top of page

Q is watching you!

Net toen ik deze ochtend Kortrijk aan het binnenrijden was op weg naar mijn werk hoorde ik op de radio dat het plaatselijke stadsbestuur een raamakkoord heeft goedgekeurd om iedere bezoeker van de stad van aankomst tot vertrek te tracken en dit tot op tien meter nauwkeurig.


De enthousiaste schepen Arne Vandendriessche vertelt er meteen bij dat ook zal nagegaan worden vanwaar de bezoeker komt en wat hij precies doet in de stad. Met de privacy is er geen probleem daar alle gegevens anoniem gemaakt worden. Van verbijstering ga ik bijna nog korter door de bocht dan de schepen zonet op nationale radio gedaan heeft.


De stad Kortrijk stelt dus dat er geen probleem is daar de gegevens anoniem zijn. Anonieme gegevens zijn data die op een zodanige manier zijn bewerkt dat ze in geen geval nog herleid kunnen worden tot een persoon. Locatiegegevens zijn erg moeilijk te anonimiseren daar zij snel tot indentificatie kunnen leiden van een persoon. Zodra trajecten van personen worden weergegeven in de data kan er geen sprake meer zijn van anonieme locatiegegevens. Dit is ook de mening van de Groep29, waar onze Privacycommissie deel van uitmaakt.

Zodra trajecten van personen worden weergegeven in de data kan er geen sprake meer zijn van anonieme locatiegegevens.

De stad van burgemeester Van Quickenborne verdedigt zich door de stellen dat zij geen personen volgen maar gsm’s, die een eigen identificatienummer krijgen. Dit maakt de gegevens echter niet anoniem. De gsm-toestellen worden wel degelijk geïndividualiseerd. Ieder gegeven dat kan terugleiden naar een persoon is een persoonsgegeven. Een identificatienummer van een gsm in combinatie met de locatiegegevens van dit toestel is dat zeker ook.

De gegevens die verzameld worden zijn aldus in alle geval persoonsgegevens die vallen onder de Privacywet en binnenkort de GDPR.


Maar Kortrijk gaat nog een grote stap verder in hun plannen. Zo kondigen zij eveneens aan dat de gegevens die zij van de gsm-operatoren ontvangen, zullen gekoppeld worden aan de camera’s in de stad en de wifi-sensoren. Ze gaan met andere woorden gegevens die indentificeerbaar zijn effectief proberen om te zetten in geïdentificeerde persoongegevens. En die gegevens zullen gedeeld worden met de politiediensten en de OCMW’s.

Maar we moeten ons verder vooral geen zorgen maken… Alles gebeurt anoniem.

Comments


bottom of page