top of page

Strengere consumentenwetgeving voor webshops

Ook in de commerciële online wereld is er heel wat nieuws: vanaf 1 juni 2022 geldt er de nieuwe regeling met betrekking tot online verkoop van goederen en digitale diensten aan consumenten. Met deze nieuwe, verstrengde consumentenwetgeving wordt het huidig beleid rond e-commerce gemoderniseerd en worden de wetten aan de voornaamste technologische ontwikkelingen van de voorbije jaren aangepast.


We overlopen even de belangrijkste wijzigingen voor jouw webshop:


Verlenging vermoeden garantieplicht


De minimale duur van de garantietermijn voor online aangekochte goederen blijft op 2 jaar. Voor 1 juni 2022 werd echter niet elk defect dat gedurende deze termijn ontstond door de wettelijke garantie gedekt: enkel de storing die zich in de eerste 6 maanden na de koop voordeed werd geacht onder de garantie te vallen.


Vanaf 1 juni 2022 is het wettelijk vermoeden van de garantieplicht verlengd naar de volledige garantietermijn. Dit wil zeggen dat elk defect dat zich tijdens de wettelijke garantietermijn van 2 jaar manifesteert automatisch onder de garantieplicht valt, tenzij de verkoper kan aantonen dat de storing te wijten is aan het verkeerd gebruik door de consument.


Garantietermijn ook voor digitale componenten


Deze minimale garantietermijn van 2 jaar geldt vanaf 1 juni dan ook niet meer enkel voor de gebruikelijke fysieke goederen zoals voordien. Ook digitale elementen die intrinsiek zijn aan het verkochte goed genieten vanaf nu de wettelijke garantieplicht. Met digitale elementen doelt de wetgever op ingebouwde toepassingen, zoals bijvoorbeeld het besturingssysteem van een toestel.


Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe regeling vallen de defecten met betrekking tot de digitale elementen die binnen 2 jaar na de koop ontstaan dus eveneens onder de garantieplicht van de verkoper. Let op: dit geldt enkel voor de digitale elementen die samen met het fysiek goed worden verhandeld. Worden de digitale elementen op zich, los van het onderliggend fysiek goed verkocht, dan geldt er geen garantieplicht voor een minimale termijn van 2 jaar voor de verkoper.


De digitale diensten en content daarentegen (te onderscheiden van digitale elementen!) vallen vanaf 1 juni wél onder wettelijke garantieplicht, ook wanneer ze zelfstandig worden verhandeld. Denk bijvoorbeeld aan de streamingdiensten of digitale inhoud zoals apps of software, die vaak apart worden aangeboden - ook voor deze handelsgoederen geldt vandaag de verplichte garantietermijn van minimum 2 jaar. Een andere nieuwigheid is dat de garantiewetgeving nu ook van kracht is voor digitale content of diensten die gratis aan de consumenten worden aangeboden.


Verplichte updates


Bovendien zijn de verkopers momenteel ook verplicht om de aangeboden digitale diensten en content van updates te voorzien. De idee achter deze verplichting is dat je er als verkoper op moet toezien dat ook de digitale goederen die je op de markt brengt gedurende de wettelijke garantietermijn naar behoren blijven functioneren. Daarenboven moeten de consumenten ook geïnformeerd worden over hun recht op alle nodige updates binnen de 2 jaar na aankoop.


Strengere informatieverplichting voor tweedehands goederen


Een andere innovatie sinds 1 juni 2022 is dat er nu strengere informatieverplichtingen van kracht zijn over de garantietermijn voor tweedehands goederen. Aan de bestaande kortere garantietermijn (1 jaar in plaats van de gewoonlijke 2 jaar voor ongebruikte producten) heeft de wetgever niets willen veranderen; wel moet de verkoper de consument er uitdrukkelijk attent op maken dat de garantietermijn voor tweedehands goederen maar 1 jaar bedraagt. Kom je als aanbieder van secondhand items deze verplichting niet na, dan zal de garantietermijn alsnog verlengd worden tot 2 jaar.


Aanvullende (commerciële) garantie


Vaak kiest de uitbater van een webshop voor de vrijwillige aanvulling of verlenging van de wettelijke garantietermijn. In de meeste gevallen wordt dit gedaan om het aanbod aantrekkelijker te maken voor de consumenten en vermeldt men de extra garanties dan ook in de advertenties. Vanaf 1 juni moet je hier extra voorzichtig mee zijn: de wetgever heeft het uitdrukkelijk verboden om in de reclame de garantie mooier voor te stellen dan ze in werkelijkheid is. Dit om te voorkomen dat consumenten door misleidende reclame tot een transactie overgaan waartoe ze niet zouden besluiten zonder de misleiding.


De tekst van de garantievoorwaarden moet bovendien in duidelijke en begrijpelijke taal opgesteld worden. De uitbater van een webshop moet de consumenten er uitdrukkelijk op attent maken dat de wettelijke beschermingstermijn van 2 jaar sowieso van toepassing blijft, ongeacht de eventuele vrijwillige aanvullende garanties. Vergeet zeker ook niet om in de garantievoorwaarden te vermelden op welke producten de garantie geldt, hoe de consument er gebruik van kan maken en welke eventuele voorwaarden eraan gebonden kunnen zijn.


Oorspronkelijke prijs bij kortingen


Je hebt waarschijnlijk al gemerkt dat verschillende webshops sinds kort niet enkel de actieprijs, maar ook de originele prijs weergeven wanneer op een bepaald product korting wordt geboden. Vroeger werd hier soms vrijwillig voor gekozen door de uitbaters van webshops. Sinds 1 juni 2022 is het echter verplicht om telkens ook de oorspronkelijke prijs te vermelden die toegepast werd op het product in de periode van 30 dagen voorafgaand aan de korting. Zo hoopt de wetgever ervoor te zorgen dat ondernemingen de prijs van de door hen aangeboden goederen niet kunstmatig omhoog zullen drijven om daarna een schijnbaar hogere korting te kunnen geven.

Verbod op valse reviews


Tot slot geldt er nu ook een verbod op het publiceren van valse reviews op de webpagina van jouw webshop. Dit wil zeggen dat je als ondernemer nu moet nagaan vanwaar de review afkomstig is vooraleer deze online te publiceren.


Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


bottom of page