top of page

Unitair Octrooi en Unitair Octrooigerecht wordt verwacht eind 2022


Oostenrijk heeft het Protocol inzake de voorlopige toepassing bij het UPC-verdrag goedgekeurd. Hiermee is de laatste fase ingezet van de invoering van het Unitair Octrooi en de oprichting van het Europees octrooigerecht (“Unified Patent Court” of “UPC”). Even een overzicht over wat dit allemaal voor u betekent.

Europees octrooi? Unitair Octrooi? Wat is het verschil?

Op vandaag kennen we enkel het zogenaamde ‘Europees octrooi’ binnen het octrooirecht (onderdeel van het intellectueel eigendomsrecht). In werkelijkheid is dit een centrale Europese aanvraagprocedure die finaal uiteenvalt in een bundel van nationale octrooien. Er is met andere woorden geen eenheidswerking: wil je octrooibescherming in alle Europese landen, dan zal je nog steeds jouw octrooi moeten valideren in de gekozen landen, wat zich doet voelen op vlak van kostprijs. Een tweede gevolg is dat octrooigeschillen na registratie worden behandeld door de nationale rechter in kwestie, op basis van nationale octrooiwetgeving.

Unitair octrooi en Unitair octrooigerecht

Deze problematiek leidde tot de idee van een octrooi op Europees niveau dat écht eenheidswerking heeft. Dit wil zeggen: niet enkel een centrale aanvraagprocedure, maar daadwerkelijk één octrooi dat dekking verleent voor de volledige EU, dat door één geheel van regels wordt beheerst én dat door een eigen gerecht wordt beoordeeld. Een belangrijk voordeel van dit systeem is dat de handhaving veel efficiënter zal verlopen én sterker gecentraliseerd zal zijn onder een meer gespecialiseerde rechtbank. Daarnaast zal de aanvraag van een Unitair octrooi aanzienlijk goedkoper zijn in vergelijking met een Europees octrooi dat in alle EU-lidstaten wordt gevalideerd.

Het idee van het Unitair octrooi en het Unitair octrooigerecht is bijgevolg ontstaan en is eigenlijk al tien jaar geleden geïntroduceerd. Het systeem diende echter allerlei politieke obstakels (waaronder de felle tegenstand in Duitsland en de Brexit) te overwinnen vooraleer het eindelijk in haar finale fase kon geraken.

Door de ratificatie van het Protocol door Oostenrijk, hebben voldoende landen hun ‘go’ gegeven waardoor er automatisch een aantal institutionele bepalingen van het Unitair Octrooiverdrag in werking getreden zijn. Gedurende deze voorlopige inwerkingtreding van het systeem,

kan al het verdere voorbereidende werk aanvangen. Te denken valt aan de uitwerking van het procesreglement met onder andere regels voor inbreuk- en nietigheidsvorderingen en de aanduiding van de rechters die in het UPC zullen zetelen.

Eens het volledige systeem operationeel is, zal Duitsland het Unitair Octrooiverdrag ratificeren zodat het systeem kort daarna volledig in werking treedt. Vanaf dan zal het dan ook mogelijk zijn om een Unitair Octrooi aan te vragen. Naar alle verwachtingen zal dit eind 2022 of begin 2023 zijn. Wij houden je uiteraard op de hoogte!

Comments


bottom of page