betrokken natuurlijke personen meedelen. De eenvoudigste manier om aan deze wettelijke verplichting te voldoen is door het privacybeleid van jouw onderneming aan de gebruikers of klanten kenbaar te maken. 


Dit kan zowel fysiek - je kan privacybeleid ook op papier ter beschikking stellen aan de betrokkenen - als online, waarbij iedereen die jouw website bezoekt de privacyverklaring kan raadplegen. Een privacyverklaring op je website is uiteraard de makkelijkste methode.


Heb je hulp nodig bij het opstellen van je privacybeleid? Ben je niet zeker dat het jouwe GDPR-conform is? Neem contact op met Mr. Franklin en wij bieden raad!


Privacybeleid wél verplicht voor elke webshop

Voor webshops is het opstellen van een privacyverklaring verplicht door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Webshops kunnen namelijk niet functioneren zonder persoonsgegevens te verwerken: zo moeten er onder meer adresgegevens van de klant bijgehouden worden om de bestelling te kunnen verzenden. Iedere webshop valt daardoor onder de toepassing van de AVG-wetgeving en moet dus aan (potentiële) klanten bepaalde informatie verstrekken.


Heb jij een webshop en kan je ondersteuning gebruiken voor je privacybeleid? Mr. Franklin helpt je met plezier! Neem contact met ons op.


Transparantieverplichting: ook duidelijkheid telt

De Algemene Verordening Gegevensbescherming regelt niet alleen welke informatie je aan de betrokken natuurlijke personen moet meedelen, maar ook hoe je het moet doen. De transparantieverplichting houdt in dat de communicatie naar de betrokkenen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens transparant en begrijpelijk moet zijn. Dit wil onder meer zeggen dat alle mededelingen in verband met gegevensverwerking in duidelijke en eenvoudige taal moeten worden opgesteld.


Impact van Algemene Verordening Gegevensbescherming op het bedrijfsleven

Sinds 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation, oftewel GDPR) van kracht binnen de Europese Unie. Het gaat om een Europese wetgeving die de bescherming van de persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer van betrokken personen hoog in het vaandel draagt. Deze regelgeving is van toepassing op alle ondernemingen, organisaties en overheden waar persoonsgegevens verwerkt worden.


Met de komst van privacywetgeving zijn er dus heel wat extra juridische details waarmee een bedrijf rekening moet houden. Zeker wanneer je een website hebt, ben je ondergeschikt aan diverse verplichtingen. Mr. Franklin geeft je in dit artikel enkele tips in verband met het privacybeleid van de onderneming.


Persoonlijke gegevens verwerken: wat houdt dat in?

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een natuurlijke, levende persoon geïdentificeerd kan worden. Denk bijvoorbeeld aan een telefoonnummer, naam, geboortedatum, IP-adres of een combinatie van dergelijke identificerende factoren. De verwerking van die persoonsgegevens wordt door de Algemene Verordening Gegevensbescherming gereguleerd.


De term ‘verwerken’ slaat op allerlei diverse handelingen met betrekking tot persoonlijke data, zoals onder meer louter verzamelen, structureren en wijzigen van gegevens. Omdat het concept ‘verwerking’ zeer ruim door de wetgever wordt ingevuld, valt iedere onderneming die gegevens bewaart (bijvoorbeeld door middel van een klantenbestand of lijst van contactgegevens van de leveranciers) onder de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Verwerkt jouw bedrijf persoonlijke gegevens? Zorg dan dat je conform bent aan de AVG! Neem contact op met Mr. Franklin voor meer informatie of aangepaste hulp. 


Toezicht door Autoriteit Persoonsgegevens

Iedere lidstaat van de Europese Unie beschikt over een eigen Autoriteit Persoonsgegevens. Deze overheidsinstelling houdt toezicht op AVG-compliance van ondernemingen en kan hoge boetes opleggen indien een wettelijke verplichting uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming geschonden werd. Voor België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit, oftewel de GBA


Hoe kan de GBA een privacyschending sanctioneren? 

De inspectiedienst van de GBA kan een onderzoek starten naar aanleiding van een klacht of op eigen initiatief. Indien de inspectiedienst na het onderzoek van oordeel is dat een wettelijke vereiste uit de AVG-wetgeving geschonden is, zal de zaak doorverwezen worden naar de Geschillenkamer. De Geschillenkamer kan dan overgaan tot het opleggen van administratieve boetes. 


Zoals je ongetwijfeld zelf al hebt gemerkt, is de wetgeving rond privacy en gegevensverwerking zeer gedetailleerd. De juridische en technische details zorgen ervoor dat het opstellen van het privacybeleid een lastige en vooral een tijdrovende zaak is. Maar geen nood, Mr. Franklin kan je hierbij helpen. Neem vandaag nog contact met ons op en vermijd onnodige boetes in de toekomst! 


Vermijd boetes opgelegd door de Gegevensbeschermingsautoriteit

Tevens blijft het enorm belangrijk om een goede privacy policy voor jouw webshop te hanteren. Indien jouw online platform niet volgens de vereisten van de privacywetgeving functioneert, riskeer je een boete die kan oplopen tot 4% van de wereldwijde omzet van jouw onderneming.


Zekerheid voor de klanten en leveranciers 

Daarnaast vinden je klanten en leveranciers het ongetwijfeld ook belangrijk dat hun privacy op een redelijk niveau beschermd wordt. Via een correct en to the point privacybeleid kan je hun de verwachte zekerheid bieden met betrekking tot bescherming van hun persoonlijke gegevens. 


Een privacybeleid maken: hoe begin ik eraan?

Wil je het privacybeleid van je onderneming zelf opstellen, dan moet je je goed voorbereiden en verdiepen in alle verplichtingen die hierbij komen kijken. Een privacybeleid maak je niet op een paar uurtjes, en al zeker niet als je niet over de nodige juridische kennis beschikt. 


Kan je wat hulp gebruiken bij deze activiteit? Mr. Franklin heeft alvast een handig hulpmiddeltje: met onze tips & tricks voor het opstellen van een privacybeleid heb je toch al een leidraad die je kan volgen. 


Laat je het opstellen van jouw privacybeleid liever over aan experts? Doe een beroep op Mr. Franklin: onze legal consultants stellen met veel plezier een privacybeleid op, op maat van jouw bedrijf! 


Mr. Franklin, jouw privacy-expert

Mr. Franklin is een advocatenkantoor met een bijzondere expertise in het aanbieden van allerhande GDPR-diensten. Ons team telt drie gecertificeerde DPO’s die over ruime ervaring bij ondernemingen in diverse sectoren beschikken. 


Wij staan in voor een innovatieve en telkens kwalitatieve service en hechten veel belang aan continue verbetering van onze expertise. Reeds meer dan 250 ondernemingen zijn tevreden over onze diensten, lees hier de getuigenissen


Onze aanpak

We zorgen niet alleen voor transparantie in jouw dossier, maar ook voor transparantie in onze kostprijs. Mr. Franklin biedt all-in-one pakketten tegen vaste prijzen om een GDPR- en veiligheidsbeleid op te stellen binnen jouw firma, waarbij ook de webshop GDPR-proof wordt gemaakt. 


Daarnaast voeren we graag een DPIA-test uit om de pijnpunten van de privacybescherming aan te duiden. Uiteraard stellen we na het onderzoek passende maatregelen voor. 


Dus waar wacht je nog op? Neem snel contact met ons op.


Contacteer ons via telefoon of mail

Privacy-proof ondernemen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op en dan bekijken we samen hoe we je kunnen helpen!


 Olivier Sustronck

+32 486 27 53 05

olivier@misterfranklin.be

bottom of page