top of page

Merknaam checken

Merknaam checken

Merknaam checken: is jouw merk nog beschikbaar?


Intellectuele eigendom


Het merkenrecht is een onderdeel van het intellectueel eigendomsrecht en omvat alle wetgeving rond het ontstaan en de bescherming van merken. Intellectuele eigendomsrechten beschermen jou als creatief brein achter een creatie, zoals bijvoorbeeld een merk. Daarnaast biedt het intellectueel eigendomsrecht onder meer bescherming aan modellen en tekeningen.


Wat is een merk?


Onder merken worden de naam en/of het logo bedoeld dat je gebruikt voor de marketing van jouw bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan Mr. Franklin en het bijbehorende logo dat je op deze webpagina kunt terugvinden. Een merk is met andere woorden een teken dat door een onderneming wordt gebruikt ter identificatie van haar diensten en producten.


Dit teken kan verschillende vormen aannemen, zoals woorden, afkortingen, cijfers, afbeeldingen,... Zelfs geluidsfragmenten kunnen een teken uitmaken.


Merken vervullen een belangrijke onderscheidingsfunctie en reclamefunctie en zijn met andere woorden cruciaal voor een onderneming. Je wilt immers dat klanten jouw merk associëren met bepaalde producten of diensten die jij aanbiedt en niet met andere ondernemingen. Een merk is het echte uithangbord van een onderneming.


Er bestaan verschillende soorten of types van merken. Zo bestaat er onder meer de volgende types:


  • woordmerk;

  • beeldmerk;

  • vormmerk (3D-merk);

  • kleurmerk.


Al deze merken kunnen beschermd worden door registratie. Je kan meer over de verschillende soorten merken lezen in ons artikel over merkenrecht.


Inbreuk op merkenrecht


Het kan zijn dat merken gewoonweg flagrant worden nagemaakt en een exacte kopie van elkaar zijn, maar een inbreuk op het merkenrecht kan ook subtieler zijn. Zo kan er een merk gebruikt worden dat gelijkaardig is aan het jouwe, hetzij voor gelijkaardige producten of voor verschillende producten. Als er verwarringsgevaar is en er is sprake van gelijkaardige producten of diensten, wordt er best voor een andere naam gekozen. Bij twijfels kan Mr. Franklin helpen bij het maken van een gepaste analyse.


Al deze gevallen van inbreuken op het merkenrecht wil je, als creatief brein, achter een merk liever vermijden. Daarom is het cruciaal om jouw merk te beschermen door het te deponeren bij een van de verschillende merkenbureaus. Men spreekt hier ook wel van de registratie van een merk.


Jouw merk beschermen


Als je een merk wilt laten beschermen moet je het laten registreren. Het volstaat niet om een merk als eerste te gebruiken voor bepaalde producten of diensten. Het is dus niet omdat je een ouder merk hebt dat je zomaar bescherming geniet. Merkbescherming ontstaat, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het auteursrecht, niet automatisch.


Registratie merk


Door een merk te registreren bekom je een merkenrecht. Afhankelijk van het grondgebied waar je bescherming wenst, moet je het merk laten registreren bij een andere autoriteit, te beginnen bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Men spreekt dan van een Beneluxmerk. Een merk kan in België niet nationaal worden geregistreerd.


Lees meer informatie over het Benelux Bureau en het Benelux-merkenregister.


Als je ruimere bescherming wilt, kan je ook opteren voor een bescherming binnen de Europese Unie of zelfs een internationale procedure. Ook als je slechts in enkele Unielanden bescherming van een merk wenst, dient een internationale procedure gevolgd te worden.


De registratie van een merk is een proces, waar verschillende stappen bij komen kijken, te beginnen met het checken van de merknaam. Mr. Franklin biedt persoonlijke begeleiding op maat om de procedure van merkregistratie te doorlopen.


Merknaam checken


Het controleren van de merknaam die je wilt registreren is een eerste stap binnen de procedure van merkregistratie. Mr. Franklin helpt hierbij door het uitvoeren van een merkonderzoek waarbij gekeken wordt of een merk aan de wettelijke eisen voldoet. De eerste stap is controleren of een bepaald merk nog beschikbaar is binnen het grondgebied waarvoor je merkbescherming wenst.


Benelux-register


Indien je interesse hebt om je merknaam te deponeren en te registreren binnen de Benelux, kan je alvast zelf een kijkje nemen naar het Benelux-merkenregister (BOIP Merkenregister). Via ‘geavanceerd zoeken’ kun je jouw zoekresultaten verfijnen door toe te spitsen op de specifieke producten en diensten waarvoor jij jouw merk gebruikt of in de toekomst wilt gebruiken.


Wat kan Mr. Franklin voor jou betekenen?


Om de beschikbaarheid van het door jou gekozen merk te controleren kan Mr. Franklin een nieuwheidsonderzoek uitvoeren. Dit gaat verder dan het opzoeken van je merk in het Benelux-register, wat iedere particulier kan doen.


Mr. Franklin zal ook een analyse maken van geregistreerde gelijkaardige merken die al dan niet vergelijkbare producten of diensten aanbieden. Identieke of sterk op elkaar lijkende merken kunnen namelijk voor discussie zorgen in de toekomst. Een risico-analyse door onze specialisten kan daarom van groot belang zijn.


Onderscheidend vermogen


Naast het feit dat een merk nog beschikbaar moet zijn, moet het ook een onderscheidend vermogen bezitten. Jouw producten en diensten moeten kunnen worden onderscheiden van deze van andere ondernemingen. Mr. Franklin helpt bij het maken van een analyse op dit vlak.


Contacteer ons


Voor meer informatie omtrent onze dienstverlening kan je ons steeds vrijblijvend contacteren.


Olivier Sustronck

+32 486 27 53 05

olivier@misterfranklin.be


bottom of page