top of page

Auteursrecht en gaming

Auteursrecht en gaming

Auteursrecht en gaming: juridische bescherming van videogames uitgelegd door Mr. Franklin


De gaming industry is booming business!.De dag van vandaag heeft bijna iedereen wel eens een computer- of video spel gespeeld. Maar wist je dat zo’n (video)game een vorm van intellectueel eigendom is? Games kunnen dus ook door intellectuele eigendomsrechten zoals bijvoorbeeld auteursrecht (maar ook andere) beschermd worden.


Op welke onderdelen van een game auteursrecht van toepassing is en wanneer je op andere IP-rechten moet terugvallen lees je verder in dit artikel van Mr. Franklin.


Wat is het auteursrecht?


Auteursrechten zijn intellectuele eigendomsrechten die werken van letterkunde of kunst beschermen. Auteursrechten verbieden de exploitatie van het auteursrechtelijk beschermd werk zonder toestemming van de auteur.


De auteur kan het dus verhinderen dat iemand zijn werk zomaar gebruikt of openbaar maakt: daarvoor (en ook voor vele andere handelingen zoals bijvoorbeeld reproductie) moet een derde de toestemming van de houder van het auteursrecht vragen.


Hoe verkrijgt men auteursrecht?


Opdat een creatief werk auteursrechtelijke bescherming zou verkrijgen, moet deze intellectuele schepping een concrete en originele uitdrukking verkrijgen. Het is dan ook deze uitdrukking die beschermd wordt: een gedachte bijvoorbeeld kan niet auteursrechtelijk worden beschermd. Daarnaast moet het werk origineel zijn.


Verder moeten er geen formaliteiten worden vervuld: zodra aan de voorwaarden van concrete uitdrukking en originaliteit voldaan is, ontstaat het auteursrecht (ook wel copyright genoemd) automatisch.


Concreet


Een creatief werk heeft een concrete uitwerking wanneer het in een bepaalde vorm gegoten is. Een louter idee wordt niet beschermd: er moet dus minstens een tekening of een 3D-ontwerp bestaan waaruit de uitwerking blijkt.


Origineel


De vereiste van originaliteit betekent dat het werk moet getuigen van de vrije en creatieve keuzes van de auteur. De intellectuele schepping moet als het ware het persoonlijk stempel van de maker dragen.


In game industrie zal dit criterium normaal gezien weinig problemen geven: de loutere broncode van een videogame kan ook getuigen van originaliteit.


Gaming vs intellectueel eigendom


Net zoals alle andere intellectuele creaties moeten (video)games juridisch worden beschermd. Je wil namelijk niet dat iemand zomaar op jouw creativiteit of populariteit gaat meeliften. Daarom zijn de intellectuele rechten van groot belang: door gepaste bescherming aan te vragen kan je ervoor zorgen dat jouw creatie de juiste juridische status verkrijgt en niet meer zomaar gekopieerd of gebruikt zal worden.


Auteursrecht en gaming


Videogames bevatten klassieke, door het auteursrecht beschermde elementen zoals het geluid, grafische elementen en meestal ook een of meerdere verhaallijnen. Een videogame vertoont op dit vlak veel gelijkenissen met een audiovisueel werk zoals een film, wat ook onder het auteursrecht valt.


De broncode (ook wel source code genoemd) en grafische interface van video games verkrijgen auteursrechtelijke bescherming indien aan de voorwaarden van originaliteit en creativiteit voldaan is. Voor de technologische ontwikkelingen zoals software achter de mooie gaming-beelden is er in België specifieke bescherming uitgewerkt die naast de auteursrechtelijke wetgeving bestaat.


Tekeningen- en modellenrecht


Ook andere intellectuele eigendomsrechten kunnen soelaas bieden voor de juridische bescherming van een videogame. Tekeningen- en modellenrecht is bijvoorbeeld een mogelijkheid indien je als game ontwikkelaar de 3D-weergave van jouw gamepersonage vanuit meerdere hoeken wil beschermen.


In tegenstelling tot het auteursrecht dat automatisch ontstaat van zodra een bepaald idee een concrete en originele uitdrukking verkrijgt, is er bij tekeningen- en modellenrecht wél een registratieplicht (met een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel als uitzondering). Tekening of model van een gamepersonage kan dus in een publieke databank met een vaste datum worden opgenomen.


Let op: opdat de tekening of het model geregistreerd kan worden, moet het nieuw zijn en een eigen, oorspronkelijk karakter hebben. Van een eigen karakter is er sprake wanneer de tekening of het model geen déjà-vu gevoel opwekt in hoofde van de geïnformeerde gebruiker, ten opzichte van al bestaande en openbaar gemaakte tekeningen of modellen.


Merkenrecht


Bepaalde game-elementen (zoals een gamepersonage, de naam van de game, enzovoort) kunnen ook als merk worden gedeponeerd. Het merkenrecht zorgt voor bescherming van ieder teken dat gecommercialiseerd wordt en bepaalde producten of diensten onderscheidbaar maakt van concurrerende producten of diensten. Vaak worden gamepersonages gebruikt om consumenten te informeren waar het onderliggend product vandaan komt: denk bijvoorbeeld aan reclamecampagnes voor videogames of merchandising.


Het kan daarom nuttig zijn om een gamepersonage als merk te deponeren zodat jouw concurrenten niet de mogelijkheid hebben om zonder jouw toestemming deze gamepersonage in het commerciële verkeer te gebruiken.


Lees meer over merkenrecht.


End user license agreement


End user license agreement (vaak ook wel “software licentie” of “gebruikersovereenkomst” genoemd) is een overeenkomst gesloten tussen de gebruiker en de ontwikkelaar van software. Door deze overeenkomst aan te gaan, gaat de gebruiker ermee akkoord om voor het gebruik van de software in kwestie te betalen en om zich aan de door de ontwikkelaar opgestelde beperkingen te houden. Zo mag je bijvoorbeeld bij bepaalde games een DVD waarop het computerspel vervat is na aankoop maar op één computer gebruiken om het spel te installeren.


Zo’n licentie is vooral geschikt voor software die makkelijk door de gebruiker geïnstalleerd kan worden. Bovendien vindt er in het kader van gebruikersovereenkomst geen overdracht van het auteursrecht plaats. Zo kan de maker zonder telkens te moeten onderhandelen over licentievoorwaarden talrijke end user license agreements afsluiten én alsnog volledige controle over de broncode behouden, daar de meeste gebruikersovereenkomsten het aanbrengen van wijzigingen aan de broncode verbieden.


Geïnteresseerd in intellectuele rechten en modding? Lees dit uitgebreid artikel van Jipel Blog.


Mr. Franklin: jouw IP-specialist


Mr. Franklin begeleidt zijn partners om hun intellectuele eigendom optimaal te beschermen en te verdedigen. Onze experts hebben bijzondere ervaring in alle aspecten van het intellectueel eigendomsrecht.


Als Mr. Franklin hanteren we een pragmatische en duidelijke aanpak, waar mogelijk tegen vaste prijzen. Zo zorgen we voor transparantie niet alleen over jouw dossier maar ook over de eraan verbonden kosten.


Bij het behandelen van juridische aspecten wordt er steeds rekening gehouden met jouw persoonlijke visie als ondernemer. Reeds 250+ ondernemingen gingen je u voor: op deze pagina van onze website lees je over hun ervaringen met betrekking tot onze dienstverlening.


Contacteer ons


Benieuwd naar wat Mr. Franklin voor jou kan betekenen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over onze diensten.


​Pieter Van Aerschot

+32 476 24 03 48

pieter@misterfranklin.be


bottom of page