top of page

Roerende voorheffing auteursrechten

Roerende voorheffing auteursrechten

Roerende voorheffing op inkomsten uit auteursrechten


Wist je dat er onder bepaalde voorwaarden geen vennootschapsbelasting, maar enkel roerende voorheffing op inkomsten uit auteursrechten ingehouden wordt? En dat je in specifieke gevallen van deze inkomsten tot 50% forfaitaire kosten mag aftrekken? Mr. Franklin legt uit onder welke voorwaarden je van dit fiscaal voordelig regime kan genieten.


Wanneer is er sprake van auteursrechten?


Auteursrechten zijn intellectuele eigendomsrechten die “werken van letterkunde of kunst” beschermen. Dit mag heel ruim gelezen worden: in feite beschermt het recht van de auteur ieder werk dat vervat is in een concrete en originele vorm.


Auteursrechten verbieden de exploitatie van het auteursrechtelijk beschermd werk zonder toestemming van de auteur. Als auteur kan jij het dus verhinderen dat iemand jouw werk zomaar gebruikt of openbaar maakt: daarvoor (en ook voor vele andere handelingen) moet een derde jouw toestemming vragen.


Naburige rechten


Het auteursrecht in de ruime zin omvat de auteursrechten in de enge zin en de naburige rechten. Door de naburige rechten verkrijgen de werken die niet auteursrechtelijk beschermd kunnen worden toch een gelijkaardige vorm van bescherming. Vaak behoren deze rechten aan uitvoerende kunstenaars, zoals bijvoorbeeld een acteur of een zanger.


Roerende inkomsten uit auteursrechten


Wanneer je jouw auteurs- of naburige rechten overdraagt of een licentie op jouw auteursrechtelijk beschermde werken verleent, kan je inkomsten verkrijgen. Deze inkomsten worden door de overheid als roerend inkomen beschouwd, ook wanneer ze in het kader van een beroepsactiviteit verkregen worden.


Roerende voorheffing ingehouden op inkomsten uit auteursrechten


Genereert jouw creatieve tijdsbesteding een inkomen, dan kan je jouw verloning optimaliseren indien je jezelf gedeeltelijk in auteursrechten uitbetaalt, wanneer het gaat om overdracht of licentie op jouw auteursrechten en naburige rechten. In dit geval kan je rekenen op de forfaitaire aftrek van de gemaakte beroepskosten en een lager belastingtarief.


Het fiscale voordeel van zo'n auteursrechtelijke regeling is een aangename toevoeging aan jouw totale financiële enveloppe:

  • Inkomsten uit overgedragen of in licentie gegeven auteursrechten worden tot aan een bepaald plafondbedrag belast tegen een roerende voorheffing van 15%.

  • Forfaitaire kosten kunnen tot 50% afgetrokken worden, waardoor het finale belastingtarief kan dalen tot 7,5%. Je kan ook kiezen voor de aftrek van de werkelijke kosten indien deze hoger liggen.


Let op: de fiscus aanvaardt het gebruik van dit fiscaal gunstregime op voorwaarde dat het goed gemotiveerd wordt in geval van een fiscale controle.


Voor wie geldt de fiscale gunstmaatregel?


Deze fiscale gunstmaatregel geldt enkel als een aantal voorwaarden voldaan zijn. Allereerst moet er sprake zijn van de licentie of overdracht van een auteursrechtelijk beschermd werk. Bovendien moet er een schriftelijke overeenkomst worden afgesloten waarin een realistische auteursvergoeding vastgesteld is.


Typische creatieve beroepen die dit fiscaal regime regelmatig toepassen zijn:

  • Softwareontwikkelaars en -consultants

  • Fotografen

  • Gameontwikkelaars

  • Architecten

  • Marketeers

  • Grafisch ontwerpers

  • Lesgevers

  • Journalisten


Hoe gaan wij te werk?


Opdat de werkelijke belastingdruk op jouw inkomen uit auteursrechten daalt en je netto inkomen dus zo hoog mogelijk komt te staan, gaan we als volgt te werk:


1. In kaart brengen en optimalisatie contractuele structuur

2. Analyse en advies auteursrechtelijke voorwaarden en auteursvergoeding + onderzoek fiscale praktijk in jouw sector

3. Berekening van een evenwichtige auteursvergoeding en schriftelijke onderbouwing hiervan.

Eventueel: indienen van jouw dossier bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen (rulingdienst)

om een voorafgaande beslissing te bekomen

4. Redactie overeenkomst tot overdracht of licentie van auteursrechten


Hoe kan Mr. Franklin helpen?


Mr. Franklin is een advocatenkantoor met een bijzondere expertise in het intellectueel eigendomsrecht, in het bijzonder in het auteursrecht. Ons team heeft ruime ervaring met allerlei soorten procedures met betrekking tot auteursrechten zoals stakingsvorderingen, schadevergoedingsvorderingen, beslagen inzake namaak, enzovoort. Waar mogelijk proberen we steeds een minnelijke regeling te bewerkstelligen.


Bovendien blijft de transparantie over jouw dossier en eraan verbonden kosten onze prioriteit. We werken daarom ook zo veel mogelijk tegen vaste tarieven, zodat je niet voor financiële verrassingen komt te staan.


Wil je een persoonlijk advies op maat over het juridisch aspect van je creatieve werk, aarzel dan niet om Mr. Franklin vrijblijvend te contacteren.


Contacteer ons


Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over onze diensten.


​Pieter Van Aerschot

+32 476 24 03 48

pieter@misterfranklin.be


bottom of page