top of page

Woordmerk

Woordmerk

Woordmerk


Binnen merkenrecht bestaan er verschillende types of soorten van merken die beschermd kunnen worden. Ook woordmerken kunnen geregistreerd worden en op die manier genieten van een bescherming onder het intellectuele eigendomsrecht.


Wat is een woordmerk?


Merkenrecht


Een woordmerk is een soort of type van merk en maakt dus deel uit van het merkenrecht (trademark). Het merkenrecht valt dan weer onder het overkoepelende intellectuele eigendomsrecht (IP). Wat nog onder het intellectuele eigendomsrecht valt zijn bijvoorbeeld uitvindingen (octrooien), tekeningen, modellen, en het auteursrecht.


Naast woordmerken bestaan er nog andere soorten merken die beschermd kunnen worden door registratie. Denk bijvoorbeeld aan het beeldmerk, patroonmerk of kleurmerk. Het woord- en beeldmerk zijn de meest voorkomende soorten merken.


Een merk kan gezien worden als het verbindingsstuk tussen innovatie en de commercialisatie van jouw creatieve idee. Denk hierbij vooral aan bedrijven, waar een merk het uithangbord is dat een bedrijf uniek en herkenbaar maakt. Door een merk te gebruiken en te commercialiseren spring je als bedrijf in het oog en onderscheid je je van de andere ondernemingen op de markt. Hierdoor kan je groeien en een eigen publiek aanspreken.


Kenmerken woordmerk


Een woordmerk is een merk dat enkel uit platte tekst bestaat en geen enkel visueel element inhoudt. Het kan hierbij gaan om een alleenstaand enkelvoudig woord, dan wel een woordcombinatie of meerdere woorden.


Bij een woordmerk gaat het meestal om een merknaam van producten of een onderneming, maar ook bijvoorbeeld een slagzin kan als woordmerk worden geregistreerd.


Geen grafische elementen


In tegenstelling tot een beeldmerk bevat een woordmerk geen grafische elementen. Wanneer men het het heeft over beeldmerken, spreekt men ook wel eens van logo’s. Denk bijvoorbeeld aan de ‘M’ van McDonalds of de streep onder Nike.


Het is ook mogelijk dat een woordmerk en een beeldmerk onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Denk bijvoorbeeld aan de specifieke letters en vormgeving van Coca-Cola. Men spreekt hier dan van een monogram.


Een combinatie van een woord- en beeldmerk is ook mogelijk. Er is dan zowel een grafisch element als een platte tekst aanwezig. Men spreekt hier ook wel van een woordbeeldmerk.


Intellectuele eigendom beschermen


Registratie van je woordmerk


Indien je jouw merk, zoals een woordmerk, wilt beschermen, zul je dit moeten registreren in het merkenregister. Indien een woordmerk niet geregistreerd is geniet je immers geen merkbescherming. Door het loutere gebruik van een woordmerk, bijvoorbeeld op de website van je onderneming, of door de registratie van je bedrijf in de Kruispuntbank van Ondernemingen geniet je geen exclusieve bescherming van jouw woordmerk.


Merkenregister


De registratie van een woordmerk - alsook de registratie van elk ander merk - gebeurt in een register. Een Belgisch merkenregister of ‘Belgisch merk’ bestaat niet, waardoor de meeste merken uit België geregistreerd worden in het Benelux-merkenbureau. Hierdoor worden er automatisch rechten verleent binnen België, Nederland en Luxemburg. Als je ook bescherming van je merk buiten de Benelux wilt genieten, kun je opteren voor een Uniemerk (Europese Unie) of zelfs een internationale registratie.


Je registreert je merk altijd voor een aantal klassen. Je vraagt als het ware een merk aan voor specifieke producten of diensten. Nadat de registratie voltooid is, zul je enkel bescherming genieten binnen de aangevraagde klassen. Er bestaan enorm veel verschillende klassen, gaande van software tot fruit en groenten.


Voordelen merkregistratie


Door de registratie van je woordmerk verkrijg je het alleenrecht op het gebruik van je (toekomstig) woordmerk. Je krijgt bijgevolg een monopolie op jouw werk. Dit zorgt er ook voor dat bijvoorbeeld concurrenten jouw waardevolle en creatieve woordmerk niet kunnen kopiëren. Door het woordmerk te registreren kun je vervolgens juridisch optreden tegen eventuele ongeoorloofde kopieën. Bij ondernemingen is dit erg belangrijk, aangezien elk bedrijf zich wil onderscheiden van anderen.


Daarnaast kan de registratie van een merk ook op lange termijn iets opbrengen, namelijk geld. Een merknaam die aan populariteit wint kan na een tijdje - meestal jaren - goud waard zijn.


Mr. Franklin: jouw expert in merkbescherming


Als je jouw woordmerk - of een ander merk - wenst te registreren in één van de registers zoals het Benelux-merkenregister, doe je er goed aan beroep te doen op een expert. Onze gespecialiseerde advocaten staan daarom graag voor jou klaar.


Als je een merk wilt registreren is het immers belangrijk dat het merk een voldoende onderscheidend vermogen heeft. Het mag dus niet om louter om een beschrijvend woord(en) gaan. Denk bijvoorbeeld aan het woord ‘yoga’ op zich. Daarnaast moet er goed worden nagedacht voor welke klassen van producten of diensten je jouw merk wenst te registreren.


Het is daarom aan te raden je merkaanvraag grondig en zorgvuldig op voorhand voor te bereiden. Hier kan een expert een grote rol spelen. Mr. Franklin zal steeds eerst een marktonderzoek doen om te kijken naar de beschikbaarheid en haalbaarheid van de gewenste registratie. Vervolgens staan wij jou graag bij in de procedure van registratie zelf.


Ook bij inbreuken op jouw intellectuele eigendomsrechten staan we jou graag bij, zowel bemiddelend als in gerechtelijk procedures.


CONTACTEER ONS


Voor meer informatie omtrent onze dienstverlening kan je ons steeds vrijblijvend contacteren. Wij staan voor innovatieve maar telkens kwalitatieve service. Wij hechten veel belang aan de continue verbetering van onze expertise.


Onze experts staan je graag met raad en daad bij.


Olivier Sustronck

+32 486 27 53 05

olivier@misterfranklin.be


bottom of page