top of page

Auteursrechten aanvragen

Auteursrechten aanvragen

Auteursrechten aanvragen?


Als auteur van een creatief werk wil je natuurlijk niet dat iemand zomaar op jouw creativiteit meelift. De meest voordehandliggende manier om jouw intellectuele schepping te beschermen zijn dan ook de auteursrechten. Maar hoe verkrijgt een creatie deze vorm van bescherming? Moet je de auteursrechten aanvragen? Mr. Franklin licht de belangrijkste keypoints van auteursrechtelijke bescherming kort toe.


Auteursrechten als onderdeel van intellectuele eigendom


Het auteursrecht beschermt jouw intellectuele eigendom tegen namaak of exploitatie ervan zonder toestemming. Meer concreet kan je het als auteur verhinderen dat iemand zonder toestemming jouw creatief werk gebruikt. Hetzelfde geldt voor het aanbrengen van wijzigingen, reproductie en openbaarmaking van het auteursrechtelijk beschermd werk: voor al deze handelingen heeft iedere derde de toestemming nodig van de auteur.


Bovendien moet ieder gebruik van auteursrechtelijk beschermd werk gepaard gaan met de naamsvermelding van jou als auteur: gebeurt dit niet, dan pleegt de gebruiker ook een inbreuk op jouw auteursrecht.


Auteursrecht geeft dus aan de houder ervan een exclusief recht met betrekking tot een bepaald creatief werk. Dit exclusief recht kan opgedeeld worden in enerzijds morele rechten en anderzijds vermogensrechten.


Morele rechten & vermogensrechten van auteur


Morele rechten zijn auteursrechten die verbonden zijn aan de eigen persoon van de auteur. Deze rechten beogen vooral de reputatie van de auteur te beschermen alsook zijn persoonlijke band die hij met zijn werk heeft. Daartegenover staan de vermogensrechten die aan de auteur de mogelijkheid geven om inkomsten te halen uit de exploitatie van zijn intellectuele schepping.


Naburige rechten


Naast het auteursrecht in strikte zin bestaan er ook de naburige rechten. Door de naburige rechten verkrijgen de werken die niet auteursrechtelijk beschermd kunnen worden toch een gelijkaardige vorm van bescherming. Deze naburige rechten zijn handig indien een uitvoerend kunstenaar zoals bijvoorbeeld een acteur zijn werk alsnog op een manier wil beschermen.


Wat kan auteursrechtelijk worden beschermd?


Het auteursrecht is heel ruim: auteursrechten beschermen bijgevolg allerlei soorten werken.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • software

  • videogames

  • grafisch ontwerp

  • architecturale plannen.


Ook artistieke creaties zoals beeldende kunstwerken, film, foto’s, literatuur en muziek worden auteursrechtelijk beschermd. Zelfs nieuwsartikelen en blogposts kunnen in aanmerking komen voor auteursrecht indien het originele creaties zijn.


Wat wordt niet auteursrechtelijk beschermd?


Daarentegen beschermt het auteursrecht geen ideeën of gedachten op zich. Het idee kan pas beschermd worden als het een concrete vorm (uitdrukkingswijze) verkrijgt. De twee voorwaarden waaraan een creatie moet voldoen opdat het auteursrechtelijke bescherming kan genieten, zijn originaliteit en concrete uitwerking.


Concrete uitwerking


Een creatief werk heeft een concrete uitwerking wanneer het in een bepaalde vorm gegoten is. Een louter idee wordt niet beschermd: er moet dus sprake zijn van concrete vormgeving aan een intellectuele schepping opdat deze schepping als auteursrechtelijk werk aangemerkt kan worden.


Originaliteit


Van originaliteit is sprake als jouw werk het resultaat is van de vrije en creatieve keuzes van jou als maker, zodat het werk als het ware jouw persoonlijke stempel draagt.


Hoe verkrijgt men auteursrechtelijke bescherming?


Een groot verschil tussen de auteursrechten en diverse andere intellectuele rechten, zoals het merkenrecht en het octrooirecht, is dat het auteursrecht verkregen wordt zonder dat men bepaalde formaliteiten moet vervullen. Officieel auteursrechten aanvragen is dus eigenlijk niet nodig. Dit wil echter niet zeggen dat de auteur helemaal niets moet ondernemen om zijn exclusieve rechten proactief te doen gelden.


Wat kan Mr. Franklin voor jou betekenen?


Beschermen van jouw auteursrecht


Het gebrek aan externe formaliteiten bij het ontstaan van het auteursrecht heeft voor- en nadelen. Omdat je niet verplicht bent om je eigen intellectuele schepping te laten registreren, vermijd je een heleboel bureaucratische procedures. Tegelijkertijd ben je dan nooit zeker of jouw werk wel voldoet aan de voorwaarden van de auteursrechtelijke bescherming.


Gespecialiseerde experts kunnen je hierbij helpen. Zo kunnen we je voorzien van toelichtingen over jouw werk en inschatten of het al dan niet aan de beschermingsvoorwaarden voldoet. Daarbij kunnen de experts van Mr. Franklin een beschermingsstrategie op maat van jouw onderneming uitwerken.


Auteursrechtelijke contracten


Auteursrechtelijk beschermd werk is niet enkel een mooie prestatie van de creatieve activiteit, maar ook een onderdeel van jouw vermogen. Daarom is het belangrijk om doordacht te contracteren over de auteursrechten zodat je van de welverdiende inkomsten uit jouw creatieve prestaties kan blijven genieten. Of het nu over licenties gaat waarbij je aan anderen de toestemming geeft om jouw creatie te gebruiken of over volledige overdracht van de auteursrechten: goede afspraken maken goede vrienden.


De specialisten van Mr. Franklin hebben ruime ervaring kunnen opbouwen bij het opstellen van waterdichte auteurscontracten. Wij kunnen je dan ook bijstand tijdens de onderhandelingen rond de voorwaarden van overdracht of licentie.


Procedurele bijstand


​Is jouw werk auteursrechtelijk beschermd, dan kan je optreden tegen namaak en dus ook tegen iedereen die jouw werk gebruikt zonder toestemming. Een advocaat auteursrecht kan jou bijstaan om jouw werk en jouw rechten te verdedigen. Denk bijvoorbeeld aan gerechtelijke procedures zoals schadevergoedings- en stakingsvorderingen, beslag inzake namaak, etc.


Waar mogelijk proberen we als Mr. Franklin telkens een minnelijke regeling te bewerkstelligen. Als ervaren specialisten auteursrecht kunnen wij je dus ook tijdens de onderhandelingen voorafgaand aan de eventuele procedure ter hulp schieten.


Fiscale optimalisatie van jouw auteursrechten


Laat je jezelf gedeeltelijk uitbetalen in auteursrechten in ruil voor de overdracht of licentie op jouw creatieve werken, dan kan jouw verloning fiscaal geoptimaliseerd worden. Dit fiscaal gunstregime brengt een niet te onderschatten fiscaal voordeel met zich mee. Onze specialisten hebben al ruime ervaring kunnen opbouwen met betrekking tot fiscale optimalisatie van de auteursrechten; ook jou staan we graag met raad en daad bij.


Voor meer informatie over dit onderwerp kan je zeker eens onze blogpost over de fiscale optimalisatie van het auteursrecht lezen.


Mr. Franklin, jouw auteursrechtelijk expert


Mr. Franklin is een advocatenkantoor gespecialiseerd in alle soorten intellectuele eigendomsrecht. In het bijzonder heeft ons team ruime ervaring mogen opbouwen in het kader van allerlei procedures met betrekking tot het auteursrecht. Reeds meer dan 250 ondernemingen zijn tevreden over onze service; sinds de opening van ons kantoor hebben we dan ook geen enkele geprotesteerde factuur gehad.


Waar mogelijk werken we met vaste tarieven zodat er geen kans bestaat op onaangename financiële verrassingen. Benieuwd naar meer info omtrent onze dienstverlening? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!


Contacteer ons


Pieter Van Aerschot

+32 476 24 03 48

pieter@misterfranklin.be


bottom of page