top of page

Nieuwe domeinnamen extensies: .vlaanderen en .brussels

Het wordt steeds moeilijker om een plaatsje te veroveren op het internet. De bekende webextensies (.com, .be, .org, .eu) raken stilaan overbevolkt.


Als gevolg daarvan heeft het ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) het internet als het ware opengegooid in 2011. Iedereen die dat wou en voldeed aan bepaalde financiële en technische vereisten, kon een nieuw  generisch Top Level Domain (gTLD) aanvragen.  Er werden een kleine 1200 nieuwe gTLD’s gecreëerd, zeer recent onder andere, .vlaanderen en .brussels. 


Veiling voor .vlaanderen en .brussels is gestart


De veiling voor de nieuwe domeinnaamextensies .vlaanderen en .brussels is geopend in 2014. Om de uitgave van de verschillende nieuwe internetadressen ordelijk te laten verlopen, wordt de uitgave in fases voorzien. In iedere fase gebeurt de toewijzing volgens het “First come, First served” principe.


Ben je een merkhouder? Dan had je voorrang tot 1 oktober 2014 om een internetadres aan te vragen in de zin van “www.mijnmerk.brussels “ of “www.mijnmerk.vlaanderen”. De merknaam dient hierbij identiek te zijn aan de aangevraagde domeinnaam. Bedrijven (ook zelfstandige ondernemers vallen hieronder) en organisaties met een vestiging in België krijgen voorrang vanaf 2 oktober tot en met 3 november 2014. Particulieren krijgen voorrang tussen 13 november en 15 december. Nadien kan iedereen een aanvraag indienen tot 15 januari 2015, waarna er wordt overgestapt op het volledig vrije systeem zoals het nu geldt voor het .be domein.


Toekomstige andere extensies


.vlaanderen en .brussels zijn niet de enige nieuwe extensies. Ook .bar, .trade, .mail, .help en vele anderen zullen bestaan. De lijst is eindeloos. Sommige van deze extensies staan al open voor aanvragen, andere nog niet. De verschillende extensies hebben verschillende prijzen en verschillende toekenningsdata, maar zeker is dat er nu al kan gereserveerd worden bij de bevoegde instanties.


Wederrechtelijke registratie van domeinnamen


Indien je niet akkoord bent met de registratie van een domeinnaam door een derde die gebruik maakt van uw bedrijfsnaam of uw merknaam (cybersquatting), kan je hiertegen optreden. Hiervoor bestaan er twee soorten procedures: een gerechtelijke procedure en een arbitrageprocedure waarbij dergelijke geschillen  snel beslecht kunnen worden. Een specialist zoals Mr.Franklin kan je helpen bij het voeren van gerechtelijke & buitengerechtelijke procedures.


Om een website aan te vechten, moeten er drie voorwaarden voldaan zijn: het moet gaan om een naam die identiek of verwarrend gelijkaardig is aan uw merk of handelsnaam. Ten tweede heeft de tegenpartij geen geldige redenen om die naam te gebruiken en tenslotte moet er kwade trouw zijn bij de registratie. Meer informatie over deze voorwaarden vind je op deze pagina.


Wil je meer lezen over cybersquatting? Neem dan zeker eens een kijkje op deze pagina.


Zeker is dat het nu het ideale moment is om uw bekendheid op het internet te vergroten door uw onderneming een passende domeinnaam aan te meten of door op te treden tegen storende domeinnamen.


Mr.Franklin is jouw expert binnen het IT-recht & cybersecurity. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.


Σχόλια


bottom of page