top of page

Een goed back-up beleid kan je veel zorgen besparen!


Een back-up is een reservekopie van de bestanden op uw computer, server of cloud-toepassing. Die kopie komt van pas wanneer er onverhoopt iets mis gaat. Het is niet ondenkbaar dat bestanden per ongeluk worden gewist, beschadigd raken of dat de computer crasht of gehackt wordt. Via de back-up kunnen deze bestanden dan opnieuw gerecupereerd worden en teruggezet worden.


Types van back-ups


Er zijn verschillende types van back-ups: Zo wordt er een onderscheid gemaakt tussen een bestandskopie en een systeemkopie. Een bestandskopie kopieert alleen je bestanden. Een systeemkopie is een één-op-één kopie van de complete harde schijf van je computer. Wanneer er iets mis gaat kan deze kopie teruggezetworden om bestanden, instellingen en programma's te herstellen. De back-up kan ook een volledige back-up zijn, waarbij telkens een volledige back-up wordt gemaakt van alle bestanden of een incrementele back-up, waarbij na het maken van een volledige back-up enkel de wijzigingen bijgehouden worden. Hierdoor kunnen eenvoudiger tussentijdse back-ups gebeuren bijvoorbeeld gedurende een werkdag om wijzigingen op te slaan;


Een goed back-up beleid binnen je onderneming


Een goed back-up beleid is een essentiële manier om ervoor te zorgen dat verloren gegane data kunnen worden hersteld door een kopie van de data bij te houden. Het is dus een onmisbaar systeem dat de continuïteit moet garanderen van de activiteiten en ervoor moet zorgen dat de data niet verloren gaan.

Het is belangrijk dat er minimaal dagelijks een back-up wordt genomen en dat de back-ups voor een voldoende lange termijn bewaard worden. Het is niet ongebruikelijk dat computersystemen reeds weken besmet zijn en dat hackers ook de back-ups proberen te infecteren. Vandaar het belang om ook kopies van enkele weken of maanden bij te houden voor het geval een soortgelijke aanval voorvalt.


De back-ups worden het best op verschillende plaatsen bewaard. Zo kan er een fysieke back-up genomen worden of kan een back-up bijgehouden worden in een ander datacenter dan het datacenter waar de centrale database is opgeslagen.


Een back-up kan best geëncrypteerd zijn. Zorg er ook voor dat je wat betreft je server, database en back-up niet volledig afhankelijk bent van één externe dienstverlener. Zorg ervoor dat indien er zich problemen voordoen met deze dienstverlener je nog steeds zelf de controle en het beheer kan behouden over je data.


Controleer je back-ups periodiek


Voer periodiek een test uit om te zien of de back-up effectief gelukt is en of het mogelijk is om de genomen back-ups terug te plaatsen. Het is niet uitzonderlijk dat een back-up succesvol lijkt, maar dat de bestanden door een onvoorziene foutmelding toch niet teruggeplaatst kunnen worden waardoor de back-ups onbruikbaar zijn.


Wat kan Mr.Franklin voor jou doen?


Mr.Franklin begeleidt ondernemingen in het opstellen van een veiligheidsbeleid op maat, ISO27001-implementatie, phishing-simulaties,... Voor alle zaken gerelateerd aan cybersecurity en IT-recht kun je op ons rekenen.


Het is belangrijk om actief met databeveiliging en cybersecurity bezig te zijn. Als bedrijf loop je in het ergste geval het risico op het betalen van een schadevergoeding. In deze blogpost lees je een zaak waarbij een bedrijf werd veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding. Je onderneming beschermen tegen cyberaanvallen en cybercriminaliteit is daarom erg belangrijk!Comments


bottom of page