top of page

Algemene voorwaarden op uw website: volstaat dit voor de toepassing ervan?


De vereisten van snelheid en efficiëntie van het handelsverkeer hebben talrijke ondernemingen ertoe aangespoord om de voorwaarden op basis waarvan zij wensen te contracteren, vast te stellen in standaarddocumentatie: de algemene voorwaarden. Dit is niet anders bij het sluiten van contracten via elektronische weg. Wanneer worden deze algemene voorwaarden nu geacht aanvaard te zijn door uw medecontractant? Volstaat een vermelding op uw website? 


Kennisname vóór of ten laatste op het moment dat men de overeenkomst gaat sluiten.


Er moet voldaan zijn aan twee voorwaarden opdat de online algemene voorwaarden afdwingbaar zijn ten opzichte van de tegenpartij. In de eerste plaats moet de contractspartij kennis nemen, of redelijkerwijze kennis kunnen nemen van de algemene voorwaarden, vóór  men de overeenkomst sluit of ten laatste op het moment dat men de overeenkomst gaat sluiten.


In de praktijk kan er op verschillende manieren voldaan worden aan deze voorwaarde. Men kan de volledige tekst van de algemene voorwaarden beschikbaar stellen op de website, maar ook een hyperlink kan volstaan. De verwijzing naar de algemene voorwaarden via een hyperlink is vergelijkbaar met de verwijzing op de voorzijde van de factuur naar de algemene voorwaarden vermeld op de achterzijde van de factuur. Wanneer een hyperlink wordt gebruikt, moet deze zichtbaar en op de correcte plaats vermeld worden. Dit is niet noodzakelijk op elke pagina van de website maar wel op de pagina waar een handeling van de klant leidt tot het ontstaan van de overeenkomst. Ook een pop-up scherm met de algemene voorwaarden waarbij men op ‘ok’ dient te klikken om terug te keren naar de website behoort tot de mogelijkheden. In dat geval wordt er gegarandeerd dat de tegenpartij kennis kon nemen van de algemene voorwaarden.

Al deze bovenstaande technieken kunnen gecombineerd worden met het automatisch per e-mail toezenden van de algemene voorwaarden aan de internetgebruiker die online zijn bestelling plaatst.


Aanvaarding van de andere partij


De tweede voorwaarde bepaalt dat de contractpartij de algemene voorwaarden heeft aanvaard.  Onder Belgisch recht volstaat het niet dat een internetgebruiker enkel kennis kan nemen van de algemene voorwaarden: om deze tegenstelbaar te maken, moet de internetgebruiker deze aanvaard hebben.  Dit kan stilzwijgend of uitdrukkelijk. Wanneer de andere partij redelijkerwijze kennis heeft kunnen nemen van de voorwaarden en haar instemming heeft betuigd door het plaatsen van een bestelling, zijn deze voorwaarden tegenstelbaar. De wet verplicht bijkomend dat de algemene voorwaarden kunnen worden opgeslagen op een duurzame drager. De afnemer moet ze op elk moment kunnen raadplegen.


In welke taal dienen de algemene voorwaarden weergegeven te worden?


Belangrijk is ook de taal waarin algemene voorwaarden dienen opgesteld te worden: een contractpartij kan maar gebonden zijn door algemene voorwaarden die hij geacht wordt te begrijpen. De algemene voorwaarden dienen vermeld te worden in alle talen waarin de website aangeboden wordt. De taal van de medecontractant speelt dus geen rol.


Mr. Franklin heeft een grote expertise in het begeleiden van start-ups en scale-ups als juridische en strategische partner. Meer weten over de juridische verplichtingen van een vennootschap? Neem vrijblijvend contact met ons op.


Comments


bottom of page