top of page
busy-business-people-helping-boss-2021-08-26-17-32-08-utc-min.jpg

ISO 27001 IMPLEMENTATIE BIJSTAND

ISO 27001 implementatie bijstand door Mr. Franklin

 

ISO certificering is een voordelige manier om hoogstaande informatiebeveiliging binnen jouw onderneming te garanderen. Tijdens het certificeringsproces is foutloze begeleiding van essentieel belang. Kies daarom voor Mr. Franklin: bij ons kan je rekenen op optimale ISO 27001 implementatie bijstand.

logo.png

Information Security Management System

Information Security Management System (ISMS), oftewel managementsysteem voor informatiebeveiliging, is een proces van continue verbetering, waarbij een systematische aanpak wordt gehanteerd om gegevens te beheren en beveiligen. Het doel van een ISMS is de vooruitgang van informatiebeheer en -beveiliging.

Een doeltreffend ISMS bestaat uit specifieke beheersmaatregelen en procedures. Deze processen en maatregelen zijn noodzakelijk om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van data binnen de onderneming te controleren en te garanderen.

ISO 27001

 

ISO 27001 is een internationale norm op het gebied van informatiebeveiliging. In de ISO 27001 norm staat beschreven hoe je als organisatie informatiebeveiliging procesmatig kan inrichten in jouw onderneming. Door de implementatie van ISO 27001 binnen jouw bedrijf worden de aan databeveiliging gerelateerde kwetsbaarheden systematisch aangepakt.

Na de implementatie van deze internationaal erkende norm kan een bedrijf zich laten certificeren. De ISO 27001 certificaat is als het ware het “bewijs” van de technische competentie op vlak van informatiebeveiliging. Het succesvol doorlopen van certificeringstraject toont aan dat je als onderneming serieus en structureel bezig bent met databeveiliging en dus ook met de bescherming van persoonsgegevens of gevoelige informatie.

 

Waarom kiezen voor ISO 27001 implementatie bijstand door Mr. Franklin?

 

Mr. Franklin is één van de weinige Belgische kantoren die ondernemingen in het kader van de ISO 27001 certificatie begeleidt. Olivier Sustronck, één van de oprichters van Mr. Franklin, is een gecertificeerde lead auditor en implementer en kan jouw onderneming dus op weg helpen naar het behalen van een ISO 27001 certificaat. Daarbij biedt Mr. Franklin ook all-in-one GDPR formules aan: zo verloopt de verwerking van informatiegegevens binnen jouw onderneming juridisch correct van a tot z.

Wil je meer weten over onze juridische dienstverlening? Contacteer Mr. Franklin vrijblijvend!

Anker 1
Anker 2

Onze aanpak van ISO 27001 implementatie

 

ISO 27001 kan worden gezien als het toepassen van een procesbenadering voor het vaststellen, implementeren, onderhouden en voortdurend verbeteren van een information security management system. Onderstaande stappen worden door ons team doorlopen in het kader van een ISO 27001 certificering:

Kader schetsen

 

Tijdens de beginfase nemen we onze tijd om kennis te maken met jouw onderneming. We bespreken verschillende factoren die binnen het bedrijf een rol spelen. Daarbij wordt aandacht besteed aan de doelen en verwachtingen van je organisatie, rekening houdend met de beschikbare middelen.


Vaak heeft een onderneming al verschillende organisatorische maatregelen genomen  op het gebied van databeveiliging. We brengen alle stappen die je in het verleden al hebt ondernomen in kaart. Eenmaal deze beginfase achter de rug is wordt het duidelijk in hoeverre de onderneming reeds klaar is voor de certificatie en wat de werk- en verbeterpunten zijn.
 

Plan van aanpak opstellen

 

Op basis van de bevindingen uit de vorige fase wordt er een plan van aanpak opgemaakt. In overleg met de betrokkenen binnen de onderneming en rekening houdend met de beschikbare tijd en bedrijfsmiddelen stellen we een stappenplan en een taakverdeling op. Zo wordt het duidelijk welke bedrijfsprocessen moeten worden aangepakt, wanneer dit moet gebeuren en wie daarvoor de verantwoordelijkheid draagt.

Wil je meer weten over onze juridische dienstverlening? Contacteer Mr. Franklin vrijblijvend!

Implementatie

In deze volgende fase zetten we het managementsysteem voor databeveiliging op en begint de werkelijke implementatie van de ISO 27001 norm. We ondersteunen jouw organisatie bij het nemen van maatregelen, opstellen van beleid, planning en policies. In deze fase wordt tevens een risicoanalyse uitgevoerd en stellen we een Statement of Applicability op. Deze verklaring houdt een overzicht in van de beheersmaatregelen die op jouw bedrijf toepasselijk zijn.

Interne audit

Een audit maakt een noodzakelijke stap uit van de ISO 27001 implementatie. Een regelmatige beoordeling van de geïmplementeerde maatregelen zorgt ervoor dat de kwetsbaarheden van het systeem sneller kunnen worden opgemerkt. Na de succesvolle afronding van de interne audit kunnen de verbeterpunten aangepakt worden, zodat men vervolgens tot ISO 27001 certificering kan overgaan.

Elke interne audit moet worden uitgevoerd door een professioneel audit team. De gecertificeerde lead auditor van Mr. Franklin voert graag voor jou de interne ISO 27001 audit uit, die nodig is om het ISO 27001 certificaat te kunnen behalen.

Einddoel: ISO 27001 certificering

Eenmaal alle bovenstaande fasen doorlopen zijn en een discretiebeoordeling achter de rug is, kan de onderneming opteren voor het behalen van een ISO 27001 certificaat. De certificering is niet verplicht maar een dergelijk kwaliteitscertificaat wordt wel steeds vaker vereist in het kader van aanbestedingen. Bovendien versterkt het ISO 27001 certificaat het imago van de onderneming.

De certificering wordt uitgevoerd door een externe partij, namelijk een geaccrediteerde certificatie-instelling. Deze certificatie-instellingen gaan de normeisen binnen jouw bedrijf na. Enkel dergelijke onafhankelijke instellingen reiken certificaten ter bewijs van een succesvolle ISO 27001 implementatie uit.

Anker 3
Anker 4
shutterstock_1538166857.jpg

Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek

bottom of page