top of page

De Europese procedure voor geringe vorderingen uitgebreid:

Voor vorderingen waarbij beide partijen zich in een verschillend Europees land bevinden, kan u zich beroepen op de Europese "Smallclaimsprocedure" oftewel de procedure voor geringe vorderingen. Deze procedure heeft als doel de procesvoering over kleine bedragen te vereenvoudigen, te versnellen en de kostprijs ervan te verminderen. Deze Europese procedure bestaat al sinds 2009, maar vanaf juli 2017 wordt deze procedure hervormd opdat schuldeisers sneller de stap zouden zetten om hun buitenlandse schuldvorderingen te recupereren. Mr. Franklin licht u kort de belangrijkste kenmerken van deze vernieuwingen toe.


TOEPASSINGSGEBIED: GRENSOVERSCHREIDENDE VORDERINGEN VAN MAXIMUM 5.000 EURO


De procedure kan worden toegepast in burgerlijke en handelszaken voor vorderingen van maximum 5.000 euro (tot juli 2017 is dit nog 2.000 euro).  In het bedrag van 5.000 euro zijn de rente, kosten en uitgaven niet inbegrepen. In tegenstelling tot de IOS-procedure (zie vorig nieuwsitem, gaat het hier niet enkel om onbetwiste geldschulden. Evengoed kan u de levering van goederen vorderen, het uitvoeren van diensten, … .


Bovendien mag de vordering betwist zijn. Het maakt hierbij ook niet uit of beide partijen ondernemingen of consumenten zijn. De enige vereiste is dat beide partijen hun woonplaats hebben in een verschillend Europees land.


SCHRIFTELIJK PROCEDURE


Het doel van de procedure is om op een snelle en goedkope manier het geschil op te lossen. De procedure verloopt volledig schriftelijk door het invullen en doorsturen van standaardformulieren. Het gebruik van standaardformulieren beperkt ook de vertaalkosten die met een Europese procedure kunnen gepaard gaan aanzienlijk. Indien de rechtbank dit nodig acht, of op verzoek van een partij, kan de zaak mondeling behandeld worden, eventueel via videoconferentie.


De nieuwe verordening bevordert het gebruik van moderne communicatietechnologieën. België heeft nog tijd tot 13 januari 2017 om mee te delen aan de Europese Commissie welke elektronische communicatie mogelijk zal zijn voor het doorsturen en ontvangen van de formulieren en bewijsstukken van en aan de Belgische gerechten.


BEPERKTE TERMIJNEN


De procedure verloopt via strikte termijnen. Zo dient een verweerder binnen de 30 dagen te reageren, waarna een rechtbank eveneens 30 dagen de tijd krijgt om een beslissing te vellen, of indien nodig meer informatie op te vragen. Een verweerder kan ook een tegenvordering instellen. In dat geval krijgt ook de eiser nogmaals 30 dagen de tijd om te reageren.


ONMIDDELLIJK UITVOERBAAR


Een van de grootste troeven van de procedure is dat een gegeven beslissing in een andere lidstaat onmiddellijk wordt erkend en ten uitvoer gelegd, zonder dat een uitvoerbaarverklaring nodig is, en zonder dat de mogelijkheid van verzet tegen de erkenning openstaat. Ook dit betekent een enorme tijdswinst.CONCLUSIE: SNELLER, GOEDKOPER EN EENVOUDIGER


De Europese Smallclaimsprocedure is sneller, goedkoper en eenvoudiger dan een gewone gerechtelijke procedure. Dit neemt niet weg dat ook de bestaande nationale procedures van toepassing blijven. Voorlopig wordt deze alternatieve Europese procedure nog niet vaak gebruikt. Vermoedelijk zal door de verhoging van het bedrag van 2.000 euro naar 5.000 euro, en de aanmoediging voor het gebruik van elektonische communicatie, het gebruik toenemen.


Mr. Franklin heeft een grote expertise in het begeleiden van start-ups en scale-ups als juridische en strategische partner. Meer info over onze services? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!

Comments


bottom of page