top of page

Creative commons, een goede internetpraktijk

Een goede praktijk op het internet is het gebruik maken als auteur van creative commons-licenties om aan te geven op welke manier de bezoeker van een website de bestanden die auteursrechtelijk beschermd zijn, mag gebruiken. Door het plaatsen van de universele creative common-symbolen bij een bestand of onderaan de website kan een auteur eenvoudig aangeven welke rechten hij toekent aan de gebruiker.


Het gebruik van creative commons wordt wereldwijd toegepast op websites als Youtube, Flickr en tal van kleinere webpagina’s, zoals blogs. Het voordeel van deze methode is dat een gebruiker van een website, zonder de algemene voorwaarden te moeten uitpluizen of zelfs de taal van de website te begrijpen of het geldende auteursrecht te kennen in dat land, weet welke rechten hij kan uitoefenen op de auteursrechtelijk beschermde werken op een bepaalde website. Een ander voordeel is ook dat de licenties ook door computers leesbaar zijn. Zo kunnen via bepaalde zoekmachines op de verschillende licenties naar foto’s of video’s gezocht worden.

Hierbij een overzicht van de verschillende creative commons-symbolen:

Een Creative Common-licentie betekent niet dat de auteursrechthebbende zijn auteursrecht afstaat, maar enkel dat hij toestemming geeft tot een bepaald gebruik van het werk, zoals omschreven in een bijzondere overeenkomst. Deze toestemming kan ten allen tijde gewijzigd worden, evenals kunnen met bepaalde partijen andere afspraken worden gemaakt.


De website van creative commons is te raadplegen op “www.creativecommons.be/nl”.


Meer informatie rond auteursrechten en onze andere IP-diensten kan vind je op onze pagina over auteursrechten en onze pagina over intellectuele eigendomsrechten.


Comments


bottom of page