top of page

Merkenrecht, nieuwe Europese regelgeving

Op 23 maart 2016 is de nieuwe Europese merkenverordening in werking getreden. De perfecte gelegenheid voor ons om nog even de voordelen voor u als ondernemer van een merkregistratie in de kijker te plaatsen. Ook worden kort enkele kernpunten van de wijzigingen in kaart gebracht.  


 Waarom een merk registeren?


Een merk is het visitekaartje van het bedrijf. Aan de naam worden de producten en diensten die u levert herkent en eveneens de hieraan verbonden goede reputatie. Uw naam en bijpassend logo onderscheidt u van alle anderen. Indien u uw logo en naam laat registreren als merk, kan u optreden tegen enerzijds flagrante namaak (derden die dezelfde naam aanbrengen op dezelfde producten) maar ook tegen het gebruik van een gelijkaardig logo of naam door een concurrerend bedrijf. In dat laatste geval kan er verwarring ontstaan bij de consumenten en kan uw concurrent al dan niet bewust meegenieten van uw reputatie. Ook tegen een derde die eenzelfde naam gebruikt voor een product waarmee u zeker niet wilt geassocieerd worden, kan u optreden.


Een merk is eveneens een verhandelbaar recht. Bouwt u een sterke reputatie op, dan vertegenwoordigt uw merk een grote economische waarde die kan overgedragen worden.


Wat kost zo een merkregistratie nu precies?


Een merkbescherming wordt aangevraagd voor een bepaald territorium. U kan ervoor kiezen uw merk te beschermen binnen de Benelux (België alleen is geen optie), binnen de gehele Europese Unie, of binnen verschillende nationale landen (Europees of internationaal). Een merk wordt eveneens aangevraagd voor bepaalde producten of diensten. Indien u een merk registreert, dient u aan te geven voor welke producten u dit wenst te doen. Het aantal klasses van producten die u hiervoor inroept, bepaalt mee de prijs. Een Benelux merk kost 240 euro per registratie (waarbij u producten en diensten uit drie klasses kan aanduiden) voor 10 jaar. Een Uniemerk kost 850 euro voor goederen uit de eerste klasse, 50 euro voor een tweede klasse en 150 euro per bijkomende klasse. Nadien kan deze registratie voor dezelfde prijs om de tien jaar onbeperkt hernieuwd worden.


Wat zijn de wijzigingen?


Vanaf 23 maart 2016 dient een uniemerk niet langer grafisch waarneembaar te zijn. Dit wil zeggen dat ook geluidsmerken en eventueel geurmerken kunnen geregistreerd worden. De enige voorwaarde is dat deze merken op een duidelijke makkelijk begrijpbare en objectieve wijze kunnen weergegeven worden. De tijden waarin enkel een woord werd geregistreerd als merk liggen reeds lang achter ons. Recentelijk besliste het Hof van Justitie op vraag van Apple dat ook een volledige winkelinrichting zou kunnen geregistreerd worden als merk.


De nieuwe verordening bepaalt ook dat de producten waarvoor men bescherming wenst duidelijk omschreven dienen te worden. Het volstaat dus niet langer om louter te verwijzen naar bijvoorbeeld ‘alle producten van klasse 35’. Huidige merkhouders zijn bij deze gewaarschuwd: controleer uw merkinschrijving! Er kan nog worden geregulariseerd tot 24 september 2016, zoniet zal uw merkbescherming drastisch worden ingeperkt.


Comments


bottom of page