top of page

Advocaat auteursrecht

Advocaat auteursrecht

Een advocaat auteursrecht is een specialist op vlak van auteursrechtelijke bescherming van intellectuele eigendom. Onterecht denken sommigen dat bijstand van zo’n advocaat enkel nuttig kan zijn in het kader van gerechtelijke procedures naar aanleiding van een auteursrechtelijke inbreuk. Echter kan een advocaat auteursrecht jou ook in andere zaken adviseren, zoals bijvoorbeeld fiscale optimalisatie van het auteursrecht.


Auteursrecht als intellectueel eigendomsrecht

Auteursrecht is een soort intellectueel eigendomsrecht. Intellectuele eigendomsrecht is het exclusief recht dat verbonden is aan industriële, literaire of artistieke creaties. Kort samengevat bieden intellectuele eigendomsrechten bescherming aan immateriële creaties van de menselijke geest. Meer over het intellectueel eigendomsrecht vind je in dit artikel van Mr. Franklin.


Het auteursrecht in ruime zin omvat (1) het auteursrecht in de strikte zin van het woord, (2) het recht betreffende de bescherming van databanken en (3) het recht betreffende de bescherming van computerprogramma’s. Ook zitten de zogenaamde ‘naburige rechten’ in het auteursrecht vervat.


Welke creaties worden auteursrechtelijk beschermd?


Het auteursrecht is zeer ruim. Bijgevolg kunnen er allerlei soorten creatieve prestaties auteursrechtelijk worden beschermd. Denk bijvoorbeeld aan beeldende kunst, literatuur, foto’s en muziek. Auteursrecht beschermt ook software, videogames en zelfs nieuwsartikelen en blogposts kunnen in de aanmerking komen voor auteursrecht indien het originele creaties zijn.


Hoe verkrijgt men auteursrechtelijke bescherming?


Hoewel auteursrecht op een intellectuele schepping verkregen wordt zonder dat men bepaalde formaliteiten moet vervullen, kleven er alsnog bepaalde voorwaarden aan auteursrechtelijke bescherming. Zo moet het werk een concrete vorm hebben en origineel zijn. Van originaliteit is er bijvoorbeeld sprake van zodra het werk het resultaat is van de creatieve keuzes van de maker en dus zijn “persoonlijke stempel” draagt.


Het auteursrecht ontstaat automatisch: van zodra het tot stand komt en aan de bovenvermelde voorwaarden voldoet, wordt jouw creatief werk beschermd.


Wat kan een advocaat auteursrecht voor jou betekenen?


Beschermen van jouw auteursrecht


Het gebrek aan externe formaliteiten bij het ontstaan van het auteursrecht heeft voor- en nadelen. Omdat je niet verplicht bent om je eigen intellectuele schepping te laten registreren, vermijd je een heleboel bureaucratische procedures. Tegelijkertijd ben je dan nooit zeker of jouw werk wel voldoet aan de voorwaarden van de auteursrechtelijke bescherming.


Gespecialiseerde advocaten kunnen je hierbij helpen. Zo kan je toelichting verkrijgen over of jouw werk al dan niet aan de beschermingsvoorwaarden voldoet. Bovendien kan een specialist met veel ervaring jou adviseren bij de uitwerking van een beschermingsstrategie op maat.


Auteursrechtelijke contracten


Auteursrechtelijk beschermd werk is niet enkel een mooie prestatie van de creatieve activiteit, maar ook een onderdeel van jouw vermogen. Daarom is het belangrijk om doordacht te contracteren over de auteursrechten. Of het nu over licenties gaat waarbij je aan anderen de toestemming geeft om jouw creatie te gebruiken of over volledige overdracht van de auteursrechten: duidelijke afspraken blijven belangrijk. Een ervaren advocaat auteursrecht helpt jou bij het opstellen van waterdichte auteurscontracten of clausules in de algemene voorwaarden.


Procedurele bijstand


​Is jouw werk auteursrechtelijk beschermd, dan kan je optreden tegen namaak en dus ook tegen iedereen die jouw werk gebruikt zonder toestemming. Een advocaat auteursrecht kan jou bijstaan om jouw werk en jouw rechten te verdedigen. Denk bijvoorbeeld aan gerechtelijke procedures zoals schadevergoedings- en stakingsvorderingen, beslag inzake namaak etc.


Sommige advocaten (zoals bijvoorbeeld Mr. Franklin) proberen waar mogelijk een minnelijke regeling te bewerkstelligen. Een ervaren advocaat auteursrecht kan dus ook tijdens de onderhandelingen voorafgaand aan de eventuele procedure ter hulp schieten.


Fiscale optimalisatie van jouw auteursrechten


Jouw verloning kan geoptimaliseerd worden indien je jezelf gedeeltelijk in auteursrechten laat uitbetalen in ruil voor de overdracht of licentie van jouw creatieve werken. Zulke auteursrechtelijke regeling brengt een niet te onderschatten fiscaal voordeel met zich mee. Zo worden inkomsten uit overgedragen of in licentie gegeven auteursrechten tot aan een bepaald plafondbedrag belast tegen een roerende voorheffing van 15%. Bovendien is er ook een forfaitaire aftrek van beroepskosten die tot 50% gaat, waardoor het finale belastingtarief kan dalen tot 7,5%.


Van deze gunstige fiscale optimalisatie kan je enkel genieten indien er aan een aantal voorwaarden voldaan zijn. Bovendien moet je deze voorwaarden kunnen toelichten en zelfs motiveren in het geval van fiscale controle. ​Advocaten met ruime ervaring in auteursrecht zoals bijvoorbeeld Mr. Franklin kunnen je adviseren in het fiscaal aspect van jouw creatieve inspanningen zodat de belastingdruk op jou als auteur vermindert.


Voor meer informatie over dit onderwerp kan je zeker eens onze blogpost over de fiscale optimalisatie van het auteursrecht lezen.


Mr. Franklin: bijzondere expertise in intellectuele eigendom


Mr. Franklin is een advocatenkantoor met een ruime ervaring op vlak van intellectuele rechten. Onze top-experts zorgen voor het beste advies en gepaste begeleiding op maat. Als advocaten staan we jou met raad en daad bij zodat je juridisch in orde bent en blijft.


Stel je een inbreuk op je auteursrechten vast? Of word je zelf aangesproken wegens een beweerde auteursrechtelijke inbreuk? Mr. Franklin verleent juridische bijstand bij deze en alle andere soorten procedures rond auteursrecht (stakingsvordering beslag inzake namaak, etc.).


Ook heeft Mr. Franklin een bijzondere expertise in het onderhandelen en opstellen van auteurscontracten in de meest diverse sectoren. Waar mogelijk tracht Mr. Franklin steeds een minnelijke oplossing te bewerkstelligen.


Als Mr. Franklin hanteren we een pragmatische en duidelijke aanpak, tegen vaste prijzen. Bij het behandelen van juridische aspecten wordt er steeds rekening gehouden met jouw persoonlijke visie als ondernemer. Reeds 250+ ondernemingen gingen je voor: op deze pagina van onze website lees je over hun ervaringen met betrekking tot onze dienstverlening.


Contacteer ons


Voor meer informatie omtrent onze dienstverlening kan je ons steeds vrijblijvend contacteren.

​Pieter Van Aerschot

+32 476 24 03 48

pieter@misterfranklin.be


bottom of page