top of page
merkenrecht

BESCHERMEN
MERK / LOGO

Het beschermen van jouw logo als merk

 

Wil je het logo waarmee jouw bedrijf op de markt opereert optimaal beschermen, dan vraag je best een merkregistratie aan voor je merknaam. Het succesvol doorlopen van deze procedure geeft je een exclusief gebruiksrecht en zorgt voor de bescherming van jouw intellectuele eigendom. Het merkenrecht is zeer belangrijk en je moet dit ten alle tijde respecteren.

Wat is een logo?

 

Een logo is eigenlijk een beeldmerk. Deze vorm van een merk wordt, in tegenstelling tot een merknaam, visueel voorgesteld. Het is een soort van icoontje, een grafische voorstelling waarmee jouw merk geassocieerd wordt.

 
Veel ondernemingen hebben zowel een merknaam als een logo waaronder ze hun producten op de markt brengen. Deze vormen van intellectueel eigendom maken vaak een belangrijk bestanddeel uit van de activa van het bedrijf. Om voor de optimale bescherming van het merk te zorgen kan een onderneming zowel het logo als de merknaam deponeren. Aan de registratie van een logo worden trouwens dezelfde eisen gekoppeld als aan de registratie van een merknaam.

Hoe kan ik mijn logo beschermen?

 

Bescherming van een beeldmerk wordt gereguleerd door het merkenrecht. Net zoals bij alle andere soorten merken verkrijg je niet zomaar exclusieve rechten op het logo door het louter gebruik ervan. Om je logo als intellectuele eigendom te beschermen, moet je het als merk registreren.

Een merkrecht verleent de houder ervan een exclusief recht op het geregistreerd merk. Dit wil zeggen dat de merkhouder als enige het recht heeft om dit merk te gebruiken. Meer info over privacy by design kan je hier vinden.

Zelf een merk registreren kan een lastige en vooral tijdrovende zaak worden. Bovendien zijn er talrijke details waar je rekening mee moet houden en die vaak een obstakel kunnen vormen voor ondernemers die geen jarenlange juridische ervaring hebben.

Meer info over de voordelen van succesvolle merkregistratie en de juridische gevolgen ervan kan je vinden in deze post van Mr. Franklin. 

Hoe laat ik een merk registreren?

 

Je kan een merk deponeren bij verschillende merkenbureaus, afhankelijk van de gewenste territoriale beschermingsomvang. Je kan kiezen voor een nationale, Benelux of internationale merkregistratie. Meteen na de registratie is jouw merk beschermd.

Merkregistratie in de Benelux

 

Je kan zowel jouw logo als merknaam registreren bij het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom (BBIE).

Merkregistratie in de Europese unie

 

Een Benelux merk wordt, zoals de naam het doet vermoeden, beschermd in België, Nederland en Luxemburg. Een Europees merk daarentegen verleent daarbovenop ook bescherming in alle andere landen die lid zijn van de Europese Unie. De registratie hiervan verloopt door het Europees merkenbureau (European Union Intellectual Property Office).

Internationale registratie en bescherming buiten de EU

Er bestaat ook de mogelijkheid om jouw merk te beschermen in landen die geen lid zijn van de Europese Unie. Wil je jouw logo als een internationaal merk laten registreren en op die manier ruimere internationale bescherming verkrijgen, dan heb je de keuze om ofwel een reeks nationale depots uit te voeren in de betrokken landen, of om de internationale procedure bij de World Intellectual Property Organization te volgen (het zogenaamde Madrid Protocol). Eigenlijk is dit een soort van combinatie van verschillende nationale merkregistraties via één procedure.

Bij de aanvraag van een internationale registratie is het belangrijk om het recht van voorrang indachtig te zijn. Meer informatie daarover vind je in dit artikel van Mr. Franklin.

Anker 1
Anker 2

Waarom kiezen voor Mr. Franklin? 

 

Wij zijn een advocatenkantoor met een bijzondere expertise in het merkenrecht. Tijdens onze samenwerking blijft de transparantie over de kosten onze prioriteit. We werken zoveel mogelijk met vaste tarieven en abonnementsformules, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Als Mr. Franklin staan we jou bij gedurende de hele procedure van merkregistratie, maar ook daarna: juridische ondersteuning blijft belangrijk in elke fase van ondernemerschap. Neem daarom contact met ons op zodat we samen kunnen bekijken hoe jouw logo of merknaam juridisch beschermd kan worden. 

logo.png

Hoe lang blijft mijn merkrecht geldig? 

 

Eenmaal je merk geregistreerd is, blijft het gedurende tien jaar geldig. Let op: indien je het logo vijf jaar lang niet gebruikt zal jouw merkrecht vervallen.

Een merk is onbeperkt hernieuwbaar. In praktijk kan je dus (eenmaal geregistreerd) levenslang jouw merk beschermen.

Valt elke logo onder intellectuele eigendom?​

Zoals eerder al gezegd kan een logo beschermd worden als beeldmerk. We lichten kort de belangrijkste voorwaarden toe waaraan een merk moet voldoen, zodat je het succesvol kan laten registreren.

Een meer gedetailleerd overzicht van de beschermingsvoorwaarden voor merken kan je vinden in deze blogpost van Mr. Franklin.

Onderscheidend vermogen

 

Elk merk (en dus ook elke logo) moet een onderscheidend vermogen hebben. Het logo waaronder jouw bedrijf producten of diensten op de markt brengt moet ervoor kunnen zorgen dat het publiek deze producten en diensten kan onderscheiden van elk ander soortgelijk product op de markt. Jouw logo mag dus niet geassocieerd worden met producten en diensten afkomstig van een andere producent.

Toelaatbaarheid

 

Een logo moet toelaatbaar zijn. Zo bepaalt het merkenrecht een aantal situaties waarin een merk nooit geldig kan worden verklaard. Een niet-gelimiteerd overzicht ervan vind je in ons volgend artikel.

 

Duidelijke weergave

 

Een merk moet in het register kunnen worden weergegeven op een nauwkeurige en duidelijke wijze. Voor een logo zal dit normaal gezien geen probleem moeten zijn, omdat het al om een visuele voorstelling van een merk gaat. Voor andere soorten merken (bijvoorbeeld een merkteken dat geluiden bevat) kan dit minder vanzelfsprekend zijn.

Voor meer informatie rond verschillende soorten merken en ermee verbonden complicaties verwijzen we je graag door naar dit artikel van Mr. Franklin. 

Beschikbaarheid

 

Met deze beschermingsvoorwaarde bedoelt de wetgever dat er nog geen identiek of gelijkaardig merk voor soortgelijke producten of diensten geregistreerd mag zijn in het merkenregister.

Bij Mr. Franklin voeren we graag een nieuwheidsonderzoek voor jou uit. Dit onderzoek verloopt als volgt: wij screenen elk relevant merkenregister op identieke of soortgelijke merken die reeds in het verleden werden gedeponeerd en die voor potentiële juridische discussies kunnen zorgen. Hiervan maken we een risicoanalyse op. Dit analyserapport is deels gebaseerd op onze ruime ervaring in het merkenrecht. Op die manier kan je met kennis van zaken beslissen of je het logo toch nog wil registreren. 

Kies je voor een rebranding om eventuele discussies te vermijden, dan kan je alsnog op onze juridische bijstand rekenen. 

Stel dat er toch al een identiek of een hoofdzakelijk overeenstemmend merk geregistreerd is, dan kan de de houder ervan een oppositieprocedure instellen tegen jouw aanvraag tot merkregistratie. 

Indien jouw logo succesvol kan worden geregistreerd, zal je zelf een oppositieprocedure kunnen starten tegen de registratie van een identiek of soortgelijk  logo. Mr. Franklin begeleidt jou daar graag bij. Via onze abonnementsformule kan je elk relevante register door ons laten monitoren eenmaal jouw merk ingeschreven is. Stel dat er een nieuw merk aangevraagd zou worden dat sterk op jouw logo lijkt, dan sturen we jou een bericht met een korte analyse en ons juridisch advies. Zo maak je makkelijk een geïnformeerde keuze om al dan niet op te treden.

Anker 3
Anker 4

CONTACTEER ONS!

shutterstock_1538166857.jpg

OOK ZIJ DEDEN EEN BEROEP OP MR. FRANKLIN

logo.png

Mr. Franklin levert ons een prima ondersteuning op vlak van juridische IT bijstand, GDPR, eigendomsrecht en financiële geschillen. Gedrevenheid, snelheid, passie voor het vak, correctheid zijn slechts enkele kernwoorden die Mr. Franklin & hun team typeren. 

Xavier Goegebeur / Link Optimizer

Untitled_edited.png

Mr. Franklin geeft altijd kwalitatief werk voor een duidelijke prijs.

Alain Carels / Carbofisc

Untitled_edited.png
bottom of page