top of page
rear-view-of-arrested-hacker-with-raised-hands-in-2021-09-08-18-39-00-utc-min.jpg

NAMAAK
MERK / LOGO

Namaak: wat zijn de gevaren? 

 

Elk ondernemer bouwt tijdens zijn volledige loopbaan aan zijn goede naam en faam. Daar hoort vaak het uitbouwen van een merk(naam) bij. Een welbekend merk of logo verwijst immers naar succes op de markt en bindt de klanten aan bepaalde onderneming. De verkopers van namaak (merk)goederen proberen op de goede naam en bekendheid van een bepaald merk (of logo) mee te liften. Dit leidt tot reputatie- en financiële schade voor de originele merkhouder, wat op zijn beurt zorgt voor schadelijke gevolgen voor onze economie. 

 

Het is daarom belangrijk om als ondernemer niet alleen je intellectuele eigendom preventief te beschermen, maar ook op de gepaste manier op te treden indien het nodig is. Mr. Franklin is gespecialiseerd in de intellectuele eigendomsrechten en helpt je graag om jouw intellectuele rechten te verdedigen.

Waarom is optreden tegen namaak nodig? 

 

Doordat intellectueel eigendom vaak een belangrijk onderdeel van de activa vormt is het belangrijk om voldoende inspanningen te leveren ter bescherming van jouw merk of een andere creatie. Bedrijven die niet voldoende aandacht besteden aan de handhaving van hun intellectuele rechten lopen het risico dat deze rechten in waarde zullen verliezen. Een onderneming die vaststelt dat er namaak van haar logo op de markt wordt gebracht en ervoor kiest om niet op te treden moet er bewust van zijn dat dit logo waarschijnlijk in waarde zal dalen.

Bovendien zorgt namaak vaak voor imagoschade voor de onderneming. Als merkhouder of auteur moet je dus steeds de namaak van jouw product op tijd kunnen detecteren. 

Via de abonnementsformule van Mr. Franklin kan je elk relevant merkenregister door ons laten monitoren eens jouw merk ingeschreven is. Indien een nieuw merk wordt aangevraagd dat gelijkaardig is aan jouw merk ontvang je van ons een bericht met een korte analyse en advies. Daarna kan je een geïnformeerde keuze maken om al dan niet op te treden. Op die manier kan je namaak van jouw merk al in een zeer vroeg stadium voorkomen.

Anker 1

Waarom kiezen voor bijstand van Mr. Franklin?

 

Mr. Franklin is een advocatenkantoor met een bijzondere expertise in het merkenrecht. Wij bieden een snelle service waarbij persoonlijke aanpak en bereikbaarheid centraal staan.

Tevens willen we dicht bij onze klanten staan, zodat wij hun business beter begrijpen en hen dan ook proactief kunnen bijstaan. Als Mr. Franklin werken we zoveel mogelijk met vaste tarieven en abonnementsformules, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Contacteer Mr. Franklin vrijblijvend voor meer uitleg over onze diensten en abonnementsformules.

Anker 2
logo.png

Hoe kan ik optreden tegen namaak?

 

Op de dag van vandaag bestaan er talrijke procedures ter bestrijding van namaak. Denk bijvoorbeeld aan het leggen van beslag inzake namaak, een stakingsbevel of een gewone procedure inzake namaak. Ook overheidsinstanties, zoals bijvoorbeeld FOD economie, bieden vaak de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

Omwille van deze waaier aan mogelijkheden kan het handig zijn om eerst een juridische expert te consulteren. Een ervaren jurist kan je helpen zo efficiënt mogelijk op te treden.

Verder kunnen consumenten ook een klacht indienen bij vermoeden van namaak. Het verkopen van replica-artikelen schendt namelijk ook de consumentenrechten.

Douane

 

Een onderneming kan ook samenwerken met de douane om de invoer van namaak te bestrijden. Een van de voornaamste functies van douane is namelijk controle op goedereninvoer. Indien de medewerkers van douane vermoeden dat er namaakgoederen uit derde landen de EU binnenkomen kan er contact worden opgenomen met de merkhouders. De merkhouders krijgen op dat moment de kans om producten te inspecteren.

Indien het werkelijk om namaakartikelen gaat zal de houder van het merk of het auteursrecht de nodige stappen kunnen ondernemen om deze producten uit het economisch circuit te houden.

Inbreuk op andere IP-rechten dan merk- en auteursrecht

 

Ook inbreuken op een octrooirecht kunnen een vorm van namaak zijn. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van een geoctrooieerde uitvinding zonder de toestemming van de octrooihouder. De houder van een octrooi kan dan onder andere overgaan tot het leggen van beslag inzake namaak of een stakingsvordering.

Het tekeningen- en modellenrecht beschermt tweedimensionale patronen (tekeningen) en driedimensionale voorwerpen (modellen). Uiteraard kunnen deze ook nagemaakt worden. De houder van een tekeningen- of modellenrecht beschikt over een aantal mogelijkheden om zijn exclusieve rechten af te dwingen.

Ik word beschuldigd van namaak, wat nu?  

 

Wanneer je aangesproken wordt wegens een beweerde merkinbreuk is het aangeraden om een advocaat intellectueel eigendomsrecht onder de arm te nemen. Niets in het recht is zwart of wit, en dit zeker niet in het intellectueel eigendomsrecht. Daarom is het belangrijk om de inhoud van de aanspraak juridisch te analyseren en om een strategie te bepalen die kosten baten het beste resultaat met zich meebrengt.

Een gespecialiseerde advocaat zorgt voor de beste aanpak van het geschil waardoor de kansen op een vlekkeloos proces verhoogd worden.

Anker 3
Anker 4

CONTACTEER ONS!

shutterstock_1538166857.jpg

OOK ZIJ DEDEN EEN BEROEP OP MR. FRANKLIN

logo.png

Mr. Franklin levert ons een prima ondersteuning op vlak van juridische IT bijstand, GDPR, eigendomsrecht en financiële geschillen. Gedrevenheid, snelheid, passie voor het vak, correctheid zijn slechts enkele kernwoorden die Mr. Franklin & hun team typeren. 

Xavier Goegebeur / Link Optimizer

Untitled_edited.png

Mr. Franklin geeft altijd kwalitatief werk voor een duidelijke prijs.

Alain Carels / Carbofisc

Untitled_edited.png
bottom of page