top of page

Zijn de algemene voorwaarden van populaire apps onleesbaar?

Voor wie worden de gebruiksvoorwaarden van een website of mobiele applicatie aandachtig gelezen? Door niemand zegt u? Dat is dan buiten de Noorse Consumentenbond gerekend. In een 32 uren durende marathon hebben zij de gebruiksvoorwaarden voorgelezen van de meest gebruikte apps in Noorwegen, als Facebook, Netflix en Skype.


Daarmee wilden ze het falende contractregime onder de aandacht brengen en de absurditeit aantonen van bladzijdenlange en veelal complexe voorwaarden, die door niemand gelezen maar wel aanvaard moet worden.


Veelal staan er tal van clausules in deze gebruiksvoorwaarden die onbegrijpelijk en zelfs onwettig zijn. Ook wordt meestal standaard opgenomen dat de tekst op ieder moment gewijzigd kan worden. De app-ontwikkelaar lijkt er aldus van uit te gaan dat we telkens alvorens hun app te gebruiken aandachtig hun voorwaarden doornemen.


In sommige gevallen kan het echter de moeite zijn om de gebruiksvoorwaarden aandachtig te bestuderen, omdat de meest eigenaardige clausules zijn opgenomen. Zo voorzien de voorwaarden van iTunes uitdrukkelijk dat de software niet mag gebruikt worden ‘voor de ontwikkeling, design of productie van raketten, nucleaire, chemische of biologische wapens’. Of de software dan legaal gebruikt kan worden voor de ontwikkeling van andere wapens als molotov cocktails en vlammenwerpers is niet duidelijk.


Toen de browser ‘Safari’ voor windows werd gelanceerd, was tot meer dan 6 maanden na deze datum in de voorwaarden opgenomen dat de software enkel mocht gebruikt worden op Apple-computers. Veel software heeft ook in haar voorwaarden opgenomen dat enkel één backup kopie mag genomen worden. Gebruik maken van Apple’s Time Machine of Windows Backup is aldus een inbreuk tegen deze voorwaarden!

Videogame Far Cry 2 heeft in haar voorwaarden opgenomen dat het spel niet mag gebruikt worden tegen de goede moraal en zeden in. Wetende dat het spel een shooter-game is waar geweld niet geschuwd wordt en niet zelden ook een onschuldige burger in de klappen deelt, kan me zich afvragen of het spel wel gespeeld kan worden zonder de voorwaarden te schenden. De laatste maanden echter hebben enkele ondernemingen als Google en Facebook hun best gedaan om de algemene voorwaarden van hun apps te ontdoen van overbodig juridisch jargon en meer leesbaar te maken. Aan de overvloed van ellenlange teksten werd echter niet gesleuteld.


Beterschap op komst?


Met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (GDPR) in mei 2018, zal de privacyverklaring van een website of applicatie alleszins aangepast moeten worden. Zo moet de Privacy Policy op een beknopte, transparante en voor iedereen duidelijke manier geschreven zijn, aldus niet in juridisch jargon en met buitensporig veel weinigzeggende tekst. Hierbij dient onder andere bij het opstellen van de Privacy Policy rekening gehouden te worden met de beoogde doelgroep. Ook in het Consumentenrecht dienen de informatieverplichtingen op een webshop in duidelijke en begrijpelijke taal worden verstrekt aan de consument, alvorens deze is gebonden door de overeenkomst. De informatie moet duidelijk en begrijpelijk zijn vanuit het standpunt van de gemiddelde consument. Dit wil zeggen een redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument. Of het in de praktijk veel zal veranderen zal de toekomst moeten uitwijzen. Belangrijk is echter dat zowel de wetgever als de grote online-spelers de laatste jaren een stap in de goede richting hebben gezet.


Mr. Franklin heeft een grote expertise in het begeleiden van start-ups en scale-ups als juridische en strategische partner. Meer weten over de juridische verplichtingen van een vennootschap? Neem vrijblijvend contact met ons op.


Comments


bottom of page